Connect with us

BANKA HABERLERİ

Merkez Bankası Operasyonu: Niçin?

KORKUT BORATAV, Merkez Bankası değişikliği ve sonraki süreci açıklayan bir yazı yayınladı. İşte o yazı …

Yayınlanma:

|

Mart 2021’de ekonomi politikalarında bir haftaya sıkışmış yalpalamalar izledik. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir “ekonomi reformları” belgesi yayımladı (12 Mart). Sonra TCMB politika faizlerini iki puan (yüzde 17 → yüzde 19) yükseltti (17 Mart). Üç gün sonra da TCMB Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı; yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Geçmişe dönelim: Ağbal’ın 7 Kasım 2020’de TCMB Başkanlığı’na atanması Berat Albayrak’ın istifasını tetiklemiş; döviz piyasaları sakinleşmiş; dolar gerilemeye başlamıştı.

Şimdi takvim Kasım 2020 öncesine döndü. TCMB Başkanı’nın görevden alınması, doları 8 TL eşiğinin üzerine sıçrattı. Arkadaşımız Mustafa Sönmez, operasyonu “ekonomik intihar” olarak nitelendirdi (31 Mart).

Saray’ın gerekçeleri nedir? Anlamaya çalışalım.

Kasım 2020-Mart 2021 seçeneği: İstikrar ve büyüme…

Naci Ağbal, dört buçuk ay içinde TCMB’nin politika faiz oranını üç aşamada 8,75 puan (yüzde 10,25 → yüzde 19,0) yükseltti. TÜFE’nin son yıllık artışı (yüzde 15,6) dikkate alınırsa, TCMB faizi enflasyonu 3,4 puan aşmaktadır. Para Politikası Kurulu (PPK), Mart’ta faizlerin iki puan yükseltilmesini, olası olumsuz gelişmelere karşı “önden yüklemeli” bir önlem olarak açıklamıştı.

Yükseltilen faizlere, ek finansal disiplin kararları refakat etti. Bankaların (“aktif rasyosu” gibi) kredi genişlemesini zorlayan yöntemlere son verildi. Sermaye hareketlerini dolambaçlı yöntemlerle kısıtlayan uygulamalar kaldırıldı. TCMB rezervlerini tüketerek döviz fiyatlarını frenleme çabaları durduruldu.

Mart 2021’e gelindiğinde TCMB özerkliğini yeniden kazanmış görünmekteydi. Neoliberal enflasyon hedeflemesinin üç ana ilkesine büyük ölçüde dönülmüştü. Bunları hatırlatayım: Serbest sermaye hareketleri, sıkı para politikası, dalgalı döviz kuru… Uygulamada TCMB’nin politika faizi enflasyonu aştı; döviz kuru piyasaya teslim edildi.

Para politikalarında “sağduyuya dönüş”, Batı finans çevrelerince alkışlandı. Olumlu değerlendirmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 öngörülerine de yansıdı.

Meslektaşımız Mustafa Durmuş OECD’nin son öngörülerini 23 Mart tarihli bir yazısında (“İktidar Blokunun Yeni Stratejisi”) özetliyor. Bunlara göre bu yıl Türkiye yüzde 5,9’luk büyüme temposu ile dünya beşincisi olacaktır. Dahası, “2019 ile kıyaslandığında 2022 sonunda sadece ABD ekonomisinin binde 9 ve Türkiye ekonomisinin binde 5 olmak üzere daha yüksek bir hâsıla düzeyine sahip olabileceği” tahmin ediliyor.

Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’yi öne çıkaran bu “istikrarlı büyüme” senaryosunu simgeleyen Naci Ağbal niçin görevden alındı? Mustafa Durmuş, bu soruyu yanıtlıyor: “Siyasal İslam’ın ekonomik (faizler, devlet garantileri) kazanımlarını genişletmekten başka seçeneği yoktur.

Teşhis bence doğrudur; ama genişletilmesi gerekir. Bunu yapmaya çalışalım.

AKP finansal disiplini niçin kabul edemez?

