Connect with us

BANKA ANALİZLERİ

BİLANÇOLARI KÜÇÜLEN BANKALAR NASIL KAR PATLAMASI YAPTI

Yayınlanma:

|

Bankacılık sektörü kar rekorları açıklarken; Dolar bazında gerçekte öyle olmadıkları ortaya çıktı. Açıklanan sektör karlılıkları dolara endekslendiğinde son dört yıldır artış yapamadı. Zira, bankalar yapılan yasal düzenleme ile bilançolarını yıl sonu kuruna göre değil, ortalama kur üzerinden bilançolarını hazırladıkları için bu durum da bilançolara net yansımadı, dolaylı olarak makyajlandı. Oysa yurt dışında döviz üzerinden bilanço veren bankalar USD bazlı küçülmeyi ve karlılık artışı yapamamayı saklayamadılar. Bankaların son yıllardaki kullandığı sendikasyon kredilerine dikkat edin, 25-30 ülkenin 30-40 kurumundan zor denkleştiriliyor! Bankalar bunu talep yoğunluğu olarak yansıtsa da uzamanlar işin tam tersi olduğunu biliyor. Bilançolardaki dolar bazlı erime çoğu bankanın yurt dışı sendikasyon kredi borçlanma imkanını zayıflatırken aldıkları kredinin de maliyetlerini yükseltti. Son yıllardaki çoğu sendikasyon kredileri de SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK üzerine olması dikkatlerden kaçmadı. Yoksa bankaların çevre aşkı depreştiğinden, doğayı sevdiklerinden değil; tamamen ‘duygusal’ aslında. Dışardan bakanlar da doğamızı mahveden bu kadar doğa düşmanı yatırımı bankalar değil de, uzaylılar finans kaynağı sağladı sanacak! Bu ayrı bir yazı konusu…

Bankacılık sektöründe döviz bazında en büyük kar kaybı 2018’de kriz ortamında yaşandı; bankaların dolar bazlı Kar düşüşü % -20,2 oldu. 2019 yılında %-19,7; 2020 yılında %-3,5 oldu. Yıllar itibarıyla baz etkisi düşünüldüğünde Kar erimesinin boyutları daha da fazla olduğu ortada. 2021 yılında TL bazlı 92 milyar TL Net Kar açıklayıp, %57,4 artış yapan bankalar tüm zamanların en büyük kar artışı rekoru elde ederken TL’nin değer kaybı bu karlılığı da yuttu ve 2020’ye göre karlılık %-11 oldu.  

2021’DE BİLANÇOLARI KÜÇÜLEN BANKALAR KAR REKORU NASIL SAĞLADI?

Sektör döviz bazında kar kaybı yaşarken bu durum her banka için geçerli olmadı. Yazıyı dağıtmamak için büyük ve orta ölçekli 7 bankayı mercek altına aldık. İlginç sonuçlar çıktı. Asıl merak edilen konu, bütün bankaların dolar bazlı bilanço aktif büyüklükleri küçülürken nasıl olup da kar rekoru sağladıkları oldu.

2021 sonuna göre değerlendirmeye alınan büyük ve orta ölçekli 7 özel bankadan TL olarak en yüksek karlılığı 13 milyar 467 milyon TL ile  İŞBANK sağladı. GARANTİ BBVA 13 milyar TL kar açıklarken aynı zamanda %109,6 artış oranı ile en yüksek kar artışı sağlayan banka oldu. YAPI KREDİ ise 10 milyar 489 milyon TL kar ile %106,5 kar artış oranı Kar artış oranında ikinci sırada yer aldı.

DOLAR BAZLI KARLILIKTA EN BÜYÜK ERİME QNBFİNANSBANK’TA OLDU

Dolar bazlı karlılıkta en yüksek karlılığı 1 milyar 35 milyon USD ile İŞBANK yaparken; GARANTİ BBVA 1 milyar 5 milyon USD karlılıklar 1 milyar doları aşan ikinci banka oldu. GARANTİ BBVA aynı zamanda dolar bazlı karlılıkta %18,5 artışla en yüksek kar artışı yapan banka oldu. Değerlendirmeye alınan bankalar arasında dolar bazlı en yüksek kar erimesi %-19,2 ile QNBFİNANSBANK olurken; TEB %-8,1 kayıp ile yılı kapadı. Son yıllarda yüksek karlılık oranları ile dikkat çeken QNBFİNANSBANK’taki kar kaybı sektörde şaşkınlıkla karşılandı.

