Connect with us

GÜNCEL

‘Mavi Ekonomi’ alanında Türkiye’nin sahip olduğu potansiyele dikkat çekiyor

PwC Türkiye’nin hazırladığı yeni rapor, Türkiye’nin kıyı bölgelerindeki ekonomik potansiyelini ortaya çıkarırken bu alandaki sürdürülebilir büyümeye dair öneriler de sunuyor.

Yayınlanma:

|

PwC Türkiye, “Sürdürülebilirliğe Mavi Ekonomi ile Açılan Yelken: Türkiye’nin Potansiyelini Açığa Çıkarmak” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, mavi ekonomi olarak tanımlanan sektörlere ilişkin (sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarından deniz üstü yenilenebilir enerjiye, liman faaliyetlerinden kıyı turizmine) kapsamlı birçok başlığı içeriyor.

Türkiye’de mavi ekonomi, 8592 kilometrelik kıyı şeridindeki 28 şehir ve pek çok ülkenin üzerindeki 47 milyon nüfusla, demografik yapı, jeopolitik konum, ve lojistik altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip. Toplam GSYİH’nin %67’sini oluşturan bu 28 şehirde 11 milyonun üzerinde çalışan yer alırken, bunların %8’i mavi ekonomiyle doğrudan bağlantılı sektörlerde çalışıyor.

PwC Türkiye’nin raporuna göre Türkiye’nin 2053 Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı önemli bir eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Gerekli altyapının oluşturulması, yol haritasının hazırlanması ve kıyı alanlarında faaliyet gösteren sektörler ve kurumlar arasındaki iş birliğini artırmayı amaçlayan plan, ayrıca Deniz Koruma Alanları’nın ilan edilmesiyle özellikle çevresel tehditlere duyarlı kıyı bölgelerindeki biyolojik çeşitliliği korumayı da hedefliyor. Türkiye, mavi ekonomi alanındaki kayda değer potansiyeliyle önde gelen çalışma ve iş birliklerinde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Bankası tarafından desteklenen “Karadeniz’in Mavileştirilmesi Projesi (BBSEA) kapsamında PwC Türkiye tarafından yürütülen “Kirliliği Azaltmak için Mavi Ekonomi İstihdam Programı” gibi çalışmalar bu iş birliğini gösteren uygulamalar arasında bulunuyor.

PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk UIu araştırma ile ilgili değerlendirmesinde şunları söylüyor: “Okyanus ve deniz tabanlı ekonomik faaliyetlere bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşım olarak tanımlanan “Mavi Ekonomi”, Türkiye gibi geniş kıyı şeritlerine sahip ülkeler için kritik bir önem taşıyor. Ülkemiz, sahip olduğu coğrafi yapı ve iş gücü sayesinde mavi ekonomide dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma potansiyeli taşıyor. Hazırladığımız bu raporla bu alandaki potansiyelden maksimum faydanın alınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. ‘2053 Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı’ ve ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi’, Türkiye’nin mavi ekonomiyi geliştirme yolculuğundaki ciddiyetini ortaya koyuyor. Devreye alınacak politikalar ve projeler ile ülkemiz sürdürülebilir kalkınma yolunda sahip olduğu yüksek potansiyele ulaşabilir.”

Türkiye’nin hangi bölgeleri ne kadar mavi?

Rapor kapsamında değerlendirilen sektörlerdeki bölgesel dağılıma bakıldığında Marmara kıyılarında liman faaliyetleri ile gemi inşası ve onarımı öne çıkıyor. Ege kıyılarında da etkisi görülen liman faaliyetleri ile gemi inşasının yanına Marmara’dan farklı olarak canlı deniz kaynakları ile kıyı turizmi yerleşiyor. Akdeniz bölgesinin doğusunda Mersin – İskenderun’daki liman etkisi dikkat çekerken, batıda kıyı turizmi ve deniz taşımacılığı öne çıkıyor. Karadeniz ise çok sayıda limanı ve tersanesinin yanına Doğu Karadeniz’de canlı deniz kaynaklarıyla farklılaşıyor.

Mavi ekonomiyi destekleyen inisiyatifler

Rapora göre kıyılarda yer alan toplulukların ve kamu kurumlarının farkındalığı ile mavi ekonomik dönüşüme etkin katılımları, mavi ekonomiye geçişte belirleyici bir role sahip. PwC’nin Mavi Ekonomi Barometresi platformu, mavi ekonomiye dahil sektörlerden verileri bir araya getirerek farklı ülkeler arasında karşılaştırmalı analize olanak tanıyor. Veri ve bilgi paylaşımı sağlarken bu alandaki farkındalığı yükseltmeyi de amaçlayan platform, mavi ekonomiye yönelik eğitimler sunarak inovasyonu teşvik etmeyi ve mavi teknolojileri hızla kullanıma sunarak bu yöndeki yetenek gelişimini desteklemeyi de amaçlıyor.

