Connect with us

GÜNCEL

Tapuda değerini düşük gösterdiğiniz gayrimenkulü elinizden alabilirler

Yayınlanma:

|

Değerli Dünya okurları, çoğu zaman, gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesi hem alıcı hem de satıcıya, farklı nedenlerle, o an için ceplerinden daha az para da çıkacağı için çok cazip gelir ve gerçek satış bedeli yerine tapuda daha düşük bir bedel gösterilir.

İşlemi yaparken daha az alım satım harcı ödenir, dolayısıyla, o gün için karlı gibi görünen işlem sonradan başınıza olmadık işler açabilir.

Çoğu zaman alıcılar satıcının mali durumunu bilmezler. Piyasaya veya vergi dairesine bir borcu var mı? Bu borçluluk alıcının başına bir iş açar mı? Bilmezler…

Gelin sonradan ne gibi problemler yaşanabilir birlikte bakalım.

1.Satıcının piyasaya olan borçları nedeniyle satışın iptali istenebilir

 

Satıcının herhangi bir nedenle bir alacaklı tarafından takibe alınması halinde, alacaklı yapılan gayrimenkul satışlarının (mal kaçırma gayesiyle) muvazaalı olduğu gerekçesiyle iptalini talep edebilir.

Muvazaa iddiası ileri sürüldüğünde, alacaklılar, bedelin emsaline göre tapuda düşük gösterilmiş olmasını delil olarak kullanmaktadırlar.

Şayet elinizdeki belgelerle gerçek bedeli ispatlayamazsanız, Yargıtay satışın iptaline ve gayrimenkulün alacağını takip eden alacaklıya, alacağına karşılık devrine karar verebilmektedir.

2.Satıcının vergi borçları nedeniyle satışın iptali vergi idaresince de istenebilir

Şayet gayrimenkulü satın aldığınız kişinin vergi borcu varsa, alacaklı amme idaresi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 24-30.maddeleri çerçevesinde, işlemden itibaren beş yıl içinde, işlemin mal kaçırma maksadıyla -muvazaalı olarak- yapıldığı iddiasını ileri sürerek, sizi işlemin iptali davası ile karşı karşıya bırakabilir.

3.Şufa (ön alım) hakkını kullanmak isteyen hissedarlar satışın iptalini isteyebilir

Taşınmazın bedelinin düşük gösterilmesinin ortaya çıkardığı diğer bir risk alanı, hisseli taşınmazlarda söz konusu olabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 732’nci maddesinde “paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler” hükmü öngörülmüştür.

Riskiniz, gayrimenkulün diğer paydaşlarından herhangi birisinin tapuda göstermiş olduğunuz bedeli karşılığında şufa hakkı kullanarak gayrimenkulü, tapuda gösterdiğiniz bedel üzerinden elinizden almasıdır.

İlk üç durumda, gayrimenkulü kaybederseniz, satıcıdan zararınızın tazmini için tabii ki dava açabilirsiniz. Ancak satıcıya açacağınız davada da gerçek satış bedelini, yani gerçek zararınızı ispata çalışacaksınız.

Gerçek zararın ispatı sonrasında da satıcının o zararınızı karşılayabilecek miktarda mal varlığının da bulunması lazım.

4.Alım bedelini düşük göstermenin vergi matrahına olumsuz etkisi

Düşük tapu harcı ödemek için gayrimenkulün alım değerinin tapuda gerçek alış değerinin altında gösterilmesi, söz konusu gayrimenkulün 5 yıl geçmeden tapuda gerçek değeri ile satılması durumunda, yüzde 40’lara varan oranda fiktif değer artış kazancı üzerinden vergilenmeye neden olabilecektir.

Tedirgin olmaya değmez

Yukarıda saydığımız ve belki başka örneklerle listenin uzatılabileceği başka durumlarda, düşük harç ödemek için, tapuda satış bedelinin piyasa fiyatının fazlaca altında gösterilmesi adeta aleyhe delil gibi duracak ve aksinin ispatı kolay olmayacaktır.

