Connect with us

BANKA HABERLERİ

2021’de bankalar için 10 zorluk

Yayınlanma:

|

COVID-19 sorunları ilk kez 2020 başlarında devreye girmesiyle birlikte, benzeri görülmemiş makroekonomik düşüşler ve bankacılık sektöründe korkularına rağmen, finans sektörleri küresel olarak oldukça iyi bir şekilde ayakta kaldı ancak 2021’de de böyle kalacak mı?

İHSmarkit 2021 yılında bankacılık sektörünün ne gibi zorluklar ile karşılaşabileceğini 10 madde halinde sıraladı. Rapora göre; Angola, Hindistan, Kenya ve Türkiye gibi 2020 şokundan bu tür yavaş toparlanma potansiyeline sahip ekonomilerde faaliyet gösteren ve önceden var olan varlık kalitesi sorunları olan ekonomilerdeki bankalar, kredi risklerinde hızlı bir artışla karşı karşıya kalacaklardır. Daha esnek bankacılık sektörleri daha hızlı makroekonomik toparlanmaları kolaylaştıracaktır.

2021 için küresel bankacılıkta dikkat edilmesi gereken on zorluk şöyle sıralandı :

1. Düzenleyici destek tedbirleri, olumlu aşı umutlarına rağmen 2021’e kadar yerinde kalması muhtemeldir.
Ülkeler covid-19 sürecinde aşı gibi olumlu haberler helmeye başlasa da 2021’de de benzer sorunlar devam edebilir. 2021 ilerleyen aylarda önlemlerin etkisi ile  hizmet ve turizm gibi önemli sektörlerde ve kötü etkilenen sektörlerde ki toparlanmayı başlayabilir. Destek tedbirlerinin zamanından önce kaldırılması, finans sektörünün kredi vermeyi keskin bir şekilde azaltarak ekonomik çöküşü güçlendirme riskini doğuracak.

2. Büyük ölçekli ekonomik düşüşlere rağmen, bankadaki bozulmanın şimdiye kadar keskin bir şekilde artmadığını izlendi
Kredi takip rasyosu olan NPL’ler 2020 yılında hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde ortalama olarak son derece istikrarlı kalmıştır. Kapsamlı COVID-19 destek tedbirleri bunda büyük rol oynamıştır ve destek tedbirleri kaldırıldığında bozulmanın hızla artabileceği bildirilmiştir. Kurumsal krediler başlangıçta en fazla risk altında olmasına karşın, kalıcı işsizlik artarsa konut kredisi kalitesi bozulacak. Yakın zamanda uzatılan destek tedbirleri geri çekilirse NPL’ler 2021’in sonlarında veya 2022 başlarında artabilir.

3.Ekonomideki sıkılaşma devam ettikçe bankaların kredi büyümesi de yavaşlayacaktır
Bankalar küresel olarak 2020 başlarında, COVID-19  pandemi sürecinde en kötü  döneminde bile reel ekonomiye kredi sağlamasını genişlettiler. 2021 boyunca     gelişmekte olan piyasaların çoğunda bu kredi büyümesinin yavaşlaması bekliyor.

4. Bankacılık sektörünün kar yaratmada zorlukları devam edecek
2020 yılında rapor elde edilen karlılıkları korumak için zorlanabilirler. Faiz oranlarındaki makasın daralması bankaların kar marjlarını da düşürecek.   Hükümetler genişleyen bütçe açıklarını gidermenin yollarını ararken, bankalara  yönelik yeni ve artan vergilendirme, özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da bu eğilimi daha da kötüleştirebilir.

5. Temettü kısıtlamaları kaldırılsa bile sermayelerini  desteklenmeye devam etmeliler
ek çok büyük ekonomide, genişlemeci para politikaları vade borç maliyetlerini keskin bir şekilde düşüren ve 2021’i geride kalması beklenen koşulları da azalttı. Bu, bankalara likiditeyi destekleyen ve sermaye tamponlarını güçlendiren sermaye   araçlarının artışı da dahil olmak üzere uygun fiyatlı uzun   vadeli finansmanı düzenleme kapsamı sunmaktadır. Bankaların, gelişmiş ekonomi merkez bankası stres testlerinde açıkça işaretlenmiş bir tehdit olan kurumsal kredilere yönelik potansiyel ağır gelecek düşüşleri ile ilgili önemli kuyruk riskleri ışığında ihtiyati fazla sermaye tamponlarını korumalarını bekliyoruz.