Ağbal’ın görevden alınma nedenlerini arkadaşımız Oğuz Oyan da sorguladı (“Ekonomide Fırtına Günleri”, Sol Haber, 23 Mart). Temel belirleyicinin “iktidar-içi güç çatışmaları” olduğunu düşünmektedir. Ama, önemli ek tespitleri de var:

“Batık/sorunlu kredilerin, yükselen faizlerin, inşaat-konut sektöründe… zora düşen şirketlerin (ki bunların epeycesi iktidarın eteklerinde semirtilmişlerdir) baskıları vardır. Güçlü bir anti-faiz lobisi oluşmuştur çünkü takipteki, yakın izlemedeki kredilerin toplamı… yüzde 15’in hayli üzerinde olabilir… İnşaat, hem toplam kredilerden…en çok pay alan, hem de kullandığı kredilerin takibe dönüşmesi bakımından en riskli sektördür.”

“AKP’nin bir sermaye iktidarı olduğuna kuşku yok. Ama sermayenin en etkin kesimlerini temsil düzeyi giderek düşüyor… İç ve dış sermayenin güvenini… yitiren böyle bir iktidarın sermaye tarafından daha fazla sorgulanır olduğu yeni bir döneme girildiği söylenebilir.”

Bu gerçekçi tespitler, bence, Merkez Bankası operasyonunun temel nedenine de işaret etmektedir. Çünkü, düşük faiz, KÖİ projelerindeki garantiler, ayrıcalıklı ihaleler sayesinde “iktidarın eteklerinde semirtilmiş” olan, inşaat odaklı sermaye çevreleri 2021 Türkiyesi’nin iktidar blokuna yerleşmiş durumdadır.

Oğuz Oyan’ın teşhisinin aksine, bu çevreler, bir süredir, “sermayenin en etkin kesimlerini” oluşturmaktadır. İktidar çevreleri ile yoğun, karşılıklı çıkar ilişkileri ortadadır.

“Türkiye’de tekelci sermaye” tanımına en uygun tespiti, sözünü ettiğim sermaye çevrelerine Beşli Çete simgesini yakıştıranlar yapmıştır.

İktidar blokunun sermaye kanadı, 7 Kasım 2020 sonrasında uygulanmaya başlayan finansal disiplin koşullarında ayakta duramaz. Oyan, bu çevrelerin kırılganlığını özetlemiştir. Merkez Bankası operasyonunun nedenini de burada aramalıyız.

12 Mart reform programına dikkat…

Politika değişikliğinin ilk adımı 12 Mart 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir belge oldu: İstiklalden İstikbale, Ekonomi Reformları…

Düzensiz, aceleye getirildiği anlaşılan, “şişirilmiş” 98 sayfalık bu belgenin finansal sistemle ilgili bölümlerine bakalım.

AKP iktidarının TCMB’nin yüksek politika faizleri ile gerilim yaşadığı 2015 sonrasında dahi (OVP gibi) resmî belgelerin çoğunda neoliberal enflasyon hedeflemesi ilkelerine uyum ifadeleri yer almıştı. 12 Mart tarihli Ekonomi Reformları belgesinde bu özen terk edilmiştir. Örneğin fiyat istikrarı için uygulanacak faiz ve döviz kuru politikalarına değinilmiyor. Fiyat istikrarı arayışlarında piyasaları “idarî” yöntemlerle denetleyecek kurumsallaşma öne çıkmaktadır.

Kasım 2020’de benimsenmiş görülen TCMB özerkliği metinde yer almıyor. Dahası da var: Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde bir Finansal İstikrar Komitesi (FİK) kurulacak; ayda bir toplanacak; üç ayda bir Rapor yayımlayacaktır. C.B. Strateji ve Bütçe Başkanı ile birlikte yedi üyeden oluşan Komite’de TCMB tek bir üyeyle temsil edilecektir (s. 67 vd.)

Anlaşılan, FİK’in bugün TCMB bünyesinde yer alan PPK’nin işlevlerini üstlenmesi tasarlanmaktadır. Politika faizlerinin belirlenmesi dahil…

İktidar blokunun sermaye kanadı için, Ekonomi Reformları belgesinin “Bankacılık Sektörü” bölümü ayrıca önemlidir. Donuk / batık /izlenen kredi yükümlülüğü taşıyan tüm şirketler için kapsamlı kurtarma, “kamulaştırma” operasyonlarının ana çerçevesi tasarlanıyor: “Yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının, Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması; alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi, bilanço dışına çıkarılması; donuk kredilerin menkul kıymetleştirilmesi…” (s.35 vd…)

Yatırımlara dönük destek ve teşvik önlemleri (ss. 72 vd.) de dikkate alınırsa, Ekonomi Reformları programı, 7 Kasım 2020 – 20 Mart 2021 döneminde TCMB yönetiminin benimsediği, uyguladığı finansal istikrar ilkeleri ile uyum sağlayamaz.