Katma değeri yüksek bir alan: Mavi finans

Raporda öne çıkan başlıklardan birini de “mavi finans” oluşturuyor. Denizler ve kıyı bölgeleriyle ilgili sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış finansal mekanizmaları, araçları ve yatırımları ifade eden mavi finansı temel alan inisiyatifler, deniz koruma projeleri, sürdürülebilir balıkçılık, yenilenebilir enerji projeleri, kıyı altyapısı geliştirme ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi alanlara finansman sağlıyor. Bu kapsamda yer alan finansal araçlar ise mavi tahviller, mavi karbon dengeleme çalışmaları, yeşil-mavi taksonomiler, deniz ve kıyı alanlarını koruma, sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etme ve mavi ekonomi içindeki diğer faaliyetlere yönlendirme olarak sıralanıyor.

Türkiye deniz kirliliği ile mücadelede en çok destek alan ülkeler arasında

PwC Türkiye’nin raporundaki dikkat çekici verilerden biri de ülkelerin deniz ve okyanus kirliliğini çözmek için aldıkları yardım ve destekler. OECD’nin 2021 yılı verilerine göre, okyanus ekonomisi özelinde resmî kalkınma yardımı alan ülkelerden Meksika 290 milyon dolar ile başı çekerken, Endonezya 140, Fildişi Sahilleri 120 milyon dolar ile ilk üçte yer alıyor. Kara kaynaklı deniz kirliliğini durdurmak için alınan resmi kalkınma yardımlarında ise Türkiye 485 milyon dolar ile ilk sırada bulunuyor. Türkiye’yi 189 milyon dolar ile Kosta Rika ve 145 milyon dolar ile Kolombiya izliyor. Bu kapsamda, Türkiye’de kıyı kirliliğini çözmeye yönelik adımlar mavi ekonominin gelişmesinde ve mavi sektörlerde istihdamın artmasında belirleyici bir konuma sahip.

Türkiye’de Mavi Ekonomiyi Geliştirmek için Neler Yapılabilir?

Kıyılardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, Türkiye’de mavi ekonomi potansiyelini açığa çıkarmak ve bu potansiyeli sürdürülebilir büyümeye dönüştürmek için atılabilecek birçok adım bulunuyor.

Bu adımlardan kirliliğin önlenmesine ve kıyı temizliğinin sağlanmasına yönelik düzenleyici uygulamaların ve politikaların güçlendirilmesi, sürdürülebilir turizm politikalarının tasarlanması, kıyı ekosistemleri için farkındalığın artırılması ve etkin izleme-değerlendirme mekanizmalarının kurulması gibi aktiviteler çevresel konuları gözetirken, eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, uluslararası ve kamu-özel iş birliklerinin güçlendirilmesi, bu alanda çalışan KOBİ’lerin desteklenmesi, Ar-Ge teşviklerinin yapılması ve denizcilik altyapısının geliştirilmesi mavi ekonomik faaliyetlerin finansal olarak desteklenmesinde etkin rol oynayabilir.

 

Okumaya devam et
Yorum Yazın

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BANKA HABERLERİ

Fitch Ratings: Türkiye’de bazı bankalar satılabilir

Dünyanın önde gelen bankalarından olan Fitch Ratings, Türkiye’ye ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Banka, yakın zamanda Türkiye’ye yatırım yağacağını ve bazı bankaların satılabileceğini iddia etti.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Dünaynın en büyük bankalarından olan Fitch Ratings‘in son Türkiye raporu dikkat çekti. Banka, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve cazip büyüme fırsatlarından dolayı Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi bölgelerde varlıklarını artırmak istediği belirtildi.

Fitch, KİK bankalarının dış büyüme stratejisi kapsamında iş modellerini çeşitlendirmeyi ve karlılığı artırmayı planladığı, bu alanda Türkiye ve Mısır’ın ön plana çıktığı vurgulandı. KİK iştiraklerinin, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahipken, Hindistan’a olan ilginin de arttığı belirtildi.

Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve daha iyi büyüme fırsatlarından dolayı Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını artırmaya istekli olduğunun altı çizildi.

Fitch, ayrıca KİK bankalarının bu ülkelerde banka satın almayı hedeflediğini iddia etti.

Açıklamada, “KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve karlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.

