Connect with us

BANKA ANALİZLERİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YILIN İLK YARISINI NASIL GEÇİRDİ?

Yayınlanma:

|

BDDK 2021 ilk yarı Bankacılık Sektör verilerini yayınladı; Bankalar da kendi özellerinde Bilanço Dipnotlarını ve Faaliyet Raporlarını KAP’a bildirmeye başladı. Yılın ilk yarı verilerine bakıldığında Sektördeki bankaların çoğunun Toplam Aktiflerini artırdığı görüldü. Bankacılık Sektörü genelde Krediler ve Mevduat artışı yaşarken; ortalamanın üzerinde Kar artışı yapan Yabancı ve Yerli Sermayeli özel Bankalara göre Kamu Bankaların karlılıkta aynı başarıyı gösteremediği, kar erozyonu yaşadıkları görüldü. Kamunun “her şey kar demek değildir” mantığı 2021 ilk yarısında kendini gösterirken, geçmiş yıllardaki piyasanın altında düşük faizli kredilerin maliyeti karlılığın düşmesi ile kendini gösterir halde somutlaşmış oldu.

Genel olarak bankacılık sektörü ne yaptı?

2020 sonunu 6,1 trilyon Toplam Aktif hacmine sahip olan Bankacılık Sektörü 2021 ilk yarısında %10,2 büyüme ile 6,7 trilyon hacme ulaşmış durumda. Krediler ise 3,6 trilyon TL’den %9,5 büyüme ile 3,9 trilyon TL seviyesine yükseldi. Buna karşılık Takipteki Alacak Kredileri 152 milyar TL’den 149 milyar TL’ye gerilerken; bu durumda düşmesi gereken Sorunlu Krediler Karşılıkları ise arttı; zira, Beklenen Zarar Karşılıkları 197 milyar TL’den altı ayda 208 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bu durum bankaların Takipteki Kredi tutarı düşmesine rağmen; Sorunlu Kredilerin arttığı anlama geliyor.

2020 sonunu 3,4 trilyon TL Mevduat ile kapatan bankalar yılın ilk yarısında %12’lik büyüme ile 3,8 trilyon TL hacme ulaştı. Bankacılık Sektörü Vadesiz Mevduat oranını da artırarak 2020 sonunda %32,6 olan Mevduat içindeki Vadesiz Mevduat ortalamasını 2021 ilk yarısında % 33,1’e çıkarmış durumda. Sektör Özkaynakları da 599 milyar TL’den 631 milyar TL düzeyine çıkardı.

Bankacılık Sektörünün dikkat çeken bir veri de Faiz oranlarındaki sert değişim nedeni ile Net Faiz Gelirlerinin düşmesi oldu. Sektör 2020 ilk yarısında 107,7 milyar TL Net Faiz Geliri yaratırken 2021 ilk yarısında bilanço büyümesine rağmen 93,7 milyar TL düzeyine gerilemiş durumda. Sektör Farkı Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ile kapamaya çalışmasına rağmen bu yeterli düzeyde olmadığı görüldü.

2020 ilk ayrısında Bankacılık Sektörü 30,7 milyar TL Net Kar açıklarken 2021 ilk yarısında % 10,1 artış ile 33,8 milyar TL’ye net karlılığını taşımış durumda. Karlılık Artışında Yabancı Bankalar ( %51,2 ) Yerli özel Sermayeli Bankalar ( %35,6 ) artış sağlarken; Kamu Bankalarındaki ( %-38,8 ) düşüş nedeni ile sektör ortalama net kar artışının % 10,1’de kaldı.

Yabancı Bankalar Net Kar artış rekoru gerçekleştirdi

Yabancı Sermayeli Bankalar 2020 ilk yarısında 8,4 milyar TL Net Karlılık sağlarken; 2021 ilk yarısında 12,7 milyar TL Net Karlılık ile %51,2’lik artış sağlamış durumda. Bu artış oranı aynı zamanda son yıllardaki en yüksek kar artışını ifade ediyor. Sektör Net Faiz Gelirlerinde %13’lük düşüşe rağmen; Yabancı Sermayeli bankaların Net Faiz Geliri de 28,9 milyar TL’den 32,9 milyar TL’ye %13,8 artmış durumda. 2020 sonunu Yabancı Sermayeli Bankalar 1,5 trilyon TL’lık Toplam  Aktiflerini sektör ortalaması üzerinde %12,2’lik artış ile 1,7 trilyon TL düzeyine taşıdı.