BİLANÇOLAR ERİDİ

Bankalar özellikle 2021 yılında Kar rekoru sağlarkan aynı başarıyı banka bilanço büyümede sağlayamadılar. TL’deki değer kaybı banka bilançolarına da darbe vurdu. Zira, Bankacılık sektörü 2020 yılındaki 6,1 trilyon TL’lik Aktif Büyüklüğünü 2021 yılında %51 büyüterek 9,2 trilyon TL’ye yükseltirken Dolar bazında sektör Aktif Büyüklüğü 831 milyar USD’den 123 milyar USD eriyerek 708 milyar USD seviyesine düşmüş durumda. Sektördeki CEO’ların yüzünün niçin gülmediğini şimdi anladınız mı? Bünye küçülüyor ama hormonlu Kar basıyor belli ki! Sorunlu kredilerin % 15’leri bulduğu dönemde yapay karlar ne yazık ki patronları ve CEO’ları memnun etmiyor. Çünkü; gerçeği en iyi bilen yine kendileri. Banka hisse senetlerinin Borsa’da niçin eridiğini de kendiliğinden ortaya çıkıyor!

DOLAR BAZLI EN FAZLA KAYIP TEB’DE OLDU!

Değerlendirmeye alınan 7 bankanın tamamı Aktif Büyüklüğünü TL bazda büyütürken; Dolar bazında küçüldüğü görüldü. %-21,7 küçülme ile en fazla kayıp TEB’de oldu. GARANTİ BBVA’daki kayıp ise %-13,1 ile en çok küçülen ikinci banka olurken; DENİZBANK’taki kayıp %-12,4 oldu.

2022 KARLILIK NASIL GİDİYOR?

2021 yıl sonunu 92 milyar TL Net karlılık ile kapatan sektör 2022 ilk iki ayında 39 milyar TL kar sağladı. Başka bir ifade ile 2021’de bir yılda yaptığı karın % 42’sini yılın ilk iki ayında yaptı. Bunu nasıl başardığını ise ilk çeyrek karlılıklar açıklanınca ayrıca mercek altına alacağız. İp ucu olması için 2022’de bankaların Kur Korumalı Mevduatın kaymağını yediğini bunu da karlılığa nasıl taşıdığını ip uçlarını başka bir yazımızda vermiştik. Kamu otoritesi mevduat faizleri %17’lerde bastırmaya çalışırken kredi faiz oranlarında üst sınır belirlemediği gibi makasın açılmasına ve kredi faiz oranlarının da artmasına seyirci kaldı. 2022’de her ay Kur Korumalı Hesaplar ( KKH )sayesinde bankalar her ay 2,5 milyar TL daha az faiz vererek avantaj sağladı. Bu para teknik olarak Hazine’den çıktı iyi mi! Kredi makası düşünüldüğünde KKH’lar banka gelirlerine dolaylı yoldan her ay 10 milyar TL katkı sağlandı. Yoksa 2021 ilk iki ayında 9,2 milyar TL Kar yapan bankalar 2022 yılı ilk iki ayında 39 milyar TL kar nereden geldi sanıyorsunuz! 2022 Mart sonu karlılıkları ile birlikte bunu detaylandıracağız ve yüksek karlılığın nasıl sağlandığını gözler önüne sereceğiz.

Sonuç : Kriz ortamındayız kabul, itiraz eden de yok zaten. O zaman çağrımız siyasi otoriteye olsun, bu ortamda fedakarlığı sadece sanayici, esnaf ve vatandaştan beklemeyin. Bir zahmet Bankaların yüksek karlılığından payınızı artırın! Hazırlık aşamasında olan; Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması haklı bir düzenleme ve tam destek.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist www.bankavitrini.com

BANKA ANALİZLERİ

MERKEZİ YÖNETİMİN 2024 HAZİRAN İTİBARİYLE GELİR GİDER ANALİZİ

Yayınlanma:

|

Yazan:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün (16.07.2024) Merkezi Yönetim’in 2024 Haziran ayı sonu itibariyle gelir gider tablolarını yayınladı.