Sonunda davayı kazansanız bile -ki kaybetme ihtimali de var- harcayacağınız para, zaman ve yaşayacağınız stres satın alırken ödeyeceğiniz harçtan elde edeceğiniz kazançla mukayese edilemez.

Velhasıl, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimaline karşı, en iyisi, tapuda gerçek fiyatlar üzerinden işlem yapılmalı.

Zeki GÜNDÜZ

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Halkbank’tan yenilikçi “Ödeme İste” servisi

Halkbank Mobil Bankacılık Uygulaması ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kullanıma sunulan servis, müşteri tarafından başlatılan bir haberleşme ve onay mekanizması ile iki kişi arasında anlık ve sürekli para transferini kolaylaştırıyor

Yayınlanma:

|

Yazan:

Halkbank, yenilikçi ürünlerine ‘Ödeme İste‘ servisini ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ödeme İste” hizmetini internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarında kullanıma açtı.

Banka, paydaşı olduğu hizmet ile müşterilerine ödeme isteme ve paylaşma işlemlerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlarken, dijital bankacılık hizmetlerini bir adım öteye taşıdı.

Halkbank Mobil Bankacılık Uygulaması ve İnternet Bankacılığı kanalları üzerinden kullanıma sunulan servis, müşteri tarafından başlatılan bir haberleşme ve onay mekanizması ile iki kişi arasında anlık ve sürekli para transferini kolaylaştırıyor.

Bu sayede kullanıcılar, günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Servis, kişiden kişiye ödemelerin yanı sıra e-ticaret ödemeleri, e-talimat ve kurumsal fatura gibi çeşitli kullanım alanlarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Kullanıcıların finansal durumlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayarak, şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi sunan servis, müşterilere finansal işlemlerini daha esnek ve kolay bir şekilde yönetme imkanı sağlarken, yenilikçi teknolojilerle ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu da teşvik ediyor.

Müşteriler, serviste bulunan ‘Para Transferleri’ menüsünü, hesaplarına para gelecek şekilde diğer kişilerden ödeme isteyebilecekleri ‘Yeni Ödeme İste’ seçeneğinin yanı sıra, ‘Gönderilen Ödeme İstekleri’, ‘Gelen Ödeme İstekleri’ ve ‘Ödeme İste Ayarları’ seçenekleriyle kişiselleştirebiliyor.

Okumaya devam et

EKONOMİ

TÜSİAD Başkanı Turan: Rasyonel politika çerçevesini bütün disipliniyle sürmeli

Yayınlanma:

|

Yazan:

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından “2024 yılında Türkiye Ekonomisi” konferansı düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkiye ekonomisinin tüm dünyada olduğu gibi fazlasıyla zorlu bir dönem geçirdiğini söylerken, bu dönemde Türkiye’nin tercih ettiği politikalar nedeniyle dünyadan ve özellikle akran ülkelerden önemli ölçüde ayrıştığına işaret etti.

Yatırım yapmak zorlaştı

Bu tercihlerin Türkiye’yi enflasyon dinamiklerinin belirgin şekilde bozulduğu, yatırım yapmanın hayli zorlaştığı ve ancak aşırı tüketerek büyüyebilen bir sonuca ittiğine dikkat çeken Turan, “Yine bu süreç ihracatta ve yatırımlarda da önemli ivme kaybına sebep oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise problemlerimizi tespit etmeye ve çözmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz” dedi.

Yeni ekonomi yönetiminin, ekonomi politikalarında gözle görülür bir değişimi beraberinde getirdiğini anlatan Turan, para politikasında enflasyonla mücadele konusunda geleneksel ve dünya çapında kabul görmüş ekonomi politikalarına geri dönülmesinin hem yerel hem de ulusal ölçekte ılımlı bir hava oluşturduğuna işaret etti.

