Connect with us

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

Kripto para gelirlerine vergi geliyor

Yayınlanma:

|

Türkiye’de vergi mevzuatı dahil, kripto paralarla ilgili yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Ancak ‘Yeni Ekonomi Programı’na göre bu durum, önümüzdeki dönemde değişecek.

2021 ila 2023 yılları arasında kripto finansal varlıkların ‘edinimi, alım, satım ve devir’ işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak.

Yaşadığımız çağ ‘Sanayi 4.0’ veya ‘Endüstri 4.0’ olunca sanal gerçeklik de revaçta. Bu ortamda ‘para’ da dijitalleşiyor. Kripto paraların piyasa değeri ve işlem hacmi bunun kanıtı. www.tradingview.com’a göre 6 Ocak 2021 tarihinde toplam kripto para hacmi 272.850 milyar, toplam piyasa değerleriyse 929.000 milyar dolara ulaşmış.

Bloomberg HT’nin 4 Ocak 2021 tarihli haberine göre ise Türkiye’deki kripto para günlük işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Mal ve hizmet değişiminde değer ve değişim aracı olan para, kendisine atfedilen ekonomik bir değer taşır. Para sayesinde ise varlıkların değeri ölçülebilmekte, likidite sağlanmakta ve varlık değerleri korunabilmektedir.

Ancak kripto paraların ulaştığı piyasa değeri ve hacmine rağmen, sanal paralar henüz devletlerce basılan paraların (özellikle sağlam paralar) yerini alamamıştır. Bunun nedenleri; sanal paranın yaratılması, saklanması ve el değiştirmesine olan güvenin henüz merkez bankaları düzeyine erişememesidir.

Ülkelerin para birimi tanımlarına bakıldığında, kripto paraların uluslararası sistemde mevcut paralara benzemediği görülmektedir.

32 sayılı karara göre, ‘banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları efektif, efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtalar ise döviz (kambiyo)’ olarak tanımlanmakta. Kripto paralar bu tanımlara uymamakta, kambiyo mevzuatı dışında da kripto veya sanal para herhangi bir yasal düzenlemede yer almıyor.

KRİPTO VARLIK VERGİLEME ZORLUKLARI

OECD’nin 12.09.2020’de açıkladığı ‘Sanal Paraların Vergilendirilmesi: Vergi Yaklaşımı ve Gelişen Vergi Politika Sorunlarına Bakış’ yayınında, ‘kripto varlıklar ve özellikle sanal paraların hızla geliştiği ve vergi politika yapıcılarının bu varlıkları değerlendirmede henüz ilk aşamada olduğu’ belirtiliyor.

Yayında G20 liderleri ve maliye bakanlarının, kripto finansal varlıkların oluşturduğu riskleri analizi etmek için uluslararası kurumlara çağrıda bulunduğu, bu konudaki genel çerçeve önemli olmasına karşın bugüne değin ‘kripto finansal varlıkların vergi politika ve kaçakçılık’ konularının büyük ölçüde araştırılmadığı ifade ediliyor.

Yayında bu varlıkların vergilemesindeki temel vergi zorlukları şu şekilde sıralanıyor:

  • Kripto varlıktan doğan gelir, doğrudan ve dolaylı vergiler açısından nasıl ele alınmalı?
  • Bu varlıklar servet kabul edilirse kripto varlık envanteri, ülkelerin servet veya değer artış kazancı vergilemesi kapsamına nasıl alınmalı?
  • KDV sisteminde bu varlıkların oluşumu, iktisabı, elde tutulması ve devir/temliki nasıl ele alınmalı?
  • Devletler, vergi idareleri ve mali suçları araştırma kurumlarının kullanabileceği mevcut hukuki çerçeve ve imkanlar da dahil olmak üzere, kripto varlıkların neden olduğu vergi kaçakçılığı riskleri ve diğer mali suçlar etkin bir şekilde nasıl tespit edilip ele alınmalı?
  • Vergiye uyumu sağlamak amacıyla bu işlemler hakkında vergi idarelerinin sahip olması gerekli bilgiler de dahil olmak üzere vergi şeffaflığı nasıl geliştirilmeli? Kripto varlıkların oluşturduğu vergiye uyum riskleri göz önüne alındığında ‘vergi şeffaflığı’ ihtiyacı ile bu varlıklarla ilgili yeterli ve etkin raporlama ile bilgi alışverişini sağlamak için neler yapılmalı?

Finansal hesap bilgilerinin otomatik değişiminin ‘kripto finansal varlık’ bilgilerini içermemesi özellikle vergi kaçakçılığı ve mali suçlarla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

KRİPTO PARALAR VE VERGİ

Birçok ülke, kripto paraların alım-satımı ile mal ve hizmet alımında kullanılmasına imkân vermektedir. Ancak birçok ülke risklerine vurgu yapmakla birlikte, kripto varlık kullanımının yasal olmadığı ifade edilmemekte, bunlardan elde edilen kazançlarla ilgili vergileme rehberleri yayımlanarak yasallıkları açık açık veya zımni olarak kabul edilmektedir.