6. Hızlı toparlanma, daha güçlü bankacılık sektörlerinin daha zayıf ekonomilerdeki bankaların satın alımlarını genişletmesine izin verecek     
Karlılığın düşmesi ve önemli varlık kalitesi sorunlarının tehdidi, bankacılık sektörünün hem ulusal hem de uluslararası konsolidasyonunu hızlandıracak ve bu da sektör yoğunluğunu artıracaktır. Çin gibi daha hızlı ve daha sürdürülebilir ekonomilerdeki büyük bankalar veya Japonya, Kenya ve Körfez gibi önceden var olan genişleme hedefleri olan ekonomilerdeki bankalar, yüksek büyüme potansiyeli ekonomilerinde stratejik riskler alarak liderliği ele alacaklardır.      

7.Gelişmekte olan piyasalarda Kamu Harcamaları büyümeye devam edebilirsiniz

Gelişmekte olan piyasalarda, özellikle Sahra-altı Afrika, Latin Amerika ve Pakistan gibi Asya’nın bazı bölgelerinde bankalar, 2020 yılında iç ülke borç varlıklarını daha da artırdı.       

8.Banka kurtarma yenilenen vurgu
Düzenleyici kurumların 2021 yılında yerel banka kurtarma ve çözüm rejimlerini  yükseltme çabalarını yeniden başlatmalarını bekliyoruz. Örneğin AB, nihai bankacılık birliği yolunda atılmış önemli adımlardan biri olarak 2024 yılına kadar çerçevesinin üye ülkeler arasında tam uyumlu hale getirilmesini istiyor. Avrupa Komisyonu, ulusal hükümetlerin 2015 yılından bu yana ortak bir plan üzerinde anlaşma sağlayamaması sonrasında, bankacılık birliğinin bir diğer ayağı olan Avrupa Mevduat Sigorta Programı için yeni bir öneri de yapmayı düşünüyor.

 9. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) girişimlerine daha fazla odaklanın
 COVID-19’dan çevreye doğru yatırımcılar arasında odak noktasının değişmesi ESG konularını giderek daha öncelikli hale getirecektir. Bankaların, dönüştürücü  ekonomik girişimleri finanse etmek için ESG hedefli borç vererek yanıt verme olasılığı yüksektir. Bu açıkça gelişmiş ekonomilerde odak kazanıyor iken,  Macaristan’dan Malezya’ya gelişmekte olan piyasalar özellikle iklim ile ilgili risklere bankaların maruz kalma değerlendirmek daha fazla önem ve tercihli sermaye tedavisi yoluyla yeşil girişimlerin finansmanı teşvik ediyoruz.

10.Küresel finans sektörü, büyük ve küçük çaplı siber saldırı ile karşı karşıya kalması muhtemeldir
Bankalar siber  güvenlik alanında zaafları devam ediyor. Salgın sırasında, çoğu siber güvenlik çerçevesi en iyi ihtimalle marjinal olarak geliştirildi ve müşteri kimlik hırsızlığı, dijital soygun, gasp ve veri sızıntıları gibi siber güvenlik sorunları tehdidini bırakarak küresel finans sektörü için önemli bir tehdit ve en kötü ihtimalle küresel olarak yıkıcı ve sistematik olarak önemli bir tehdit oluşturabilecek.

IHSMarkit

BANKA HABERLERİ

Bankaların temettü dağıtımına onay

Yayınlanma:

|

Yazan:

BDDK, bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin verecek.

Kurumdan Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen yazıda bankaların olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirilebileceği ifadesi yer aldı.

Buna göre bankalar, 2022de elde ettikleri kârlar ile daha önceki yıllarda dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin dağıtımını yapabilecek.

Kurumdan yapılan açıklamada dağıtım tutarının sınırlı tutulmasına gerekçe olarak ise “Dünya genelinde sürmekte olan ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk beklentileri dikkate alındığında, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerekmesi gösterildi.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

İş Bankası: 4. çeyrek net kârı beklentilerin üzerinde

Yayınlanma:

|

Yazan:

İş Bankası 2022 yılının 4. çeyreğinde 19,3 milyar TLlik piyasa beklentisinin üzerinde, 23 milyar 528 milyon TL net dönem kârı elde etti. Çeyreksel bazda kârını yüzde 56,5 oranında artıran bankanın net karı 2022 yılının tamamında ise 61,5 milyar TL oldu. Bankanın 2021 yılının tamamında net karı 13,5 milyar TL seviyesindeydi.