Merkez Bankası operasyonu ve sonrası…

Şahap Kavcıoğlu, 16 Mart’ta Yeni Şafak’taki köşesinde, “Ekonomi reform paketinin piyasaya etkisi” başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda, dört gün önce yayımlanan reform programının, “Cumhurbaşkanımızın üzerine basa basa söylediği yatırım, üretim, istihdam ve ihracat” öncelikleri övülmektedir.

18 Mart’ta TCMB bunları değil, finansal istikrar önceliklerini gözeten bir karar aldı; politika faizlerini iki puan yükseltti. İki gün sonra Şahap Kavcıoğlu TCMB Başkanlığı’na atandı.

Bu aşamaların (belgelerin, kararların) arka planında, kişilerin tutumlarını, rollerini, katkılarını bilemem; spekülasyon gereksizdir.

Öyle anlaşılıyor ki, iktidar blokunun siyaset ve sermaye kanatları arasında ekonomik politikalarda bir uzlaşma sağlanmış; 12 Mart Ekonomi Reformları belgesine taşınmıştır. Sözü geçen sermaye çevreleri finansal disiplin ilkelerine kurban edilemeyecektir… Bu uzlaşmayı fiilen reddeden TCMB yönetiminin değiştirilmesi de kaçınılmaz olmuştur.

Ancak, takvim Kasım 2020 öncesine taşınmıştır; o dönemdeki ekonomi politikaları bugünün koşullarında bir yıldan fazla sürdürülemez.

Saray’ın (Mart 2021’de hale gelen) siyasal önceliklerini burada tartışamadım. İktidar, ekonomide ve siyasette sıkışmıştır; 2017’deki gibi hızla “atı alıp Üsküdar’ı geçmek” çabası içindedir. “Meşruiyet görünümü” ne kadar gözetilecektir?

Sorgulayacağız; tartışacağız.

Korkut Boratav – sol.org.tr

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Fitch Ratings: Türkiye’de bazı bankalar satılabilir

Dünyanın önde gelen bankalarından olan Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Banka, yakın zamanda Türkiye’ye yatırım yağacağını ve bazı bankaların satılabileceğini iddia etti.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Dünaynın en büyük bankalarından olan Fitch Ratings‘in son Türkiye raporu dikkat çekti. Banka, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve cazip büyüme fırsatlarından dolayı Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi bölgelerde varlıklarını artırmak istediği belirtildi.

Fitch, KİK bankalarının dış büyüme stratejisi kapsamında iş modellerini çeşitlendirmeyi ve karlılığı artırmayı planladığı, bu alanda Türkiye ve Mısır’ın ön plana çıktığı vurgulandı. KİK iştiraklerinin, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahipken, Hindistan’a olan ilginin de arttığı belirtildi.

Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve daha iyi büyüme fırsatlarından dolayı Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını artırmaya istekli olduğunun altı çizildi.

Fitch, ayrıca KİK bankalarının bu ülkelerde banka satın almayı hedeflediğini iddia etti.

Açıklamada, “KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.

Açıklamanın devamında KİK bankalarının 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ve Mısır’daki iştiraklerinin yaklaşık 150 milyar dolar varlık büyüklüğüne ulaştığına dikkat çekilirken, Hindistan’la da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının güçlü finansal ve ticari bağlarının arttığı belirtildi.

halktv.com.tr

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Satılacak denilen Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) bugün KAP’a yaptığı bildirimde Almanya’da bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınarak devir işleminin tamamlandığını duyurdu.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Yapı Kredi’den KAP’a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı: 
27.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile; Yönetim Kurulumuz tarafından, Almanya’da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamızca satın alınmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayını müteakip pay devrinin tamamlanmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinler alınmış ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamıza devri 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG’nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60.000.000 Euro artırılarak 65.500.251,63 Euro’ya çıkarılacaktır.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

