Connect with us

BANKA ANALİZLERİ

AKBANK, GARANTİ BBVA, İŞBANK, YKB 2021 CEO PERFORMANSLARI

Published

on

2021 YILINDA BANKACILIK SEKTÖRÜ NE YAPTI?

Bankacılık sektörü 2021 yılında büyümeye devam etti. 2020 sonundaki 6,1 trilyon TL’lik Aktiflerini 2021 sonunda %50,9 büyüterek 9,2 trilyon TL üzerine çıkarmayı başardı. 2021 üçüncü çeyreğinde büyüklük 7 trilyon TL olduğu düşünüldüğünde sektör son çeyrekte tam anlamı ile vites yükseltti.  Sektör 3,5 trilyon TL olan Nakdi Kredilerini %37 büyüterek 4,9 trilyona taşırken; 152 milyar TL’lik Kredi Takip oranını da 160 milyar TL seviyesine yükseldi. Takiplerin artmasında Pandemi dönemde yasal olarak ertelenen kredilerin etkisi büyük oldu.  197 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıklarının 258 milyar TL seviyesine çıkması, 61 milyar TL yükselmesi sektörün takip dosya yaratma yerine yapılandırarak kredileri yüzdürmeyi tercih ettiği anlamına geliyor. Takip tutarları 2020 Mart başında 163,7 milyar TL seviyesine yükselmesi bunu da kanıtlar nitelikte zaten.

Sektör 3,4 trilyon TL olan Mevduatını 5,3 trilyon TL seviyesine çıkarırken; Vadesiz Mevduat ortalamasını da %38,7 seviyesine kadar çıkardı. Özellikle Kamu Bankalardaki kar artıramamalarına rağmen; 2020 yılında sektör 214,8 milyar TL’lik Brüt Gelirini, 2021 yılında 265,5 milyar TL seviyesine yükseltmiş durumda. 2020 yılında 58,8 milyar TL Net Karlılık yakalayan sektör 2021 yılında %58 artış ile 92,9 milyar TL Net karlılığı yakalamış durumda.

Dört Büyükler ne yaptı?

Kısa özetten sonra bu değerlendirdiğimiz sektörün kamu bankaları dışında amiral gemileri konumdaki dört bankanın ( AKBANK, GARANTİ BBVA, İŞBANK, YAPI KREDİ )  2021 yıl sonu açıklamış oldukları ve KAP’a bildikleri faaliyet raporları; mali veriler ve bilanço dipnotlarına göre karşılaştırmalı verilerine yakından bakalım.

Dört büyük banka niçin önemli?

Değerlendirmeye alınan dört büyük banka 3,1 trilyon TL Aktif Büyüklüğü ile sektörün %34’lük; 1,7 trilyon kredi hacmi ile sektörün %35’lik kısmını; 1,9 trilyon TL’lik mevduat hacmi ile sektörün %36’lık kısmını oluştururken; 49,1 milyar TL’lik Net Kar ile sektör Net Karlılığının %53’lük kısmını oluşturuyor. Önemleri de buradan geliyor.

AKTİF Büyüklükte İŞBANK farkı açarak devam ediyor

Dört büyükler arasında geçmiş yıllarda olduğu gibi İŞBANK Aktif Büyüklükte açık ara önde ve 926 milyar TL hacmi aşmış durumda. İŞBANK Aktif büyüklüğünü 332 milyar TL büyütürken en yakın rakibi olan Garanti BBVA 265 milyar TL Aktif Büyüklüğe sahip. 2021 yılında %60,3 büyüme ile oransal olarak en yüksek performansı YAPI KREDİ gösterdi. Hacimsel olarak AKBANK 709 milyar TL büyüklüğe ulaşsa da karşılaştırılan bankalar arasında sonuncu olmaktan kurtulamadı.

Toplam Nakdi Kredilerde İŞBANK liderliğe devam etti

İŞBANK 514 milyar TL’yi aşan kredi hacmi ile ilk sıradaki yerini korurken; 2021 yılında 148,6 milyar TL kredi artışı ile dört büyükler arasında en fazla Nakdi Kredisini artıran banka oldu.  GARANTİ BBVA 425 milyar TL kredi hacmine ulaşırken; YAPI KREDİ 406 milyar TL Kredi hacmine ulaşmış durumda. Dört büyükler arasında en az kredi hacmine sahip banka ise 353 milyar TL ile AKBANK oldu.

