Connect with us

BANKA HABERLERİ

Güveninizin Eseri : AKBANK Emeklileri vefasızlığı protesto etti!

Yayınlanma:

|

AKBANK EMEKLİ SANDIĞI tarafından bayram ikramiyeleri ödenmemesi, zorunlu olarak AKBANK’a yatan maaş ödemeleri için banka değiştirmeye izin verilmemesine rağmen maaş promosyonu da ödenmeyen emekliler saat 14:30’de İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Parkında basın açıklaması düzenleyerek Banka sandığının ve bankanın Emeklilere karşı haksız uygulamalarını protesto etti.

Bir emekli, “yıllarımı, gençliğimi verdiğim AKBANK Üst Yönetimine hakkımı helal etmiyorum, çocuğumu bu bankaya yönlendirdim onu da işten attılar, ailece banka üst yönetimini Allaha havale ettik” ifadesini kullandı.

Bayram İkramiyeleri ödenmedi

2022 yılında İŞBANK ve GARANTİ BBVA Emeklilerine geçmişe yönelik faizi ile birlikte bayram ikramiyelerini ödeme kararı almış bu yönde AKBANK EMEKLİ SANDIĞI’ndan herhangi bir açıklama gelmemesi Emeklileri mağdur duruma düşürmüştü. Her fırsatta Rekabet içindeki payından bahseden AKBANK Üst Yönetimi de sessizliğini koruyarak Banka Emeklilerini sahipsiz bırakması Emekliler arasında öfkeye neden olmuştu.

AKBANK Emeklileri sahipsiz mi?

AKBANK geçmiş yıllarda Temizlik ve Güvenlik kadrosunu taşerona teslim etmiş, Sendikanın üye kaybetmesi ile temsil hakkını kaybetmesi sonucu çalışanlar mağdur duruma düşmüştü. Emekli bir eski AKBANK çalışanı; “Emeklisine sahip çıkmayan bir banka çalışanını düşünür mü?” açıklaması yapmıştı. AKBANK Emekli Sandığı son yıllarda Sağlık giderlerinde mağduriyet yaratacak şekilde kesintiler yapmıştı.

akbank-besiktas 17.03.2022

Hakan Binbaşgil hedefte!

Banka çalışanları ve Emekliler helan bankanın Genel Müdürü olan HAKAN BİNBAŞGİL dönemde büyük hak kaybı yaşadıkları için Genel Müdüre öfkeli haldeler. McKinsey kökenli olan ve Bankacılık sektörü dışından sisteme entegre edilen Hakan Binbaşgil döneminde çalışanların özlük haklarında mağduriyetler yaşanmıştı. Bankada en fazla personel çıkarılması Hakan Binbaşgil döneminde yaşanmış, banka sadakati ve memnuniyeti çalışanlar arasında zedelenmiş, yıllarca kullanılan “Güveninizin Eseri” sloganı terk edilmişti. Son yıllarda banka içi anketlerde de çalışanların huzursuzluğu ortaya çıkarken banka üst yönetimi çalışanlara yönelik işten çıkarma politikasından vaz geçmemişti. Banka çok güvendiği ve Dijitalin Bankası olarak dünya birinciliklerini aldığını sık sık yayınlamasına rağmen 2021 yazında üç gün müşterilerine hizmet verememiş ve müşterilerin bankaya olan güvenini de sarsmıştı.

Dinlenme tesisleri satıldı!

Sandığa ait dinlenme tesisleri, kamp yerleri satıldı. Emeklilerin uygun fiyata tatil yapma imkanları ellerinden alındı.

AKBANK EMEKLİLERİ İSTEKLERİ : Kadirbilmezliği, duyarsızlığı anlamakta zorlanıyoruz

AKBANK EMEKLİLERİ yaptıkları açıklamada isteklerini şu şekilde dile getirdiler:

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRMEKTEYİZ: Bizler Akbank’ta 25-30 yıl gece gündüz demeden fedakârca çalışıp Akbank’ı bugünlere taşıyan emekliler olarak Aksandık’tan yasalara göre emekli olmuş topluluğuz ama gerek bankamızdan gerekse sandığımızdan üvey evlat muamelesi görmekteyiz. Akbank, Aksandık emeklilerinin yaşadığı mağduriyet iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi; uzun yıllar çalıştığımız ve emekli olduğumuz banka tarafından yaşatılan mağduriyet, ikincisi ise emekli maaşımızı almakta olduğumuz Aksandık tarafından yaşatılan mağduriyet. Böylece 5 yıldan beri hak kayıplarımız had safhaya ulaşmıştır. Akbank’ın kuruluşu olan her 30 Ocak’ta personele verilen kuruluş ikramiyesinin emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN MAHRUM BIRAKILMAMIZIN SEBEBİNİ ANLAMIYORUZ: Tüm emeklilere maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar tarafından emekli maaş promosyonu ödemeleri de yapılmakta iken biz Akbank emeklilerine ilk yıl olmak üzere bir kereye mahsus ödenmiş, bir daha da hiçbir şekilde ödeme yapılmamıştır. Promosyon ödemelerinden mahrum bırakılmamızın sebebini anlayamıyoruz. Oysaki biz banka emeklileri SGK emeklilerinden bankamız için daha randımanlı birer müşteriyiz. Çünkü tüm banka işlemlerimizi Akbank ile gerçekleştirmekteyiz. SGK ya da emekli sandığı emeklileri ile 14 vakıf sandığı emeklilerine emekli maaş promosyonu ödenirken Akbank kendi emeklilerine bunu çok görmektedir. Bizler bu hakkımızın derhal ve ısrarla karşılanmasını talep ediyoruz.

Emekliler, üye oldukları Aksandık’tan taleplerini de şöyle sıraladılar:

DİŞ TEDAVİLERİ: Diş tedavilerinde belirli bir limit ve dahilinde tedavi imkânı varken daha sonra diş tedavi ücretleri kaldırılarak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) seviyesine indirilmiştir. Böylece diş tedavilerinde masrafların büyük bir bölümü çıkmaktadır. Bu da emeklilerimize büyük külfet getirmektedir. Bu uygulama ile biz yaş almış emeklilerimiz diş tedavilerimizi yaptıramaz hale geldik. 4 yıl önce emekliler lehine yapılan bir değişiklik ile diş hekimleri fiyat tarifesi üzerinden geri ödemelerin yapılacağı söylendi. Bu uygulama yalnızca iki yıl devam etti. Daha sonra diş tedavileri ödemelerinde değişikliğe gidilerek emeklilerimizin cebinden SUT seviyesine düşürüldü. SUT rakamları o kadar düşük ki diş hekimlerine yapılan KDV ödemesini dahi karşılamıyor. Aksandık bu yılbaşında bir açıklama yaparak lütufmuş gibi SUT fiyatlarının üç katı seviyesine çıkarıldığını açıkladı. Şu anda da ‘bazı diş hekimleriyle yüzde 20 ıskonto anlaştık, oralara gidin’ diyorlar. Bu açıklamayı da Akemder’i aracı kılarak yaptırıyorlar. Maalesef bir grup Akbank Aksandık emeklisi de çeşitli platformda iyileştirme adı altından yapılan bu açıklamaları minnetle, şükran duygularıyla, teşekkürle karşılıyorlar. Diş tedavilerinde eskiden olduğu gibi yine limit dahilinde olmasını talep ediyoruz. Diş klinikleri ve hastaneler ile anlaşma sağlanmalıdır.

SAĞLIK YARDIMLARI: Sağlık yardımları katkı payı yüzde 10’dan doğrudan yüzde 20’ye çıkartılıp daha sonra yüzde 15’e indirilmiştir. Katkı payının tekrar yüzde 10’a indirilmesini ısrarla talep ediyoruz.

MAAŞ ARTIŞ ZAMLARI HESAPLANMASI: Maaş artış zamlarının hesaplanmasında Aksandık iki farklı yöntem kullanmaktadır. Birincisi, SGK emeklileri kadar emekli maaşı alanlar; ikincisi SGK emsal maaşı üstünde emekli maaşı alanlar. 2020 yılına kadar cari maaş üzerinden hesaplayıp ödeyen sandığımız 2020 yılından sonra SGK maaşlarını eş değer kabul etmiş farklarımızı noksan ödemektedir. Bu yöntemlerin arasındaki farkın nedenlerini teknik bir izahatın yapılması gerekmektedir. Emeklilere her 6 ayda 1 yapılmakta olan TÜFE oranında artışları, Aksandık da emeklilerinin cari maaşlarına değil, SGK emsal maaşlarına uyguluyor. Bunun sonucunda da SGK emsal maaşlarının üzerinde olan emekliler oransal olarak TÜFE oranının altında zam almış oluyor. Uygulamanın yapıldığı tarihten itibaren emekli maaş farklarının geriye dönük cari maaş üzerinden hesaplanarak emeklilerimize aktarılmasını talep ediyoruz.