OECD’nin yayınına göre ülkelerin kripto finansal varlıklara yaklaşımı aşağıdaki tabloda görülüyor.
Bu yaklaşımlar çerçevesinde dolaysız vergilerde vergiyi doğuran olay, kripto paranın oluşumu (kripto madenciliği veya ihraç) veya alım-satımı ile ortaya çıkmaktadır.

Birçok ülkede kripto madenciliğinden sağlanan sanal paraların iktisabı vergiyi doğuran olay olarak sayılmakta ve bunların piyasa değeri esas alınarak gelir (gerçek kişi veya kurum) elde edilmiş sayılmaktadır. Madencilik dışında sanal bir paranın elden çıkarılması da vergiyi doğurmaktadır.

Örneğin başka bir para birimine çevirme, dijital varlık veya bir mal – hizmet alımı amacıyla takası vergiyi doğurmaktadır. Dolaylı vergiler (KDV) açısından da sanal paraların alım-satımında vergiyi doğuran olayın tespiti zorluklar ve ülkelere göre farklılıklar içermektedir.

Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan bir uyuşmazlıkta Avrupa Adalet Divanı, sanal para birimlerinin diğer para birimleri ile karşılaştırıldıklarında temel amaçlarının bir değişim aracı olmaları nedeniyle sanal paraların da ülke para birimlerinde olduğu gibi hesaplanan KDV ve indirim KDV’nin belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle ‘AB KDV Direktifi’ gereği bir para biriminin sanal para birimleriyle değişimi veya tersi de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlemlerin KDV’den muaf olması gerektiğine karar vermiştir.

TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRME NASIL?

OECD yayınında Türkiye’nin çalışma kapsamındaki dolaysız vergiler ve KDV ile ilgili soru setine dönüş yapan 50 ülkeden biri olduğu belirtilirken, vergileme yaklaşımı açıklanan ülkeler arasında Türkiye yer almamıştır. Türkiye’de vergi mevzuatı dahil, kripto paralarla ilgili yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor.

Bitcoin işlemlerinden sağlanan kazançlarla ilgili 17.03.2018’de Dünya Gazetesi’ndeki yazımdan bugüne kadar da mevzuatta değişiklik olmamıştır. Ancak bir düzenlemenin yapılacağı 29.09.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ‘2021-2023 Dönemi Yeni Ekonomi Programı’ ile açıklandı. YEP’te ‘dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri

temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin vergilendirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi, bu varlıkların suçun finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik bir izleme mekanizmasının kurulması’ vergi politika önlemleri arasında sayıldı.

Dolayısıyla, 2021 ila 2023 yılları arasında ‘kripto finansal varlıklara dayalı ‘edinimi, alım, satım ve devir’ işlemlerinin ‘servet, dolaysız (gelir ve kurumlar vergisi) ve dolaylı (KDV) vergiler’ ile ilgili düzenleme yapılması bekleniyor.

Düzenleme yapılana kadar 17.03.2018 tarihli yazımda da belirttiğim gibi Gelir Vergisi Kanunu (GVK) sistematiğine göre bir gelirin vergilenebilmesi için kanundaki yedi gelir unsurundan biri arasında olması nedeniyle, kripto paralardan elde edilen gelirler gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

İlaveten, gerçek kişilerin bir ödeme aracı olan paraları elde tutmalarından (ister yerli ister yabancı olsun) kaynaklanan değer artışları vergiye tabi değildir. Dolayısıyla, kripto finansal varlıkların alım-satım gelirinin vergiye tabi olmadığı ve bitcoin gibi varlıklardan sağlanan gelirlerin vergi ve diğer kanunlarda değişiklik yapılmadan vergilenmesinin yasal dayanakları eksik olacaktır.

ekonomist

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

Morgan Stanley: Türk lirası, dolar karşısında yüzde 29 gerileme riski ile karşı karşıya

Yayınlanma:

|

Yazan:

Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cari düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

Analistler Hande Küçük ve Aline Slyusarchuk tarafından dün yayınlanan yatırımcı notuna göre, politikanın yönü değişmez ise Türk lirası ABD doları karşısında 26 seviyesine beklenenden çok daha kısa sürede gerileyebilir ve yıl sonuna kadar 28 seviyesi görülebilir.

USD/TRY bu sabah 19,9852’den işlem görüyor.