GAYRİ NAKDİ Kredilerde İŞBANK liderliğini korudu

GAYRİ NAKDİ Kredilerde bankalar arasında fark çok fazla. Son yıllarda olduğu gibi İŞBANK ulaştığı 193 milyar TL hacim ile liderliğini korurken; YAPI KREDİ 160 milyar TL hacim ile GARANTİ BBVA ve AKBANK arasındaki farkı açmış durumda. GARANTİ BBVA %62,9 artış ile 129 milyar TL hacme ulaşmasına rağmen  öndeki rakiplerden uzak kalırken; AKBANK 87,8 milyar TL’lik hacmi ile rekabetin oldukça gerisinde kalmış durumda. AKBANK Üst Yönetimin kendilerine “yapan nasıl yapıyor” sorusunu sorma zamanı gelmiş duruma.

MEVDUAT sıralamada İŞBANK arayı açmaya devam etti

Dört büyüklerin Mevduat hacim sıralamasında 595 milyar TL hacmi geçen İŞBANK ilk sıradaki yerini korurken 226 milyar TL’lik artış ile artış hacminde ve oranında da ilk sırayı aldı. GARANTİ BBVA 5513 milyar TL Mevduat hacmine ulaşırken; AKBANK 413 milyar TL ile üçüncü sırada yer alırken, mevduatı en az artıran banka oldu. YAPI KREDİ mevduat hacmi ise 401 milyar TL seviyene ulaştı.  

Net Karlılıkta da İŞBANK lider

Net Karlılıkta 13,4 milyar TL ile en fazla karlılık açıklayan banka İŞBANK oldu. GARANTİ BBVA 2021 üçüncü çeyreğinde karlılığa lider girmesine rağmen son çeyrekte yerini İŞBANK’a kaptırdı. GARANTİ BBVA 13 milyar TL Net Karlılık ile ikinci sırada yer aldı. AKBANK 12,1 milyar TL kar ederken; YAPI KREDİ 10,5 milyar TL karlılıkta kaldı. 2020 sonuna göre karlılığını en fazla artıran banak ise GARANTİ BBVA oldu.

AKBANK Üst Yönetim Giderlerinde lider

Dört banka içinde Üst Yönetime 107,9 milyon TL ödeme yaparak YAPI KREDİ ilk sırada yer alırken; GARANTİ BBVA 84,7 milyon TL ödeme yaptı. YAPI KREDİ 2000 yılındaki üst yönetim giderlerini en fazla kısan banka olmasına rağmen yıl sonunda en fazla artış yapan banka oldu. AKBANK Üst Yönetime 69,2 milyon TL öderken sıralamalarda ilk sırada yer almasına rağmen İŞBANK 46,9 milyon TL ödeme ile Üst Yönetime en az ödeme yapan banka oldu.

Dört banka 1.890 personel azalttı

2021 yılında dört banka toplamda 1.890 personel azalttı.  22.470 personel ile en fazla personel istihdam eden banka İŞBANK olurken; güvenlik ve temizlik hizmetlerini taşerona devreden ve kapsam dışı bırakan AKBANK 12.184 personel ille en az personel çalıştıran banka oldu. En fazla personel azalması İŞBANK’tan olmasına rağmen ayrılanların bir kısmı emeklilikten bir kısmı da kapanan şube lokasyonundan farklı lokasyona gitmek istemeyip bankadan ayrılan personelden kaynaklandığı biliniyor.

Personel başına karlılıkta AKBANK açık ara lider

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da AKBANK Personel başına karlılıkta liderliğini sürdürdü. Az personel ile çok iş yapma stratejisini belirleyen banka son yıllarda dijitalleşmeye de güvenerek tecrübeli personeli “maliyetleri fazla” diye toplu işten çıkarırken bunun sonucunu da personel başına karlılığı artırarak aldı. Rekabete göre düşük ücret stratejisini  benimseyen banka üst yönetimi güvenlik ve hizmetli kadroyu taşerona devit etmesi, personeli kapsam dışı bırakarak sendikayı bankadan çıkarması banka yönetime hareket alanı yaratırken banka içi huzursuzluğu artırmış, personel memnuniyet oranını düşürdüğü biliniyor. Rekabete göre, Bilanço gelişiminde aynı başarıyı gösteremeyen banak personel başına maliyetleri düşürmede tam tersi başarılı bir performans gösterdi. Bankanın 2021 yılında 3 gün müşterilerine hizmet verememesi ise müşteriler üzerinde güveni sarsıcı bir durum olarak banka tarihine geçmiş durumda.