Enflasyon mücadelesi dengeli olmalı

Ekonomide bugüne kadar biriktirilen riskler sonucunda doğan maliyetin giderilmesi için rasyonel politika çerçevesini bütün disipliniyle sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

“Çok iyi farkındayız ki enflasyon ile mücadelede para politikasının sosyal politikalar ve maliye politikasıyla desteklenmesi gerekiyor. Normale dönmek için çaba sarfettiğimiz bu süreç sadece enflasyonun düşürülmesi açısından değil bu süreçte doğacak maliyetin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin dengeli şekilde yönetilmesi açısından da son derece önemlidir.”

Ekonomik istikrar ve öngörülebilirlik için atılan doğru adımların kararlılıkla ve istişare içerisinde devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, “Para politikası bacağında enflasyon ile mücadelede önemli adımlar atıldı, atılıyor. İş dünyası olarak son dönemde atılan bu adımların her ne kadar zorlu bir döneme işaret etse de gerekli olduğuna inanıyoruz. Ekonomiyi biraz daha soğutmamız gerekiyor. Döviz rezervi biriktirme stratejimiz de devam etmeli. Bu kazanımların etkilerini risk primi gibi göstergelerde takip ediyoruz. 2024 yılında enflasyonun, Merkez Bankamızın da işaret ettiği üzere, yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hukuk devleti tüm kurumlarıyla etkin işlemeli

Para politikasındaki sıkı duruşun etkin şekilde devam etmesi gerektiğine işaret eden Turan, küresel ekonomik görünüm nedeniyle ihracatta önümüzdeki dönemde hızlı bir toparlanmanın şimdilik olası olmadığını, ancak ithalat talebinin gerilemesi ile döviz ihtiyacı tarafında önemli bir sorun beklemediklerini söyledi. Mevcut görünüme ve beklentilere paralel olarak, toparlanma sürecinin kararlılıkla devam etmesi halinde, ekonomik büyümenin bir müddet gerileyeceğini öngörüyoruz. Ancak bu mücadelede kararlılığımızı koruyabilirsek çok daha sağlıklı bir büyüme patikasına oturacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomide temel taşları yerine oturtmak ve daha da önemlisi bunu ileriye taşımak için makroekonomik istikrar, öngörülebilirlik, hukuk devleti ve yapısal reformlar başlıkları üzerine istişare edilmesi ve hızla uygulamaya geçilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, “İkinci yüzyılımıza yakışan başlıkları gündeme alabilmek için hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla etkin işlemesi kritik önemde. Bunun yanında eğitim, işgücü, vergi, enerji gibi alanlarda yapısal reformlar elzem” diyerek sözlerini tamamladı.

Okumaya devam et

GÜNCEL

İyi Performans Sergilediğinizi Düşünürken Diğerleri Aynı Fikirde Olmadığında

Yayınlanma:

|

Yazan:

Uzun saatler çalışıyorsunuz. Müşterilerinize ve görevler arası paydaşlarınıza olabilecek en iyi düşünce liderliğini, hizmeti veya rehberliği sunuyorsunuz. Buna rağmen aslında yıldız bir oyuncu olarak algılanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Belki de başarılı olduğunu düşündüğünüz proje beklediğiniz kadar iyi karşılanmadı ya da gerekli bir değişikliği kusursuz bir şekilde gerçekleştirmenize rağmen üst düzey yöneticileri sindirebilecekleri bir hızda güncelleyemediniz.

Yöneticiniz veya meslektaşlarınız sizin veya işinizle ilgili algınızın aksine geri bildirimler verdiğinde bu güveninize, öz saygınıza ve motivasyonunuza büyük bir darbe mahiyetinde olabilir. Aynı zamanda bu olay terfi olasılığınız, kazanç artışı ve şirketteki kariyer yolculuğunuz üzerine de yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu olumsuz sonuçlar kaçınılmaz değildir.

Kabul etmesi zor olsa da nasıl algılandığınızı öğrenmek, kişisel gelişim ve profesyonel büyüme için bir fırsat sunabilir. İşte sizin veya işiniz hakkında oluşan olumsuz algıyı değiştirmek için atabileceğiniz beş adım.