Bu çalışmamızda Merkezi Yönetimin 2023 Ocak – Haziran dönemi (önceki dönem) ile 2024 Ocak – Haziran dönemi (cari dönem) kıyaslanarak değerlendirme yapılmıştır. Açıklanan verilerden hazırladığımız tablo aşağıda sunulmuştur.

TESPİTLERİMİZ

1- Önceki döneme kıyasen cari dönemde toplam gelirler %103,8 oranında artarken, toplam giderler %93,7 oranında artmıştır. Mutlak tutar olarak önceki döneme kıyasen toplam gelirler 1.951,1 milyar TL artarken, toplam giderler 2.214,9 milyar TL artmıştır. Bu doğrultuda da bütçe açığı 483,3 milyar TL’den 747,1 milyar TL’ye yükselmiştir.
2- Mutlak tutar olarak toplam gelirler içinde en yüksek tutarlı kalemler: İthalde Alınan KDV, Özel Tüketim Vergisi ve Gelir Vergisi’dir.
3- Toplam Giderler içinde en büyük orana sahip kalemler Cari Transferler ve Personel Giderleridir.
4- Faiz giderleri bir önceki döneme göre %108,7 oranında artmıştır. Toplam gelirin önceki dönemde %14,6’sı, cari dönemde ise %15’i faiz ödemelerine gitmiştir.

SONUÇ: Bir yıllık süreçte Merkezi Yönetim’in vergi oranlarda yaptığı düzenlemeler nedeniyle Dahilde ve İthalde Alınan KDV’nin önemli tutarda arttığı saptanmıştır. Yanısıra Gelir Vergisi ile Faizler, Paylar ve Cezalar kalemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

Harcama tarafında ise Personel Giderlerindeki artış dikkat çekicidir. Faiz Hariç Toplam harcamalar içindeki Personel Giderleri oranı bir önceki dönemde %26,7 civarında iken, cari dönemde bu oran %32,1’’e yükselmiştir. Yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan Görevlendirme Giderleri Transferleri ve Hazine Yardımları dikkat çekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına bir önceki dönemde 393 milyar TL aktarılırken bu tutar cari dönemde 744,2 milyar TL olmuştur.

Süleyman ÇEMBERTAŞ

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

Visa Türkiye, 40’ıncı yılını kutladı

Visa, Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40’ıncı yılını kutladı.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Visa, 1984 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40. yılını kutladı. Şirket yaptığı değerlendirmede, 40 yıl süresince Visa’nın ekonomiye katkıları, Türkiye teknoloji transferleri ve yatırımları ile Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerine vurgu yaptı. Visa’nın global liderleri de şirketin 40. yıl kutlamalarında Visa Türkiye’deki liderlik ekibi, üye banka ve finans kuruluşları ile bir arada olmak için Türkiye’ye geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Visa Global Pazarlar Grup Başkanı Oliver Jenkyn, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık varlığı, bizi gururlandıran önemli bir kilometre taşı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ve ödemeler sektörünün süregelen inovasyon iştahı ile Türkiye, faaliyet göstermek için heyecan verici bir ülke olmasının yanı sıra, Visa için de kilit pazarlardan biri konumunda. 40 yıldır ticaretin geleceğini şekillendirmek üzere birlikte çalıştığımız ve inovasyon yarattığımız tüm iş ortaklarımızı kutlarım. Türkiye’deki yolculuğumuz ilk günkü enerjimiz ve bağlılığımızla devam ediyor. Önümüzdeki 10 yılın neler getireceğiniz görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında, Türkiye’deki kartlı ödemeler tarihçesinin adım adım şekillenişini görmek mümkün. İmprinter cihazlarından POS’lara, manyetik bantlı kartlardan çipli, temassız ve dijital kartlara evrilen sürecin her aşamasında Visa, Türkiye’de ödemeler ekosisteminin gelişiminde kilit rol oynarken ekonominin dijitalleşmesinde de itici güç oldu. Önümüzdeki on yıla ödemeleri daha ileri taşımanın, ekosistem için güven sağlamanın, işletmelerin ve toplumun gelişimini desteklemenin, dijital ticaretin ve para hareketlerinin geleceğini şekillendirmek için ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etmenin heyecanıyla adım atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dijital ödemelerin ekonomik büyümeye katkısı