Zira, AKBANK Dijital Bankacılıkta Dünya 1.cilikleri aldığını açıklıyordu. AKBANK 2021 yılında personel başına 995.232 TL net gelir sağlarken; GARANTİ BBVA 717.037 TL; YAPI KREDİ 678.861 TL; İŞBANK ise 599.417 TL personel başına net karlılık sağladı.

Banka genel performansları

Dört büyük bankanın yıl içindeki hacimsel büyüklükleri, hacimsel gelişme performansları, profesyonel yönetim yapısı, personel memnuniyeti, müşteri hizmet kalitesi, gelen şikayetlere çözüm odaklı hızlı geri dönüşleri dikkate alındığında dört banka arasında bir sıralama yapılır ise en başarılı Banka İŞBANK, sonra sırası ile GARANTİ BBVA, YAPI KREDİ ve AKBANK olarak kendini göstermekte. Özellikle AKBANK’ın bazı ürünlerde rekabetin gerisinde kalması üst yönetimin yeni Aksiyon Planları yapmasının zamanının geldiğinin en büyük göstergesi. Değerlendirilen Bankaların 2022’ye nasıl başladıklarını ise ilk çeyrek mali verilerde göreceğiz.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist    www.bankavitrini.com

BANKA ANALİZLERİ

VATANDAŞ ENFLASYONDA EZİLİRKEN, BANKALAR KARLILIĞI BEŞE KATLADI

Temmuz ayı için TÜİK’nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık  %79,6; Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %144,6 olarak; ENAG’ın yıllık %176 olarak enflasyonu açıkladığı gün; BDDK’da banka rasyolarını açıkladı. Vatandaş Enflasyon karşısında ezilirken Bankacılık sektörünün karlılıkta Altın yılını yaşadığı ortaya çıktı.

Published

on

Bankacılık tarihinde görülmemiş kar artışı yakalayan Bankacılık sektörü 2021 ilk yarısındaki 33,8 milyar TL’lik Net karlılığını beş kat artırarak 169,1 milyar TL’ye taşıdığı görüldü. Sektörün, Karlılık yüzde artışı ise % 400,3 oldu. 2021 yıllık 92,9 milyar TL olan karlılığını da aşan sektör kar üzerine kar rekoru sağladı. Üstelik bunu kriz ortamında gerçekleştirdi. O zaman soru şu : Bu değirmenin suyu nereden geldi?

BANKALAR NEREDEN KAR YAPTI?

Bankacılık sektörünün Kar / Zarar Tablosuna bakıldığında 2021 ilk yarısındaki 270,4 milyar TL’lik Faiz Geliri % 99,1 artarak 538,4 milyar TL’ye çıktığı görülmekte. Başka bir ifade ile bankaların faiz geliri ikiye katlamış durumda. Buna karşılık Faiz Giderleri 176,7 milyar TL’den % 43,4 artarak 253,5 milyar TL’ye yükseldi. Dolayısı ile Faiz Giderleri gelirlere göre daha az artınca Net Faiz Giderleri de hali ile anormal artış oldu. 2021 ilk yarısında 93,7 milyar TL olan Net Faiz Gelirleri % 204 artarak 284,9 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. Bunda hiç kuşkusuz KKM hesapların en fazla faiz oranı olarak %17 olarak sabitlenmesinin katkısı büyük oldu. Zira faiz giderlerinin ana kalemi olan vadeli Mevduatların üçte birinin KKM olduğu düşünüldüğünde bankalar için ciddi avantaj sağlanmış durumda. Temmuz sonunda KKM’lerin hacmi 1,1 trilyon seviyesine gelmiş durumda. KKM faiz oranları %17’lerde sabitlenmesi bugün mevduat faiz oranları en iyi tahminle %27’lerde hatta daha üstünde olacaktı ki bu da Bankalara bu kısım mevduat için %10 ek faiz yükü getirecek bu da aylık 9 milyar TL faiz gideri anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile bugünkü KKM rakamları ile Bankalara ek 9 milyar TL dolaylı kaynak aktarılmaktadır ki bu para da Hazine ve Merkez Bankasından çıkmaktadır. Ciddi transfer! Zira, Ekonomi kurmaylar KKM – Mevduat faizlerini sabitlerken Kredi faiz oranlarında herhangi bir fren sistemi kurmadı. Ağustos başında örneğin Ticari Krediler Kamu dışı bankalarda %50’lere dayanmış durumda. Bir taraftan mevduat faizlerini bastırırken diğer taraftan kredileri serbest bırakılması ister istemez banka Net Faiz Gelirlerini de üç kat ve %204 artırmış durumda. Ayrıca; Sektörde 2021 ilk yarısında 93,7 milyar TL olan Faiz Dışı Gelir ise %204 artarak 2022 ilk yarısında 294,9 milyar TL seviyesine yükseldi. Bunda geçen yıl aynı dönemde 21 milyar TL olan Kambiyo zararının 53 milyar TL karlılığa dönmesinin etkisi büyük olduğu görülüyor.