Morgan Stanley‘in yatırımcı notunda, “Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyaçları, makro risklerin devam etmesine neden olacak ve mevcut makro politika çerçevesi değişmedikçe, küresel şoklara (emtia fiyatları, Fed) ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerinin kullanılabilirliğine karşı artan bir hassasiyetle karşı karşıya kalınacak” denildi.

foreks

Okumaya devam et

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

Seçim sonrasında “kur” tehlikesi kapıda

Merkez Bankası’nın net rezervlerinin eksiye düşmesi ve piyasadaki döviz sıkıntısı, seçim sonrası Türkiye’de “kur” krizi endişesine neden oluyor. Dolar kurunun yıl sonuna kadar 25 TL’yi aşacağı beklentisi hakim.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Türkiye’yi aylardır meşgul eden seçim maratonu, 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlanınca sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışından zaferle çıkan isim, Türkiye’de finans piyasalarındaki dalgalanma ve ekonomi politikaları açısından da belirleyici olacak.

Seçime günler kala Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) swap dahil net rezervlerinin 21 yıl sonra eksiye düşmesi, piyasadaki döviz sıkıntısı ve bankalardan dövizini çekmek isteyen vatandaşlara yaşatılan gecikmeler 29 Mayıs Pazartesi sabahından itibaren Türkiye’de bir “kur” tehlikesi yaşanabileceği endişelerine neden oluyor.

21 yıl sonra net rezervler ekside

26 Mayıs Cuma günü itibarıyla bankalar arası piyasada dolar kuru seviyesi 20 TL’nin üzerini görürken, Kapalıçarşı’da doların satış fiyatı 21,5 TL düzeyine kadar çıkmış durumda. Bu arada Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş ivmesi de devam ediyor. TCMB verilerine göre son iki haftada rezervlerde 12,5 milyar dolarlık düşüş gerçekleşirken, 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara indi.

Rezervlerdeki gerileme son 2 ayda 25 milyar dolara ulaşırken, 19 Mayıs haftasında 21 yıl sonra ilk kez net rezerv eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Swap hariç net rezervler ise 19 Mayıs haftasında eksi 60,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde altın rezervi de 1,6 milyar dolarlık düşüşle 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

Eski MB Başekonomisti: İflas riski artıyor

Rezervlerdeki bu erime ile birlikte, Erdoğan’ın kazanması halinde düşük faiz politikasının devam edeceğine dair açıklamaları, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine ilişkin risk algısını artırıyor.

14 Mayıs’ın hemen öncesinde 500 baz puanın altına gerileyen Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan’ın ikinci tur için daha avantajlı olduğuna dair yorumlar sonrasında 720 baz puana kadar çıkarak Ekim 2022’den beri en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Türkiye’nin CDS puanındaki sert yükselişe işaret eden, eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ortaya çıkan tablonun Türkiye için “iflas riski”ni artırdığını söyledi. Kara, “14 Mayıs sonrası Türkiye’nin CDS’i 494’ten 704’e yükseldi. Yani dış borcun ödenememe (iflas) olasılığı kabaca yüzde 20’den yüzde 30’a çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunda endişeli bekleyiş

Yerli ve yabancı pek çok uzman, seçimlerin tamamlanmasının ardından dolar kurundaki yükselişte hızlanma öngörüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, 26 Mayıs Cuma günü 20 TL’yi aşan dolar kuru, yıl sonuna kadar 25 TL’nin üzerine çıkabilir.

Adını vermek istemeyen bir iş insanı, sandıktan kim çıkarsa çıksın Türkiye’nin önünde ciddi bir döviz krizi olabileceğini belirtiyor. Bu iş insanına göre, kurlarla birlikte yeniden yükselişe geçecek enflasyon yatırım ortamını daha da yavaşlatacak ve işten çıkarmalar artacak.

Borsa İstanbul'dan bir görünüm
Borsa İstanbulFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis

Yabancılar Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Döviz piyasasından bu tehlike sinyalleri gelirken, borsa tarafında da kayıplar artmaya başladı. Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, Aralık 2022’deki 5 bin 500 seviyesinden 4 bin 500 seviyelerine kadar gerilerken, borsadaki yabancı yatırımcı oranı ise tarihi dip seviyeyi gördü.

10 yıl önce yüzde 67’yi bulan borsada yabancı takas oranı 25 Mayıs itibarıyla yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiş oldu. TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 5 Mayıs tarihinden bu yana Borsa İstanbul’da 1 milyar doları aşkın net hisse satışı gerçekleştirdi.

Merkez faize yine dokunmadı

Ekonomide tüm bu gelişmeler yaşanırken, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini (bir hafta vadeli repo faiz oranı) Mayıs ayında da yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Böylelikle faizdeki seviyenin değişmezliği dördüncü ayını tamamlamış oldu.

TCMB’den yapılan açıklamada, “Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir” denildi.