Dijital ödemeler, dünyada ve Türkiye pazarında ekonomik büyüme ve inovasyonun itici gücü konumunda. Visa, 40 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olmak üzere finans kurumları ve iş ortaklarıyla birlikte iş birliği yaptı. Dijital ödemeler, aynı zamanda kayıtlı ekonominin de olmazsa olmaz unsurlarından biri. Araştırmalar, dijital ödemelerin ekonomideki payı arttığında kayıt dışı ekonominin azaldığını, ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor.

Türkiye’deki kart kabul ağının yaygınlığı, Visa’nın getirdiği uluslararası işlerlik ve ile dünyanın en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan ödeme altyapısı sayesinde turistler 40 yıldır Türkiye’de ödemelerini güvenle gerçekleştiriyor. Türkiye’de yabancı Visa kartlarıyla yapılan ödemeler, ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar değerinde döviz girişi sağlıyor. Visa Akdeniz Turizm Analizine göre 2023 yılı, Visa kartlı ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 20, Visa kartları ile yapılan turist harcamalarında ise yüzde 16 artışla, Türkiye’de turizmde rekorlar yılı oldu. 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda, yabancı kartlarla yapılan ortalama harcamalar Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken, Türkiye’de 3 kata yakın büyüklüğe ulaştı.

Teknoloji ve inovasyon yatırımları ile know-how transferi

Visa, Türkiye’deki yolculuğu boyunca teknoloji alanında pek çok yeniliği Türkiye’ye getirdi. Visa Token Service teknolojisini devreye almak üzere, Türkiye’nin verisini Türkiye’de saklayacak şekilde ülkemizde inşa edilen veri merkezi 2022 yılında hayata geçti. Token’lar, kart sahibinin hassas verilerini benzersiz bir dijital kodla, değiştiriyor ve sahteciliği azaltmak üzere ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Bunun yanı sıra Visa, 2021’den bu yana 30’a yakın ilde şehir içi toplu ulaşımda temassız ödemeleri devreye aldı ve Türkiye’deki illerin yarıdan fazlasını kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, küçük işletmelerin dijital ticaretin getirdiği avantajlardan yararlanarak büyümesini desteklemek için akıllı telefonları POS terminallerine dönüştüren ve küçük işletmelerin basit bir dokunuşla temassız ödeme kabul etmelerini sağlayan Tap to Phone çözümünü de hayata geçirdi. Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında teknoloji alanında Türkiye’ye önemli başka katkıları da dikkat çekiyor. Şirket 1993 yılında uygulamaya alınan BKM Switch sisteminde Türk bankalarının ATM ve POS ağlarının birbirinin kullanımına açılması için önemli bir know-how desteği sağladı. 1994 yılında ise uydu bağlantıları üzerinden uluslararası işlem yapmaya olanak veren VSAT (Visa Satellite) teknolojisini Türkiye’ye getirdi.

Visa, Türkiye’deki üye banka ve finans kuruluşları ile iş birliği içinde birçok yenilikçi çözümü de hayata geçirdi. Türkiye’de 2022’de Avrupa’nın ilk Visa Signature kartının lansmanı yapılırken 2010’da ise Avrupa’nın hem banka hem de kredi kartını aynı temassız kart üzerinde birleştiren ilk Visa Simply One’ pazara sunuldu. 2006 yılında Avrupa’nın ilk dikey tasarımlı Visa kartı yine Türkiye’de kullanıma sunuldu. 1992 yılında ise dünyadaki ilk Visa Electron kartı yine Türkiye’de çıkarıldı.