Nakdi Krediler ise 858 milyar TL’den %10,7’lik artış ile 950 milyar TL düzeyine çıkmış durumda. Sektörde Takipteki Alacaklar düşmesine rağmen Yabancı Sermayeli Bankaların arttığı görüldü. 47 milyar TL’lık Takipteki Alacaklar 47,9 milyar TL’ye yükseldi; 63 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları 70,7 milyar TL seviyesine yükseldi. 2020 sonunda 940 milyar TL olan Toplam Mevduat %15,6 artarak 1 trilyon 87 milyar TL seviyesine ulaştı. Yabancı Bankaların mevduat içinde Vadesiz Mevduatın oranı ise %40 seviyelerinde sektör ortalamasının ( %33 ) oldukça üzerinde seyrediyor. Özkaynaklar ise 157 milyar TL’den 170 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda.

Yerli Özeller temkinli büyüdü

2020 sonunu 1,8 trilyon TL Aktif Büyüklüğü ile kapatan Yerli Özel Sermayeli Bankalar %10,9 bir büyüme ilk 2 trilyon TL’lık büyüklüğü geçmiş durumda. 1 trilyon 21 milyar TL’lık Kredi hacmi de %9,5’luk büyüme ile 1 trilyon 118 milyar TL hacme ulaştı. Takipteki Kredi Hacmi 59 milyar TL’den 55,5 milyar TL’ye gerilemesine rağmen Sorunlu Kredilerin artması sonucu Beklenen Zarar Karşılıkları ise 74,5 milyar TL’den 77,6 milyar TL’ye yükselmiş durumda. 1 trilyon 18 milyar TL’lık Mevduat ise %11,5 artış ile sektör ortalama artışın altında kalarak 1 trilyon 135 milyar TL hacmine ulaşmış durumda. Yerli Özel sermeyeli bankalarda Toplam Mevduat içinde vadesiz mevduatın oranı ise %37 seviyesinde.

Yerli Sermayeli Özel Bankalar Net Faiz Gelirini 36 milyar TL seviyesinde korurken; 2020 ilk yarısındaki Net Karlılığını 10,1 milyar TL’den %35,6 artırarak 13,7 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda.

Kamu Bankaları Bilançoyu büyütmelerine rağmen Kar artışı yapamadılar

Kamu Bankaları 2020 sonundaki 2,7 trilyon TL’lık Toplam Bilanço büyüklüğünü %8,7 büyütüp 3 trilyon TL hacmini aşmalarına; 1,7 trilyon TL’lık Kredi Hacmini 1,8 trilyon TL seviyesine yükselmesine rağmen 2020 aynı döneme göre karlılıkta ciddi  erozyon yaşadılar. 2020 ilk yarısında 42,3 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan Kamu Bankaları 2021 ilk yarısında %-43,3’lük kayıp ile 24 milyar TL düzeyine gerilerken; Net Karlılıkta da ciddi kayıp yaşadı. 2020 ilk yarısında 12,1 milyar TL Net Karlılık açıklayan Kamu Bankaları %-38,8’lik kayıp ile 2021 ilk yarısında 7,4 milyar TL kar yapabildiler.

Kamu bankaları 1 trilyon 496 milyar TL olan Toplam Mevduatını 2021 ilk yarısında 1 trilyon 647 milyar TL seviyesine %10,1 yükseltmesine rağmen; toplam mevduatın içinde vadesiz mevduat %26,1 seviyesinde sektör ortalamasının  (%33 ) altında kaldı. Kamu Bankalarının Özkaynakları ise 235 milyar TL’den 240 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist   www.bankavitrini.com

BANKA ANALİZLERİ

MERKEZİ YÖNETİMİN 2024 HAZİRAN İTİBARİYLE GELİR GİDER ANALİZİ

Yayınlanma:

|

Yazan:

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün (16.07.2024) Merkezi Yönetim’in 2024 Haziran ayı sonu itibariyle gelir gider tablolarını yayınladı.