Genişleyen marj oranları, artan ücret ve komisyon gelirleri ve güçlü iştirak gelirleri kârlılığı destekledi. Son çeyrekte yüzde 71,8e yükselen maddi özkaynak kârlılığı 2022 yılının tamamında ise yüzde 58,2 oldu. Aktif kârlılığı ise yüzde 5,4e çıktı. Bankanın serbest karşılık tabanı ise 2022 yılında 8,5 milyar TL oldu.

Banka yılın son çeyreğinde çeyreksel bazda yüzde 14 artışla swap maliyeti dahil net faiz gelirini 20,1 milyar TLye yükseltti. Böylece bankanın 2022 yılında net faiz geliri yüzde 256 artışla 63 milyar 749 milyon TL oldu. Swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı ise son çeyrekte, bir önceki çeyrekteki yüzde 7,1den yüzde 7,5e yükselirken 2022 yılının tamamında ise yüzde 6,8 seviyesinde gerçekleşti. Kümüle net faiz marjında TFEX etkisi yüzde 2 olarak hesaplandı.

2021 yılında 7 milyar 620 milyon TL olan net ücret ve komisyon geliri 2022 yılında 16 milyar 147 milyon TLye yükseldi. Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Faaliyet Giderlerine oranı, 2022 sonu itibarıyla yüzde 47,5 oldu.

Bankanın solo rakamlara göre çekirdek sermaye oranı ve ana sermaye oranı yüzde 20,5 olurken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece tüm oranlar 2022 yılı minimum yasal limitlerinin üzerinde kaldı.

Bankanın 2022 yılı beklenti ve karşılaştırmalarına göre; TL kredi büyümesi geçen yıl için yüzde 45 olarak hedeflenirken yüzde 75,5 ve TL mevduat büyümesi yüzde 60 civarında belirlenirken yüzde 130 olarak gerçekleşti. Bankanın faaliyet giderleri artışı enflasyona paralel seviyede beklenirken daha yüksek bir oranda artış sergiledi ancak 2022de yüzde 35-36 seviyesinde hedeflenen faaliyet gideri/faaliyet geliri rasyosu hedeflenen seviyenin altında yüzde 25,8 seviyesinde gerçekleşti. Bankada yüzde 4 seviyesinin altında olarak hedeflenen takipteki kredi rasyosu ise yüzde 2,96 seviyesi ile yılı tamamladı.

Banka 2023 yılına ilişkin beklentilerini de yayımladı. 2023 yılında TL kredi büyümesinin yüzde 40ın üzerinde olması beklenirken ortalama özkaynak karlılığının yüzde 30 seviyesinde olması bekleniyor. İş Bankası 2023 yılında swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjının yüzde 5in üzerinde olacağını hesaplarken net ücret komisyon artışında yüzde 80 seviyelerinde artış beklendiğini de açıkladı. Bankanın takipteki krediler oranında beklentisi yüzde 3 seviyesinin altında olarak açıklanırken Sermaye Yeterlilik Rasyosu beklentisi yeni yıl için yüzde 15 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

TBB: DEPREM BÖLGESİNDE BORÇLAR 6 AY ERTELENDİ, ATM’LER ÜCRETSİZ

Yayınlanma:

|

Yazan:

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ ( TBB ) yaptığı açıklamada Deprem Bölgesinde bankaların ATM’lerden ücret almayacağını ve vadesi gelmiş Banka borçlarının 6 ay ertelendiğini aşağıdaki şekilde duyurdu:

ATM’LERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak
ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

KREDİLER 6 AY ERTELENDİ

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli, birçok ilimizde can kaybına ve hasara neden olan deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
Birliğimiz Yönetim Kurulu 6 Şubat 2023 tarihli toplantısında, deprem felaketi nedeniyle, deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşülmüştür.
Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, tavsiye niteliğinde aşağıdaki prensip kararları alınmıştır:
 Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde,
bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,
 Ayrıca, borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek
kolaylıkların sağlanması hususlarında Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına,
 Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek
işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için
Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,
 Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda
kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Okumaya devam et

KATEGORİLER

ALTIN – DÖVİZ

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www paravitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.