1. Aldığınız geri bildirim üzerine düşünün.

Herhangi bir olumsuz geri bildirim can sıkıcı olsa da karakteriniz hakkında yanlış anlaşıldığınızı fark etmeniz çok daha da kötü hissettirebilir. Geri bildirime nasıl tepki verdiğiniz ve sonrasında ne yaptığınız, şirketteki kariyer yolculuğunuz üzerinde etkili olacaktır. İlk içgüdünüz, geri bildirime sebep olan davranışlarınızı inkar etmek, savunmaya geçmek veya bu davranışları açıklamaya çalışmak yönünde olabilir. Ancak algılar, açıklamalar veya daha fazla bilgi ile değişmez: eylemlerinizi ve davranışlarınızı zamanla düzlenledikten sonra değişir.

Bu nedenle, ilk adım olarak kendinizi değerlendirin. Durun. Nefes alın. Duygularınızı şirket dışından bir terapiste, koça veya arkadaşa açın. Sonra biraz geri adım atın ve geri bildirimi sanki sizinle ilgili değil de bir meslektaşınız veya arkadaşınızla ilgiliymiş gibi objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Geri bildirimin bir anlığına başka biri hakkında olduğunu düşünmek, duyguların gücünü ortadan kaldıracak ve konuya daha tarafsız bir şekilde bakmanızı sağlayacaktır.

Durumu mümkün olduğunca objektif bir şekilde değerlendirdikten sonra eğer hâlâ geri bildirimle hemfikir değilseniz veya başkalarını başarınızı olumsuz etkiledikleri için suçluyorsanız odak noktasını kendinize getirmek için şu üç soruyu kullanmayı deneyin:

  1. Yetersiz kaldığımın söylendiği alanlar hakkında nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyım?
  2. Geri bildirimin yüzde 2’si doğru olsaydı, var olan algıyı değiştirmek için neler yapardım?
  3. Bu olumsuz algıyı değiştirmek için ne kadar çaba sarf etmeye istekliyim?

Olumsuz algıya diğerleri de katkıda bulunmuş olsa bile, siz sadece kendi eylemlerinizi ve tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Kişisel değerlendirmeniz tamamen size, çalışma ortamınıza, davranışlarınıza ve diğerleriyle etkileşimlerinize odaklı olmalıdır. Bu noktada hızlıca yapmanız gereken kendinize odaklanmak ve gerçek olsun veya olmasın olumsuz bir algının var olduğunu kabul etmektir. Böylelikle duygusallıktan uzaklaşıp nasıl ilerleyeceğinize karar verebilirsiniz.

2. Aktif olarak dinleyin.

Aldığınız bilgileri yapıcı bir şekilde araştırmaya hazır olduğunuzda çeşitli paydaşlara ve meslektaşlarınıza ulaşarak sürekli iyileşme arzunuzu ifade edin ve ek olarak dürüst geri bildirim isteyin. Olumsuz algıyı şekillendirmiş olabilecek herhangi birini suçlamak yerine merakla yaklaşın. Şu dört temel soruyu sorun:

1. Ben neleri gerçekten iyi yapıyorum?

2. Yapmayı devam etmem gerekenler neler?

3. Hangi konularda gelişebilirim?

4. Neyi yapmayı bırakmalıyım?

Diğer insanların görüşlerini anladıktan sonra aldığınız geri bildirimi açıklayın ve algıları hakkında ek bilgi sunmalarını, size örnekler vermelerini veya diğerlerinin beklentileriyle daha iyi uyum sağlamanız için daha iyi yollar önermelerini isteyin. Amaç, aktif olarak dinlemek ve söylenenleri yorum yapmadan, reddetmeden veya herhangi bir durumu açıklamaya çalışmadan bir yere yazmaktır. Her zaman “Bana yanlış yaptığım bir iş ve farklı hareket edebileceğim bir konuda örnek verebilir misin?” diyerek takip sağlayın. Merakınız hakkında cesur olmak ve verilen cevapları aktif olarak dinlemek, öz farkındalığınızı ve değişime, büyümeye olan bağlılığınızı gösterecektir.