Açıklamanın devamında KİK bankalarının 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ve Mısır’daki iştiraklerinin yaklaşık 150 milyar dolar varlık büyüklüğüne ulaştığına dikkat çekilirken, Hindistan’la da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının güçlü finansal ve ticari bağlarının arttığı belirtildi.

halktv.com.tr

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Satılacak denilen Yapı Kredi Almanya’da banka satın aldı

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) bugün KAP’a yaptığı bildirimde Almanya’da bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınarak devir işleminin tamamlandığını duyurdu.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Yapı Kredi’den KAP’a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı: 
27.04.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile; Yönetim Kurulumuz tarafından, Almanya’da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamızca satın alınmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayını müteakip pay devrinin tamamlanmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinler alınmış ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Bankamıza devri 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG’nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60.000.000 Euro artırılarak 65.500.251,63 Euro’ya çıkarılacaktır.

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

VakıfBank, eğitim sektörüne özel “Vinov Kampüs” ürününü tanıttı

Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar, günün her saati ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturarak tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştiriyo

Yayınlanma:

|

Yazan:

VakıfBank, eğitim sektörüne özel ödeme ve tahsilat çözümleri sunan Vinov Kampüs ürünü ile öğrenciler ve eğitim kurumlarına destek veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin yaşamına hız ve konfor katan ürün ve hizmetleriyle bankacılık sektörüne yeni bir boyut kazandıran VakıfBank, yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov kapsamında hayata geçirdiği Vinov Kampüs ile bu kez öğrencileri ve eğitim kurumlarını radarına alıyor.

VakıfBank, müşterilerinin ödeme ve tahsilat süreçlerini bütünüyle dijitale taşımalarına olanak tanıyan Vinov Kampüs ürünüyle, öğrencilerin eğitim harcamalarına yönelik birçok kolaylık sunuyor. Finans ekosistemine kazandırdığı bu ürünle dijital, hızlı ve güvenilir bir okul tahsilat sistemi sağlayan VakıfBank, ‘Bir Sonraki Bankacılık’ mottosunun altını dolduruyor.

– Şubeye gitme zorunluluğu bitiyor

Vinov Kampüs’ten faydalanmak isteyen veliler, tamamen dijital kanalar üzerinden ve sadece okul özelinde yapacakları ödemelerde kullanabileceği Vinov limit imkanından yararlanabiliyor. Öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim harcamalarının velilere özel tanımlanan Vinov limit ile ödenebilmesine olanak sağlayan VakıfBank, sistemin tamamen dijital kanallar üzerinden işlemesi sayesinde şubeye gitme zorunluluğuna son veriyor.

Halihazırda birçok kolej ve üniversite, Vinov Kampüs ile entegrasyon sürecini sürdürüyor. Okullar, ‘Vinov İş Yeri Portalı’ ve kendi ERP sistemleriyle hızlıca sisteme dahil oluyor. Tahsilat süreçlerini kendi sistemlerinden çıkmadan kolayca takip edebilmeleri sayesinde okullar, veri güvenliği, organize iş akışı ve gerçek zamanlı raporlama imkanına da sahip oluyor. Firmalar, Vinov Kampüs API’larına ‘VakıfBank API Store’ üzerinden ulaşabiliyor.

Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar, günün her saati ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturarak tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştiriyor ve operasyonel maliyetlerden kurtuluyor. Okul tahsilat ürünlerindeki garantinin tüm alacakları kapsayacak şekilde artırılması, okullara vadeyi beklemeden nakde erişim fırsatının verilmesi, kısmi/tam devretme imkanı ile alacak ve ödemelerdeki uyumsuzluğunun giderilmesi de Vinov Kampüs’ün diğer okul tahsilat sistemleri arasında öne çıkmasını sağlıyor.

– Tahsilat kaydı göndererek süreç başlatılıyor

Özel okullar, sisteme ‘Vinov İş Yeri’ olarak tanımlandıktan sonra velilere portal üzerinden tahsilat kaydı göndererek süreci başlatabiliyor. Veliler, VakıfBank’ın Vinov Kampüs web sitesi üzerinden anlaşma sağlanan tüm okulların listesine anlık olarak erişebiliyor ve Vinov Kampüs başvurularını yapabiliyor. Vinov Kampüs’ün sağladığı özel imkanlar sayesinde veliler, banka şubelerine gitmeden, evrak sunma gibi prosedür zorunluluğu olmadan, taksit ödemelerini dijital ortamda yönetebiliyor.

VakıfBank müşterisi olmayan velilerde de uzaktan müşteri edinimi süreçlerini devreye sokarak kayıt anında hem müşteri edinimi, hem de Vinov limit tanımı gerçekleştirilebiliyor. Böylece şubeye gitmeye gerek olmaksızın Vinov Kampüs ayrıcalığıyla tahsilat kaydı oluşturabiliyorlar.

Vinov Kampüs ile okullara tahsilat garantisi sunulurken, velilere diğer limitlerini etkilemeden sadece eğitim harcamaları için kullanabilecekleri özel limitler ve VakıfBank ayrıcalıklarıyla avantajlı paketler sağlanıyor.

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.