BİLANÇO BÜYÜDÜ

Diğer Taraftan bankaların 2021 sonundaki 9,2 trilyon TL olan Toplam Aktifleri yılın ilk yarısında %27 büyüyerek 11,7 trilyon TL’ye çıkmış durumda. 4,9 trilyon TL olan Nakdi Kredileri de % 28 artarak 6,2 trilyon TL seviyesine yükselirken; 160 milyar TL’lik Takipteki krediler 161 milyar TL seviyesine çıktığı görüldü. Söz konusu kredi takip tutarları hukuki sürecin başladığı krediler olup içinde öz izleme, yakın izleme, yapılandırılan ve yüzdürülen krediler dahil değil. Sektörde sorunlu kredi grubuna giren kredilerin oranı TBB’nin yayınladığı raporlardan %15’ler gibi yüksek seviyesinde olduğu biliniyor.

2021 sonunda 5,3 trilyon TL olan Mevduat hacmi ise %28,2 artarak 6,8 trilyon TL seviyesine yükselmiş durumda. Toplam Kredilerin %37’lik kısmını oluşturan 2,5 trilyon TL vadesiz mevduatlarda bulunuyor, ki bu  oran enflasyonist ortamda tasarruf sahiplerinin aleyhine bir durum oluşturuyor. Bazı bankalar otomatik günlük fon alım alt limitlerini yükselterek kendi lehlerine avantaj sağlamış durumda ki bu alana henüz BDDK müdahale etmiş değil. Bankaların insafına kalmış. Bazı bankalar 50 bin USD altına vadeli hesap bile açmıyor.

Sektörün özkaynakları ise 2021 sonunda 714 milyar TL iken %43 artarak 2022 ilk yarısında 1 trilyon lirayı geçmiş durumda.

YERLİ SERMAYELİ BANKALAR NE YAPTI?

Yılın ilk yarısında Yerli Sermayeli Bankalar 2021 sonunda 2,8 trilyon TL olan Aktif Büyüklüğünü %26,6 büyüterek 3,6 trilyon seviyesine yükseltti. 1,4 trilyon TL olan Nakdi Krediler %28 büyüyerek 1,8 trilyon TL seviyesine yükselirken; 59,3 milyar TL’lik Kredi Takip Alacaklar 57,4 milyar TL seviyesine geriledi. Bunda bazı bankaların alacak dosyalarının Varlık Şirketlerine satmasının etkisi oldu. 1,6 trilyon TL’lik Mevduat hacmi de %27,2 artarak 2 trilyon TL’yi aşmış durumda. Yerli Bankalarda mevduatın %41,1’i vadesiz mevduatta yer alırken bu oran sektör ortalamasının da ( %37 ) üzerinde olduğu görüldü. Yerli özel bankaların 261 milyar TL olan özkaynakları ise % 41,4 artarak 369 milyar TL seviyesine ulaştı.

2021 ilk yarısında 36,7 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan yerli Özel bankalar 2022 ilk yarısında % 179,8’lik bir artış ile 102,7 milyar TL Net Faiz geliri sağladı. 2021 ilk yarısında 13,7 milyar TL olan Net Karlılık da %  438 artarak 73,7 milyar TL seviyesine, sektör ortalamasının üzerinde net kar yapmış durumda.

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR NE YAPTI?