TÜİK: Tüketici güveni iyileşiyor

Öte yandan Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon, dış ticaret açığı, bütçe bozulması, döviz sıkıntısı gibi sorunlara rağmen, resmi veriler son bir yılda tüketici güveninde istikrarlı bir iyileşme yaşandığını öne sürüyor. Haziran 2022’de 63,4 seviyesine kadar düşen tüketici güveni, son açıklanan Mayıs 2023 sonuçlarına göre 91,1’e kadar yükseldi. Bu seviye, Temmuz 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi”nde yer alan Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketicinin ekonomiye güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Dolayısıyla endeks hala “iyimser” seviyenin altında seyretse de, son bir yılda ekonomide yaşanan sorunlara bakıldığında, tüketici güvenindeki yadsınamaz iyileşmenin hangi gerekçeye dayandığı merak konusu.

Liderlerin ekonomi vaatleri

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalana kadar meydanların gündemini belirleyen ana konu ekonomi olmuştu. 14 Mayıs’tan sonra ise Sinan Oğan’ın aldığı oy oranı üzerinden milliyetçilik ve mülteci sorunu ön plana çıksa da, seçime bir iki gün kala Erdoğan’ın da Kılıçdaroğlu’nun da gündemi yine ekonomi oldu.

Seçime iki gün kala kredi kartı faizlerini silme ve ana para tahsilatının 36 ay vadeye yayılacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, ayrıca yeni bir emeklilik düzenlemesi yapacağı sözü de verdi. Vatandaşlara gönderdiği SMS ile 2000 sonrası için emeklilik vaat eden Kılıçdaroğlu, “8 Eylül 1999’da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor. Ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim” ifadesini kullandı.

Son günlerde Erdoğan da yeniden ekonomi odaklı açıklamalar yaptı. Hükümetin seçim sonrasında emekli maaşlarında bir iyileştirme için hazırlıklara başladığı belirtilirken, Erdoğan Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin Körfez ülkelerinden gelen destekleyici sıcak paranın devam edeceğine işaret etti.

DW

Okumaya devam et

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

CHP’Lİ KARABAT: ‘ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 30 LİRA OLACAK’

Yayınlanma:

|

Yazan:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Twitter’da “Köprüden önce son çıkış” başlığı ile yaptığı açıklamada Erdoğan’ın seçilmesi durumunda dolarda yükselişin devam edeceğini söyledi.

“ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 30 LİRA OLACAK”

Doların 20 lira seviyesini geçtiğini hatırlatan Karabat, Erdoğan seçilmesi durumunda doların 30 liraya kadar çıkacağını söyledi. Karabat, “Erdoğan ile Türkiye’nin gidecek bir yeri yok” diye konuştu.

Karabat, 28 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “oy verin” çağrısında bulundu.

“Dolar 20 TL’yi geçti. Erdoğan seçilirse kısa sürede 30 TL olacak. Merkez Bankası’nın şu an nakit dövizi yok. Swaplarla ve emanet alınan paralarla dahi rezervler eksi 200 milyon dolar. Tayyip Erdoğan ve onun yandaşları toplumu ortadan ikiye böldü. Kutuplaştırma nedeniyle vatandaşlar birbirine nefret eder gibi bakıyor. Ülkenin geleceğine güven kalmadı. Uyarıyorum: Erdoğan ile Türkiye’nin gidecek bir yeri yok. Neden mi? Bizim net rezervimiz 4 yıldan bu yana zaten eksideydi. Emanet paralarla artıda gösteriliyordu. Şimdi onlar bile yetmiyor. Swap hariç net rezervi -60,3 milyar dolar!”

“Rezervlerde son 2 aydaki düşüş 25 milyar dolar! Ne kadar harcarsanız harcayın işe yaramıyor. Dolardaki artışı durduramıyor, enflasyonu kontrol altına alamıyorsunuz. Turizm gelirleri sayesinde gemiyi yüzdürmeye çalışıyorsunuz ama o gemi çoktan kayalıklara bindirdi! Bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 205 milyar dolar! Bunda Rusya’ya ertelenen milyarlarca dolarlık enerji ödemesi yok. Sözleşmeleri gizlenen yap-işlet-devret projelerinin ödemeleri de buna dahil değil. Devletin kasasında ne kadar para varsa tükettiler. On yıllar boyu sürecek ekonomik krizden çıkışın anahtarı sadece Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’ndadır. Lütfen 28 Mayıs pazar günü oyunuzu Kılıçdaroğlu’na verin.”

karabatkeps.jpg

karabatkeps2.jpg

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

ABONELIK

Popüler

www paravitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.


Notice: date_default_timezone_set(): Timezone ID 'UTC+3' is invalid in /home/maviatlas/public_html/wp-content/plugins/notice-bar-old/inc/frontend/front-notice-bar.php on line 27