Bu çalışmamızda Merkezi Yönetimin 2023 Ocak – Haziran dönemi (önceki dönem) ile 2024 Ocak – Haziran dönemi (cari dönem) kıyaslanarak değerlendirme yapılmıştır. Açıklanan verilerden hazırladığımız tablo aşağıda sunulmuştur.

TESPİTLERİMİZ

1- Önceki döneme kıyasen cari dönemde toplam gelirler %103,8 oranında artarken, toplam giderler %93,7 oranında artmıştır. Mutlak tutar olarak önceki döneme kıyasen toplam gelirler 1.951,1 milyar TL artarken, toplam giderler 2.214,9 milyar TL artmıştır. Bu doğrultuda da bütçe açığı 483,3 milyar TL’den 747,1 milyar TL’ye yükselmiştir.
2- Mutlak tutar olarak toplam gelirler içinde en yüksek tutarlı kalemler: İthalde Alınan KDV, Özel Tüketim Vergisi ve Gelir Vergisi’dir.
3- Toplam Giderler içinde en büyük orana sahip kalemler Cari Transferler ve Personel Giderleridir.
4- Faiz giderleri bir önceki döneme göre %108,7 oranında artmıştır. Toplam gelirin önceki dönemde %14,6’sı, cari dönemde ise %15’i faiz ödemelerine gitmiştir.

SONUÇ: Bir yıllık süreçte Merkezi Yönetim’in vergi oranlarda yaptığı düzenlemeler nedeniyle Dahilde ve İthalde Alınan KDV’nin önemli tutarda arttığı saptanmıştır. Yanısıra Gelir Vergisi ile Faizler, Paylar ve Cezalar kalemlerinde de önemli artışlar olmuştur.

Harcama tarafında ise Personel Giderlerindeki artış dikkat çekicidir. Faiz Hariç Toplam harcamalar içindeki Personel Giderleri oranı bir önceki dönemde %26,7 civarında iken, cari dönemde bu oran %32,1’’e yükselmiştir. Yanısıra Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan Görevlendirme Giderleri Transferleri ve Hazine Yardımları dikkat çekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına bir önceki dönemde 393 milyar TL aktarılırken bu tutar cari dönemde 744,2 milyar TL olmuştur.

Süleyman ÇEMBERTAŞ

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

Visa Türkiye, 40’ıncı yılını kutladı

Visa, Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40’ıncı yılını kutladı.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Visa, 1984 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40. yılını kutladı. Şirket yaptığı değerlendirmede, 40 yıl süresince Visa’nın ekonomiye katkıları, Türkiye teknoloji transferleri ve yatırımları ile Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerine vurgu yaptı. Visa’nın global liderleri de şirketin 40. yıl kutlamalarında Visa Türkiye’deki liderlik ekibi, üye banka ve finans kuruluşları ile bir arada olmak için Türkiye’ye geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Visa Global Pazarlar Grup Başkanı Oliver Jenkyn, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık varlığı, bizi gururlandıran önemli bir kilometre taşı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ve ödemeler sektörünün süregelen inovasyon iştahı ile Türkiye, faaliyet göstermek için heyecan verici bir ülke olmasının yanı sıra, Visa için de kilit pazarlardan biri konumunda. 40 yıldır ticaretin geleceğini şekillendirmek üzere birlikte çalıştığımız ve inovasyon yarattığımız tüm iş ortaklarımızı kutlarım. Türkiye’deki yolculuğumuz ilk günkü enerjimiz ve bağlılığımızla devam ediyor. Önümüzdeki 10 yılın neler getireceğiniz görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında, Türkiye’deki kartlı ödemeler tarihçesinin adım adım şekillenişini görmek mümkün. İmprinter cihazlarından POS’lara, manyetik bantlı kartlardan çipli, temassız ve dijital kartlara evrilen sürecin her aşamasında Visa, Türkiye’de ödemeler ekosisteminin gelişiminde kilit rol oynarken ekonominin dijitalleşmesinde de itici güç oldu. Önümüzdeki on yıla ödemeleri daha ileri taşımanın, ekosistem için güven sağlamanın, işletmelerin ve toplumun gelişimini desteklemenin, dijital ticaretin ve para hareketlerinin geleceğini şekillendirmek için ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etmenin heyecanıyla adım atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dijital ödemelerin ekonomik büyümeye katkısı