Yılın ilk yarısında Yabancı Sermayeli Bankalar 2021 sonunda 2,3 trilyon TL olan Aktif Büyüklüğünü %28,2 büyüterek 3 trilyon seviyesine yükseltti. 1,1 trilyon TL olan Nakdi Krediler %30,5 büyüyerek 1,5 trilyon TL seviyesine yükselirken; 52,1 milyar TL’lik Kredi Takip Alacaklar 52,4 milyar TL seviyesine yükseldi. 1,5 trilyon TL’lik Mevduat hacmi de %28,5 artarak 1,9 trilyon TL’yi aşmış durumda. Yabancı Bankalarda mevduatın %43’ü vadesiz mevduatta yer alırken bu oran sektör ortalamasının da (%37 )  oldukça üzerinde olduğu görüldü. Yabancı sermayeli bankaların 194 milyar TL olan özkaynakları ise %39,7 artarak 271 milyar TL seviyesine ulaştı.

2021 ilk yarısında 32,9 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan Yabancı Sermayeli bankalar 2022 ilk yarısında % 136’lık bir artış ile 77,7 milyar TL Net Faiz geliri sağladı. 2021 ilk yarısında 12,7 milyar TL olan Net Karlılık da %321 artarak 53,5 milyar TL seviyesine net kar artışı sağladı.

KAMU BANKALARI NE YAPTI?

Yılın ilk yarısında Kamu Bankaları 2021 sonunda 4 trilyon TL olan Aktif Büyüklüğünü %26,8 büyüterek 5 trilyon seviyesine yükseltti. 2,3 trilyon TL olan Nakdi Krediler %27 büyüyerek 2,9 trilyon TL seviyesine yükselirken; 48,7 milyar TL’lik Kredi Takip Alacaklar 51,1 milyar TL seviyesine yükseldi. 2,2 trilyon TL’lik Mevduat hacmi de %28,6 artarak 2,8 trilyon TL’yi aşmış durumda. Kamu Bankaları mevduatın %30’ü vadesiz mevduatta yer alırken bu oran sektör ortalamasının da (%37 )  oldukça altında olduğu görüldü. Kamu bankaların 258 milyar TL olan özkaynakları ise %50 artarak 387 milyar TL seviyesine ulaştı.

2021 ilk yarısında 24 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan Kamu Bankalar 2022 ilk yarısında % 335’lık bir artış ile 104,5 milyar TL Net Faiz geliri sağladı. 2021 ilk yarısında 7,4 milyar TL olan Net Karlılık da %466 artarak 41,9 milyar TL seviyesine net kar artışı sağladı.

Bu arada bankalar için USD/TL döviz seviyesinin ne olacağı; Enflasyon oranlarının artarak devam etmesi; yaklaşan seçim süreci ve uluslararası arena riskli bölge sayısının artması, devam eden Ukrayna – Rusya savaşı; Kredi Risk Primi – CDS oranının Türkiye aleyhine artış ve bankaların çevirmesi gereken sendikasyon kredilerdeki maliye baskısı; Kamu otoritesinin sektörü direkt etkileyen ani yasal düzenlemeler; COVİD-19 belirsizliği önümüzdeki dönemde bilançoları için ciddi tehditler olarak kendini gösteriyor.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist     www.bankavitrini.com

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

QNB FİNANSBANK Üst Yönetime 6 ayda 211 milyon lira ödemiş

Published

on

2022 ilk yarı mali verileri bankalar açıklamaya başlarken son yıllarda olduğu gibi Katar Sermayeli Qatar National Bank Q.P.S.C. (“QNB”)’in 2015 yılında ana hissedarı olan  QNB FİNANSBANK’ın Üst Yönetime ödediği para dudak uçuklattı. 2022 ilk yarıda AKBANK 83 milyon TL, GARANTİ BBVA 62 milyon TL;  YAPI KREDİ 23 milyon TL öderken üç bankanın Toplam Üst Yönetime ödediği para 186,3 milyon TL olurken; QNB FİNANSBANK’ın 2021 aynı döneme göre % 52,4 artırarak 211,4 milyon TL ödemesi bilançoyu görenler şaşkına çevirdi. BDDK Üst Yönetim ödemeleri yakın takibe alırken yıllardır Üst Yönetime en fazla ödeme yapan QNB Finansbank ile ilgili araştırma yapılıp yaptırmağı, bankanın bu kadar Üst Yönetime ödemelerin nedenini nasıl açıkladığı ise merak konusu oldu.