VakıfBank, eğitim sektörüne özel “Vinov Kampüs” ürününü tanıttı

Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar, günün her saati ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturarak tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştiriyo

Yayınlanma:

|

Yazan:

VakıfBank, eğitim sektörüne özel ödeme ve tahsilat çözümleri sunan Vinov Kampüs ürünü ile öğrenciler ve eğitim kurumlarına destek veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin yaşamına hız ve konfor katan ürün ve hizmetleriyle bankacılık sektörüne yeni bir boyut kazandıran VakıfBank, yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov kapsamında hayata geçirdiği Vinov Kampüs ile bu kez öğrencileri ve eğitim kurumlarını radarına alıyor.

VakıfBank, müşterilerinin ödeme ve tahsilat süreçlerini bütünüyle dijitale taşımalarına olanak tanıyan Vinov Kampüs ürünüyle, öğrencilerin eğitim harcamalarına yönelik birçok kolaylık sunuyor. Finans ekosistemine kazandırdığı bu ürünle dijital, hızlı ve güvenilir bir okul tahsilat sistemi sağlayan VakıfBank, ‘Bir Sonraki Bankacılık’ mottosunun altını dolduruyor.

– Şubeye gitme zorunluluğu bitiyor

Vinov Kampüs’ten faydalanmak isteyen veliler, tamamen dijital kanalar üzerinden ve sadece okul özelinde yapacakları ödemelerde kullanabileceği Vinov limit imkanından yararlanabiliyor. Öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim harcamalarının velilere özel tanımlanan Vinov limit ile ödenebilmesine olanak sağlayan VakıfBank, sistemin tamamen dijital kanallar üzerinden işlemesi sayesinde şubeye gitme zorunluluğuna son veriyor.

Halihazırda birçok kolej ve üniversite, Vinov Kampüs ile entegrasyon sürecini sürdürüyor. Okullar, ‘Vinov İş Yeri Portalı’ ve kendi ERP sistemleriyle hızlıca sisteme dahil oluyor. Tahsilat süreçlerini kendi sistemlerinden çıkmadan kolayca takip edebilmeleri sayesinde okullar, veri güvenliği, organize iş akışı ve gerçek zamanlı raporlama imkanına da sahip oluyor. Firmalar, Vinov Kampüs API’larına ‘VakıfBank API Store’ üzerinden ulaşabiliyor.

Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar, günün her saati ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturarak tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştiriyor ve operasyonel maliyetlerden kurtuluyor. Okul tahsilat ürünlerindeki garantinin tüm alacakları kapsayacak şekilde artırılması, okullara vadeyi beklemeden nakde erişim fırsatının verilmesi, kısmi/tam devretme imkanı ile alacak ve ödemelerdeki uyumsuzluğunun giderilmesi de Vinov Kampüs’ün diğer okul tahsilat sistemleri arasında öne çıkmasını sağlıyor.

– Tahsilat kaydı göndererek süreç başlatılıyor

Özel okullar, sisteme ‘Vinov İş Yeri’ olarak tanımlandıktan sonra velilere portal üzerinden tahsilat kaydı göndererek süreci başlatabiliyor. Veliler, VakıfBank’ın Vinov Kampüs web sitesi üzerinden anlaşma sağlanan tüm okulların listesine anlık olarak erişebiliyor ve Vinov Kampüs başvurularını yapabiliyor. Vinov Kampüs’ün sağladığı özel imkanlar sayesinde veliler, banka şubelerine gitmeden, evrak sunma gibi prosedür zorunluluğu olmadan, taksit ödemelerini dijital ortamda yönetebiliyor.

VakıfBank müşterisi olmayan velilerde de uzaktan müşteri edinimi süreçlerini devreye sokarak kayıt anında hem müşteri edinimi, hem de Vinov limit tanımı gerçekleştirilebiliyor. Böylece şubeye gitmeye gerek olmaksızın Vinov Kampüs ayrıcalığıyla tahsilat kaydı oluşturabiliyorlar.

Vinov Kampüs ile okullara tahsilat garantisi sunulurken, velilere diğer limitlerini etkilemeden sadece eğitim harcamaları için kullanabilecekleri özel limitler ve VakıfBank ayrıcalıklarıyla avantajlı paketler sağlanıyor.

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.