SANDIĞA AİT DİNLENME KAMPLARI: Sandığımıza ait olan dinlenme tesisleri, kamplar satıldı. Satılan tesis ve kamplar nakde dönüştürüldü. Emeklilerimizin tatil yapma imkanları elinden alındı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YASAL FAİZİ İLE ÖDENMELİ: Bütün emeklilere dini bayramlarda verilen bayram ikramiyeleri Akbank- Aksandık emeklilerine derhal geriye dönük yasal faizi ile ödenmesini talep ediyoruz. Aksandık daha evvel kullandığımız haklarımızı aktüeryal gerekçe göstererek kısıtlamaya gitmektedir. Oysa 14 vakıf sandığının bu tür kısıtlamaları bulunmamaktadır. Bu uygulama bizlerde Aksandık’ın iyi yönetilmediği kanaatini uyandırmaktadır. Bugüne kadar Akbank emeklileri olarak hiçbir aktivitenin içinde bulunamadık. Hak kayıplarımız öyle bir duruma geldi ki, emeklilerimiz böyle bir çağrıda bulunma ihtiyacı duymuştur. Bu çağrımız bir başlangıçtır. Haklarımız, taleplerimiz yerine getirilene kadar böyle girişimlerimiz devam edecektir. Amacımız yeni bir yol açmak değil, yeni bir yol bulmaktır.”

İstanbul – Beşiktaş BARBAROS HAYRETTİN PARKI 17.03.2022

AKBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DİLEKÇE VERDİLER

Eylemde, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildiren emekliler, daha sonra taleplerini içeren dilekçeyi 4. Levent’te bulunan Akbank Genel Müdürlüğü’ne verdi.

Bir 5 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

SONUÇ : Sürekli “HAKKINIZ ÖDENMEZ” derlerdi; gerçekten ödenmedi!

BANKA HABERLERİ

Banka çalışanı ‘Fare oynatarak’ çalışıyor izlenimi verdi, işten çıkarıldı

Banka home ofis çalışan bazı personelin simülasyon program yardımı ile fareyi hareket ettirerek aktif çalışıyor izlenimi veren bazı çalışanları tespit etti.Bu tür çalışan personeller hatalarını kabul ederken bankanın tepkisi sert oldu ve çalışanların iş aktini fest etti…

Yayınlanma:

|

Yazan:

ABD merkezli bankacılık, finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olan Wells Fargo, Mali Endüstri Düzenleme Kurumu’na (FINRA) yaptığı bildirimde, aktif çalışma izlenimi yaratmak için bazı çalışanların klavye faaliyeti simülasyonu kullandığı iddiaları araştırdı.

Araştırmanın ardından şirket, etik olmayan çalışma şekillerinden dolayı bir düzine çalışanının iş akitlerine son verildiğini duyurdu.

İşten çıkarılan çalışanların net sayısı, pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, firmanın varlık ve yatırım departmanından personeller olduğu belirtildi.

Wells Fargo, pandeminin ardından kısmi bir ofise dönüşe geçerek 3 gün ofis politikasını uygulamaya koydu.

Forbes tarafından açıklanan bilgilere göre, personellerin aktif çalışıyor izlenimi yaratmak için bilgisayar faresini periyodik aralıklarla hareket ettirdikleri ve hazırladıkları mesajları belirli saatlerde gönderilmek üzere önceden hazırlayarak zamanlayıcı yoluyla kaydettikleri belirlendi.

Personeller suçlamaları kabul etti.

Okumaya devam et

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

Artı beş yüz milyon dolar :)

Yayınlanma:

|

Yazan:

  • Bugün bültenimize sevindirici bir haber ile başlayalım. Her ne kadar bültenimizi takip eden kıymetli okurlarımız bu gelişmeleri her gün düzenli bir şekilde takip etse de, TCMB’nin 7 Haziran ile biten haftaya ait açıkladığı verilerine göre brüt döviz ve altın rezervleri 146,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra, TCMB’nin swap ve kamu dövizleri hâriç net rezervleri ise 0,5 milyar dolar ile artıya geçerek eksi rezerv konusunu da rafa kaldırdı. Eğer vücudun altını kas ise, merkez bankasının da en önemli kasının altın ve dolar rezervleri olduğu ve bunun da yabancı yatırımcı için ne kadar önemli bir parametre olduğunu unutmamak gerekiyor.
  • TCMB’nin swap hâriç net döviz pozisyonu, yerel seçimler dönemini baz alırsak, ya da son 48 iş gününde 74,5 milyar dolar artış gösterdi. TCMB rekor süratte rezerv biriktirmeye devam ederken, yurtiçi yerleşiklerin parite ve kur etkisinden arındırılmamış seriye göre DTH’ları (döviz mevduatları) 1,8 milyar dolar daha gerileyerek 165,5 milyar dolar seviyesine indi. Böylelikle Mart sonu baz alınırsa, 11 haftada DTH cephesinde çözülme 20 milyar doları aştı. BDDK verisine göre, yine 7 Haziran ile biten haftada bir nevi yabancı para enstrümanı olan KKM 26,5 milyar TL daha azalırken, stok rakamın dolar karşılığı 65,2 milyar seviyesine geriledi. Mart sonuna göre KKM cephesinde de azalma 5,4 milyar oldu. Böylelikle YP mevduatın toplam mevduata oranı (KKM dâhil) %51 seviyesine gerileyerek son dört yılın dibine indi!

Resim

  • Yabancı yatırımcının ise hisse senedi portföyü 542 milyar dolar daha azaldı. Son dört haftada yabancı yatırımcının hisse senetlerinden çıkışı 1,3 milyar dolar olurken, borsanın da limoni havasını özetledi. Öte yandan yine 7 Haziran ile biten haftada, yabancının benzer miktarda DİBS de aldığını görüyoruz. Mart sonuna göre bakılırsa yabancının DİBS portföyü 8,1 milyar dolar artış kaydetti!
  • TL ve TL cinsi yatırım araçlarına ilgi artarken, dolarizasyon eğilimi azalırken, TCMB rezerv biriktirmeye devam ederken, USDTRY kuru ise 32,30 seviyesinin hemen altında dün de sakin bir eğilim kaydetti. TL referans faiz dünü %49,40 seviyesinde tamamlayarak son üç haftanın dibine geriledi. TL’nin piyasada yeniden bollaştığını not edelim. Türkiye’nin yabancı indinde risklerini yansıtan 5 yıl vadeli CDS risk primi 260 baz puan etrafında dar ve sakin bir seyir izlemeye devam ederken, “borsada karar günü” başlıklı hafta içi yazımızda da belirttiğimiz üzere, 10bin endeks seviyesinden zıplayan BIST100 endeksi dünkü günü %2,2 yükselişle 10,391 puan seviyesinden tamamladı. 10bin endeks seviyesinin altında olası bir kapanış durumunda zarar kes uygulayarak hisse senetlerinde özellikle de endeksi sürükleyen bankacılık hisselerinde pozisyon artırılabileceğini düşünüyoruz. Dünkü yükelişte ayrıca uzun bayram tatilinin getirdiği takas avantajı ve dün akşam saatlerinde Sn. Bakan Şimşek’in hisse senetlerine yönelik işlem vergisi konusunun ertelendiği yönünde açıklamasının da yer tuttuğunu düşünüyoruz.
  • MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin son günlerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla ülke siyasetine hareketlilik getirdiğini not etmemiz gerekiyor.
  • Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra gündeme gelen normalleşme tartışmalarına değinerek Sinan Ateş davasından bahsetti ve bu davanın Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik bir itibar suikastına dönüştüğünü belirtti. Davanın 1 Temmuz 2024’teki duruşmasında MHP’nin hazır bulunacağını ve Türk yargısı önünde hesaplaşacaklarını söyledi.
  • Bahçeli, açıklamalarının devamında “Cumhur İttifakı dağılıyor mu” sorularını gündeme getirdi. MHP’nin, ülkenin ve milletin çıkarları için her türlü fedakarlığı göze alacağını belirterek, Ak Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın oluşmasının MHP’nin dileği olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı’ndaki sorumluluklarını yerine getireceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini de ekledi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli’nin açıklamalarına cevap vererek “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.
  • Yurtdışı piyasalarda ise Çarşamba günü ABD’de açıklanan ve olumlu anlamda sürpriz yapan TÜFE enflasyonu ardından dün de ÜFE enflasyonunu sürpriz yaptı. Yıllık bazda çekirdek ÜFE artışı %2,3 artış kaydederken (beklenti %2,5) manşet ÜFE artışı da %2,5 beklentinin gerisinde kalarak %2,2 oldu. FED ne kadar laf kalabalığı yapsa da, piyasaların FED’den bu yıl 2 adet faiz indirimi talep etmelerini artık normal karşılıyoruz! ABD’de enflasyon verilerinin piyasaların arzuladığı şekilde açıklanması ve 10 yıllık gösterge ABD tahvil getirisinin %4,25 ile 2,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen, faiz getirisi olmayan kıymetli madenler arzuladığımız performansı bir türlü kaydedemedi. Gümüşün ons fiyatı 29 dolar seviyesine kadar gerileyerek bizleri büyük ölçüde şaşırttı. Uzun bir süredir uzun pozisyon taşıdığımız gümüşte haftalık kapanışın peş peşe ikinci haftada da 30 doların altında olmasını zayıflık göstergesi olarak kabul ederek dün pozisyonlarımızdan kârla çıkma kararı aldık. Altın ise hâlen daha 2,300 dolar seviyesindeki desteğinde tutunmaya devam ettiğini not edelim.
  • ABD borsaları geceyi önemli sayılacak bir değişim kaydetmeden tamamlaması ardından bu sabah pasifiği diğer ucunda kararsız bir seyir görüyoruz. Japonya Merkez Bankası’nın bu sabah sonuçlanan olağan faiz toplantısında ultra düşük faiz oranlarını sabit tutmaya devam ettiğini lâkin devasa parasal teşvikten yavaş ama istikrarlı bir şekilde geri çekilerek büyük tahvil alımlarını azaltmaya başlamaya karar verdiğini görüyoruz. Yaralı aslan JPY, dolar başına 158 seviyesine yükselerek son altı haftanın en değersiz seviyesini test etti. Değersiz YEN’den destek alan gösterge endeks Tokyo borsası %0,7 yükselirken, diğer bölge borsalarında hafif de olsa kırmızılar gözümüze çarpıyor.
  • Piyasaların gündemi bugün çok da karışık görünmüyor. Küresel bazda çok sayıda merkez bankacının konuşması takip edilecek. Türkiye cephesinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ön plana çıkıyor. Gözler ısınan siyasete çevrilirken, genel hatları ile piyasaların olumlu seyrini korumasını bekliyoruz. Herkese iyi bayramları dilerim.