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

KRİZE RAĞMEN BANKALAR USD BAZLI NET KÂRI ÜÇE KATLADI

Yayınlanma:

|

2022 ve 2023 yılları Türkiye açısından sancılı geçiyor. Mehmet Şimşek öncesi Rasyonel olmayan Faiz ortamı, piyasanın ve halkın itiraz ettiği TÜİK verileri, Türkiyenin Gri Listeye alınması Finans anlamda ülkeyi darboğaza sokarken, gelen devalüasyon dalgasi ile birleşince içinde çıkılmaz bir ortama doğru sürüklenen Ekonomi-Finans dünyasını imdadına Mehmet Şimşek sahneye sürülerek kurtulmaya çalışıldı. Seçim süreçlerine rağmen “Liralaşma Politikası” terk edilerek ayakları yere basan ve Piyasaları “telkimli iyimserlik” beklentisi yaratan Mehmet Şimşek döneminde TCMB Faizleri daha rasyonel hale getirilerek kısa sürede %8,50’den, %50’lere kadar çıkarıldı. TÜİK verileri daha güvenilir hale getirilerek Enflasyon rakamları olması gerektiği gibi açıklanınca, Enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Fakat geçen sürede yanıltıcı Enflasyon rakamları ile Reel anlamda satın alma gücü gerileyen Vatandaşın Reel geliri düşerken; başta sabit gelirli ücretli ve Emekliler çareyi Kredi Kart ve Banka Kredilerine sarılmakta buldu. Bu durum Banka Kredilerini hızla artırırken Bireysel Kredilerin yarısını oluşturan Kredi Kart harcamaları Enflasyon ile mücadele kapsamında kısıtlamalara gidildi. Ekonomi kurmayları Enflasyonun nedenini “Talep enflasyonu” olarak ana strateji olarak belirleyince enflasyon ile mücadele süreci de Talebi kısma yönünde oldu. Bu süreçten kârlı çıkan Bankacılık Sektörü olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar Enflasyon Muhasebesi uygulansa bu karlılık yakalanamayacağı yönünde eleştiriler olsada Net Kârların USD bazlı üçe katlama gerçeğini değiştirmez.

FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN KREDİLERE TALEP DURMADI

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Kredi Kart boçlarından 429 bin kişi, Bireysel Kredilerden 355 bin kişi takibe düştü! 2023 göre aynı dönem 2024’de takibe düşen kişi sayısı %42 ararak 602 bin kişi oldu! Vatandaş Toplam Takip (Varlık Şirketlerine devredilenler hariç) 66 milyar TL oldu. 2024 ilk 5 ayında Kredi Kart borcu %26 artarak 1 trilyon 454 milyar TL’y yükseldi. Kredi Kart faizlerinin  aylık tahsil edilmesi; faiz oranlarındaki artışla birlikte banka karlılıkalrına katkısı da hızla artmaya başladı.

USD BAZLI  NET KÂR ÜÇE KATLADI

Banka Kârlılıklarındaki asıl katkı ise BDDK ve TCMB’nin kredi komisyon ve masraflarındaki sınırlamalarına rağmen keyfi alınan ücret ve Komisyonlar sektör net kârını da artırdı. Geçmi net kâr performansına bakıldığında; 2015-2021 döneminde bankacılık sektörü USD bazlı ortalama 9,4 milyar USD Net Kâr yaparken; 2022 yılında 23,1 milyar USD, 2023 yılında 21,1 milyar USD Net kar yaparak Net Kârını USD bazlı üçe katladı. 2021 yılını 7 milyar USD Net Kâr ile kapatan bankacılık sektörü 2022 yılını 23,1 milyar USD, 2023 yılını 21,1 milyar USD Net Kâr ile kapatarak Net Kârı 2021 yılına göre üçe katlamış oldu.

2024’DE RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR

2023 ilk 4 ayında USD bazlı Banlacılık Sektörü 7,4 milyar USD Net Kâr yaparken; 2024 ilk 4 ayından %20 düşüşle  5,9 milyar USD Net Kâr yaptı. Bunda Mevduar Faiz oranalrındaki hzılı artışın etkisi olmasına rağmen karlılık 2022 öncesine göre artış hızını sürdürüyor.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

 

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.