Dijital ödemeler, dünyada ve Türkiye pazarında ekonomik büyüme ve inovasyonun itici gücü konumunda. Visa, 40 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olmak üzere finans kurumları ve iş ortaklarıyla birlikte iş birliği yaptı. Dijital ödemeler, aynı zamanda kayıtlı ekonominin de olmazsa olmaz unsurlarından biri. Araştırmalar, dijital ödemelerin ekonomideki payı arttığında kayıt dışı ekonominin azaldığını, ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor.

Türkiye’deki kart kabul ağının yaygınlığı, Visa’nın getirdiği uluslararası işlerlik ve ile dünyanın en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan ödeme altyapısı sayesinde turistler 40 yıldır Türkiye’de ödemelerini güvenle gerçekleştiriyor. Türkiye’de yabancı Visa kartlarıyla yapılan ödemeler, ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar değerinde döviz girişi sağlıyor. Visa Akdeniz Turizm Analizine göre 2023 yılı, Visa kartlı ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 20, Visa kartları ile yapılan turist harcamalarında ise yüzde 16 artışla, Türkiye’de turizmde rekorlar yılı oldu. 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda, yabancı kartlarla yapılan ortalama harcamalar Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken, Türkiye’de 3 kata yakın büyüklüğe ulaştı.

Teknoloji ve inovasyon yatırımları ile know-how transferi

Visa, Türkiye’deki yolculuğu boyunca teknoloji alanında pek çok yeniliği Türkiye’ye getirdi. Visa Token Service teknolojisini devreye almak üzere, Türkiye’nin verisini Türkiye’de saklayacak şekilde ülkemizde inşa edilen veri merkezi 2022 yılında hayata geçti. Token’lar, kart sahibinin hassas verilerini benzersiz bir dijital kodla, değiştiriyor ve sahteciliği azaltmak üzere ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Bunun yanı sıra Visa, 2021’den bu yana 30’a yakın ilde şehir içi toplu ulaşımda temassız ödemeleri devreye aldı ve Türkiye’deki illerin yarıdan fazlasını kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, küçük işletmelerin dijital ticaretin getirdiği avantajlardan yararlanarak büyümesini desteklemek için akıllı telefonları POS terminallerine dönüştüren ve küçük işletmelerin basit bir dokunuşla temassız ödeme kabul etmelerini sağlayan Tap to Phone çözümünü de hayata geçirdi. Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında teknoloji alanında Türkiye’ye önemli başka katkıları da dikkat çekiyor. Şirket 1993 yılında uygulamaya alınan BKM Switch sisteminde Türk bankalarının ATM ve POS ağlarının birbirinin kullanımına açılması için önemli bir know-how desteği sağladı. 1994 yılında ise uydu bağlantıları üzerinden uluslararası işlem yapmaya olanak veren VSAT (Visa Satellite) teknolojisini Türkiye’ye getirdi.

Visa, Türkiye’deki üye banka ve finans kuruluşları ile iş birliği içinde birçok yenilikçi çözümü de hayata geçirdi. Türkiye’de 2022’de Avrupa’nın ilk Visa Signature kartının lansmanı yapılırken 2010’da ise Avrupa’nın hem banka hem de kredi kartını aynı temassız kart üzerinde birleştiren ilk Visa Simply One’ pazara sunuldu. 2006 yılında Avrupa’nın ilk dikey tasarımlı Visa kartı yine Türkiye’de kullanıma sunuldu. 1992 yılında ise dünyadaki ilk Visa Electron kartı yine Türkiye’de çıkarıldı.