Toplam Varlıklar büyüdü

2021 sonunu 391,3 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2022 ilk yarısında %34 büyüme ile 496 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da  127,9 milyar TL’den 155,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde piyasaya destek devam etti

2021 sonunu 212,7 milyar TL Nakdi Kredi hacmi ile kapatan banka 2022 ilk çeyreğinde %38,6 büyüme ile 294,8 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Bankanın Net Canlı Kredileri 279,9 milyar TL düzeyine ulaştı.  Buna karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları ise 12,1 milyar TL’den14,9 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. Kredi hacmindeki artış takip oranlarını da düşürmüş durumda; Bankanın Kredi Takip Oranı ise %4,26’den %3,05’e geriledi. Bankanın 2021 sonundaki 47,5 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredi hacmi de % 23 artarak 58,4 milyar TL hacme ulaşmış durumda.

Mevduat arttı

2021 sonunu 226,9 milyar TL seviyede kapatan banka 2022 ilk yarısında %34’lük bir büyüme ile 304 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. 22,1 milyar TL olan Özkaynaklar da 31,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Net Faiz Gelirleri üçe katladı

2021 ilk yarısında 5 milyar TL Net Faiz Geliri elde den banka 2022 ilk yarısında bu geliri üçe katlayarak  14 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın 2021 ilk yarısındaki 1,5 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri de %63 artarak 2,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari işlemlerde zarar azaldı

2021 ilk yarısında Ticari İşlemlerden 1,9 milyar TL zarar eden bankanın bu zararı 2022 ilk yarısında 402 milyon TL’ye geriledi. Bu gerilemede 2,9 milyar TL’lik Kambiyo İşlemler karının etkisi büyük oldu.

Tarihinin en yüksek ilk yarı karlılığını yakaladı

2021 ilk yarısında 4,7 milyar TL Brüt karlılık yakalayan banka 2022 ilk yarısında %242 artış ile 16,3 milyar TL karlılık yakaladı. 2021 ilk yarısında 1,4 milyar TL olan net karlılık da beşe katlayarak 7,6 milyar TL seviyesine yükseldi.

Şube sayısını korudu

QNB Finansbank 2021 sonundaki 422 olan şube ağını korurken 10.944’e kadar düşen personel sayısını da 11.142’ye yükselttiği görüldü.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu düştü

2021 sonunda %15,91 olan Sermaye Yeterlilik Oranı 2022 ilk yarısında düşerek % 14,17’ye gerilediği görüldü.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist    www.bankavitrini.com

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

KRİZ BANKALARA YARADI, GARANTİ BBVA 21 MİLYAR TL NET KAR YAPTI

Published

on

2022 ilk yarı mali verilerini açıklayan GARANTİ BBVA rakiplerinden geri kalmayarak tarihinin en yüksek karlığını açıkladı. 2021 ilk yarısında 5,7 milyar TL Net Kar açıklayan bankanın 2022 ilk yarı karlılığı %168 artırarak 21 milyar TL seviyesine yükseltti. Krizi fırsata çeviren bankalar karlarını katlayarak süreci yönetiyor. GARANTİ BBVA 2021 yılında yıllık bazda 13 milyar TL Net Kar açıklarken 2022 ilk yarısında geçmiş yıl karının 1,6 katını yakalamış durumda.

Toplam Varlıklar büyüdü

2021 sonunu 757,8 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2022 ilk yarısında %29 büyüme ile 981,6 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da  269 milyar TL’den 315,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Piyasaya desteği Kredi hacmini büyüttü  

2021 sonunu 424,8 milyar TL Nakdi Kredi hacmi ile kapatan banka 2022 ilk çeyreğinde %30,2 büyüme ile 553 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Bankanın Canlı Kredi hacmi ise 535,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Buna karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları ise 26,7 milyar TL’den 31,7 milyar TL seviyesine yükselirken; Takipteki Kredileri de 16 milyar TL’den 17,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Kredi hacmindeki artış takip oranlarını da düşürmüş durumda. Bankanın Kredi Takip Oranı ise % 3,8’den %3,2’ye geriledi. Bankanın 2021 sonundaki 129 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredi hacmi de % 34 artarak 173,7 milyar TL hacme ulaşmış durumda.