3. Yanlış anlaşılmaları veya yanlış davranışları kabul edin.

“Özür dilerim” demek, özellikle karşı tarafın en iyi şekilde davranmadığını hissettiğinizde gerçekten zordur. Ancak özür dilemek ve yanlış veya hoş olmayan davranışlardaki payınızı kabul etmek, yaraları iyileştirmede ve algıda değişiklikler sağlamada etkilidir.

Bunu bir pencere gibi düşünün: Geçmişteki etkileşimler pencereyi buğulu veya kirli hale getirdiyse, gelecekteki etkileşimler (olumlu olanlar bile) her zaman geçmişin kirli penceresi üzerinden görülecektir. Ancak istenmeyen davranışınızı kabul edip sahiplenirseniz, pencereyi temizleyebilir ve diğer kişinin gelecekteki eylemlerinizi net ve olumlu bir şekilde görmesine yardımcı olabilirsiniz.

Hatta karşı tarafın da olumsuz etkileşimde veya yanlış anlamada kendi payı için özür dilediğini gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Durumu ve içindeki rolünüzü kabul etmek, olay ne kadar uzun zaman önce gerçekleşmiş olursa olsun, olumsuz algının devam etmemesi için atılacak ilk adım olabilir.

4. Yetenek geliştirme araçları kullanın.

Çoğu şirketin insan kaynakları departmanları atölye çalışmaları, videolar ve okuma materyalleri sunar. Bunları inceleyerek beceri ve davranışlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilecek kaynaklar keşfedebilirsiniz.

Örneğin paydaşlarınızı etkilemek konusunda yetersiz kaldığınız yönünde bir geri bildirim alırsanız, otorite olmaksızın etkileme sanatı üzerine materyaller incelemek faydalı olabilir. Şirketiniz bu kaynakları sunmuyorsa LinkedIn Learning, Udemy veya Coursera gibi kaynaklara göz atabilirsiniz.

5. Destek arayın.

İK iş ortağınıza danışın, bir mentör bulun, bir yönetici koçu tutun veya aldığınız bilgiler hakkında idarecinizle konuşun ve oluşan algıyı değiştirmede en büyük etkiyi yaratacak ve çalışılması gereken ilk alanları belirlemek adına yardım isteyin. Toplantılarda sizi izleyebilecek veya projelerde nasıl etkileşimlerde bulunduğunuzu görmek için e-posta iletişimlerine “bcc” olarak ekleyebilecek bir mentorunuz varsa gerçek zamanlı geri bildirim isteyebilir, bir sonraki toplantı veya başka bir iletişim türü öncesinde hangi adımların atılması veya hangi ayarlamaların yapılması gerektiğini değerlendirmek için yardım alabilirsiniz.

Birkaç haftada bir, yöneticinizle gözlemleri hakkında görüşün ve sürekli olarak büyümeniz için ihtiyacınız olan destek hakkında onlara bilgi verin. Yeni geri bildirime dayanarak sergilediğiniz yılmazlık, esneklik ve uyumluluk yetenekleri niyetinizin olumlu olduğunu ve ayrıca kişisel ve profesyonel gelişiminiz için proaktif davrandığınızı gösterecektir.

. . .

İnsanların sizin veya işiniz hakkındaki algısının kendinizinkiyle uyuşmaması rahatsız edici olsa da bu durumu düzeltmek için adımlar atabilirsiniz. Kendinizi değerlendirmek için çaba sarf ettiğinizde, dışarıdan ek geri bildirim aradığınızda, hatalarınızı kabul ettiğinizde, öğrendiğinizde ve destek aradığınızda gelişmeye kararlı olduğunuz ve bunu başarabileceğinize dair yeni bir algı oluşturacaksınız.

HBR-Marlo Lyons

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.