Okumaya devam et

BANKA ANALİZLERİ

KRİZE RAĞMEN BANKALAR USD BAZLI NET KÂRI ÜÇE KATLADI

Yayınlanma:

|

2022 ve 2023 yılları Türkiye açısından sancılı geçiyor. Mehmet Şimşek öncesi Rasyonel olmayan Faiz ortamı, piyasanın ve halkın itiraz ettiği TÜİK verileri, Türkiyenin Gri Listeye alınması Finans anlamda ülkeyi darboğaza sokarken, gelen devalüasyon dalgasi ile birleşince içinde çıkılmaz bir ortama doğru sürüklenen Ekonomi-Finans dünyasını imdadına Mehmet Şimşek sahneye sürülerek kurtulmaya çalışıldı. Seçim süreçlerine rağmen “Liralaşma Politikası” terk edilerek ayakları yere basan ve Piyasaları “telkimli iyimserlik” beklentisi yaratan Mehmet Şimşek döneminde TCMB Faizleri daha rasyonel hale getirilerek kısa sürede %8,50’den, %50’lere kadar çıkarıldı. TÜİK verileri daha güvenilir hale getirilerek Enflasyon rakamları olması gerektiği gibi açıklanınca, Enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Fakat geçen sürede yanıltıcı Enflasyon rakamları ile Reel anlamda satın alma gücü gerileyen Vatandaşın Reel geliri düşerken; başta sabit gelirli ücretli ve Emekliler çareyi Kredi Kart ve Banka Kredilerine sarılmakta buldu. Bu durum Banka Kredilerini hızla artırırken Bireysel Kredilerin yarısını oluşturan Kredi Kart harcamaları Enflasyon ile mücadele kapsamında kısıtlamalara gidildi. Ekonomi kurmayları Enflasyonun nedenini “Talep enflasyonu” olarak ana strateji olarak belirleyince enflasyon ile mücadele süreci de Talebi kısma yönünde oldu. Bu süreçten kârlı çıkan Bankacılık Sektörü olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar Enflasyon Muhasebesi uygulansa bu karlılık yakalanamayacağı yönünde eleştiriler olsada Net Kârların USD bazlı üçe katlama gerçeğini değiştirmez.

FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN KREDİLERE TALEP DURMADI

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Kredi Kart boçlarından 429 bin kişi, Bireysel Kredilerden 355 bin kişi takibe düştü! 2023 göre aynı dönem 2024’de takibe düşen kişi sayısı %42 ararak 602 bin kişi oldu! Vatandaş Toplam Takip (Varlık Şirketlerine devredilenler hariç) 66 milyar TL oldu. 2024 ilk 5 ayında Kredi Kart borcu %26 artarak 1 trilyon 454 milyar TL’y yükseldi. Kredi Kart faizlerinin  aylık tahsil edilmesi; faiz oranlarındaki artışla birlikte banka karlılıkalrına katkısı da hızla artmaya başladı.

USD BAZLI  NET KÂR ÜÇE KATLADI

Banka Kârlılıklarındaki asıl katkı ise BDDK ve TCMB’nin kredi komisyon ve masraflarındaki sınırlamalarına rağmen keyfi alınan ücret ve Komisyonlar sektör net kârını da artırdı. Geçmi net kâr performansına bakıldığında; 2015-2021 döneminde bankacılık sektörü USD bazlı ortalama 9,4 milyar USD Net Kâr yaparken; 2022 yılında 23,1 milyar USD, 2023 yılında 21,1 milyar USD Net kar yaparak Net Kârını USD bazlı üçe katladı. 2021 yılını 7 milyar USD Net Kâr ile kapatan bankacılık sektörü 2022 yılını 23,1 milyar USD, 2023 yılını 21,1 milyar USD Net Kâr ile kapatarak Net Kârı 2021 yılına göre üçe katlamış oldu.

2024’DE RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR

2023 ilk 4 ayında USD bazlı Banlacılık Sektörü 7,4 milyar USD Net Kâr yaparken; 2024 ilk 4 ayından %20 düşüşle  5,9 milyar USD Net Kâr yaptı. Bunda Mevduar Faiz oranalrındaki hzılı artışın etkisi olmasına rağmen karlılık 2022 öncesine göre artış hızını sürdürüyor.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

 

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.