Mevduat arttı

2021 sonunu 513,2 milyar TL seviyede kapatan banka 2022 ilk yarısında %28’lik bir büyüme ile 658,7 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. 80 milyar TL olan Özkaynaklar da 111,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Net Faiz Gelirleri üçe katladı

2021 ilk yarısında 13,3 milyar TL Net Faiz Geliri elde den banka 2022 ilk yarısında %116 artarak 28,8 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın 2021 ilk yarısındaki 3,8 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri de % 68 artarak 6,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari işlemlerde kar patlaması yaptı

2021 ilk yarısında Ticari İşlemlerde 1,2 milyar TL zarar eden banka, 2022 ilk yarısında tam anlamı ile patlama yaparak 5,1 milyar TL Gelir elde etti. Bu yüksek gelirde 2021 ilk yarısında 858 milyon TL zarar ettiği Kambiyo İşlemlerinden 2022 ilk yarısında 20,3 milyar TL olmasının büyük katkısı oldu.

Tarihinin kar rekorunu sağladı

2021 ilk yarısında 20,7 milyar TL Brüt karlılık yakalayan banka 2022 ilk yarısında %130 artış ile 47,7 milyar TL karlılık yakaladı. 2021 ilk yarısında 5,7 milyar TL olan net karlılık da %268 artarak 21 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın Özkaynak karlılığı % 19’den %43’e yükselirken; Aktif Karlılığı da % 2,3’den %4,8’e yükselmiş durumda. 2021 sonunda %15,8 olan Sermaye Yeterlilik Oranı 2022 ilk yarısında düşerek % 17,1’e yükselmiş durumda.

Üst Yönetim kendini ihya etti

2021 ilk yarısında Banka Üst Yönetime 37,5 milyon TL öderken 2022 ilk yarısında %66 artış ile 62,2 milyon TL ödeme yaptığı görüldü. Aynı dönemlerde bankanın Genel Personel Giderleri ise %62 arttı.

14 Şube azaldı

2021 sonunu 872 şube ağı ile kapatan GARANTİ BBVA 2022 ilk yarısında 14 şube azalarak şube ağını 858’e düşürdü. 18.354 olan çalışan sayısı ise 18.569’a yükseldi.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist    www.bankavitrini.com

Okumaya devam et

KATEGORİLER

 • Merkez Bankası (MB) faiz kararı... MB faizi düşürürse, sabit bırakırsa altın, dolar, kur ne olur? 18 Ağustos 2022 18/08/2022
  ABD Merkez Bankası (FED)’in geçtiğimiz ay faiz kararını açıklaması sonrasında gözler TCMB Ağustos ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14’den yüzde 13’e indirdi. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı sabit kaldığında altın ve dolar ne olur? MB faiz düşürürse durum ne olur? İşte o detaylar...
 • Canlı altın fiyatları 18 Ağustos 2022... Çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? 18/08/2022
  Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş seyrine geçmişti 1.038 liraya çıkan gram altın düşüşte. Ons altında ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik diğer altın türlerine de yansıyor. Altın fiyatlarının nasıl yön izleyeceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos altın fiyatları…
 • Son dakika... TCMB faiz kararı açıklandı... İşte Merkez Bankası Ağustos 2022 faiz kararı 18/08/2022
  Merkez Bankası faiz kararı Ağustos 2022 PPK toplantısı ile açıklandı. TCMB faiz kararı açıklaması sonrasında Merkez'in aldığı karar ortaya çıktı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç? İşte TCMB Ağustos 2022 faiz kararı...
 • Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç? TCMB Ağustos 2022 faiz kararı açıklandı! 18/08/2022
  Merkez Bankası Ağustos 2022 faiz kararı açıklamasını Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yaptı. TCMB PPK takvimi içerisinde toplantının hangi tarihte yapılacağı duyurulmuştu. Peki, piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte TCMB Ağustos 2022 faiz kararı...
 • Euro Bölgesi çekirdek enflasyonu beklentiyi aştı 18/08/2022
  Euro Bölgesi enflasyon oranı Temmuz’da yıllık 8,9 olarak açıklandı. Veri, bir önceki verideki tahminle paralel seyrederken çekirdek enflasyon ise beklentileri aştı.
 • Son dakika! Bakan Kurum: Ofisler konuta dönüştürülecek 18/08/2022
  Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmî Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanların İmar Yönetmeliği” ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldığını duyurdu. Konut ve kira fiyatlarını düşürmek için her adımı attıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta […]

Popüler

www paravitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.