*Menkul Kıymet İstatistikleri

Yabancının devlet tahvili âşkı devam ederken, hisse senetlerine yönelik küskünlüğü de son dört haftadır devam ediyor.

1718341011fab020b702c75482a08c6a305997ca1a_1_1200.jpg

*KKM

Dolarizasyonun önemli bir göstergesi olan KKM ve DTH’ın toplam mevduata oranı %51’e gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

171834101249c6aac93ea30e733ebb9e4cbf31f876_2_1200.jpg

*DTH

TL’ye yönelik iştah devam ederken, DTH cephesinde çözülme devam ediyor: son 11 haftada 20 milyar doları aştı.

171834101244b5131c2b16fa7bdb1cde40ba6c0117_3_1200.jpg

*TCMB Brüt Döviz ve Altın Rezervleri

Tüm zamanların zirvesinde!

17183410131d76620998558e599c67018bd0ce2d6b_4_1200.jpg

*TCMB Net Döviz Rezervleri

Swap ve kamu dövizleri hâriç, TCMB’nin net rezervleri 4,5 yıl aradan sonra 0,5 milyar dolar seviyesine yükselerek artıya geçti.

1718341014f47259b54cbd6cf3c622dee13e507d8f_5_1200.jpg

*Yurtiçi bankalar ile yapılan swap işlemleri

TCMB rezerv biriktirdikçe, yurtiçi bankalar ile yapmış olduğu swap işlemlerini de azaltmaya devam ediyor.

1718341014e8c4e80624961dfd911f65ccdcee210d_6_1200.jpg

Emre Değirmencioğlu

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Banka hesaplarında köstebek kuşkusu

Son dönemde banka dolandırıcılığı giderek artmaya başladı. Öyle ki artık banka hesaplarınıza girip transfer dahi yapabiliyorlar. Peki, gizli hesaplara nasıl ulaşılıyor? Akıllara banka hesaplarında köstebek mi var sorusu geliyor. Detayları CNN TÜRK ekibinden Ceren Meriç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a sordu.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Mağdurlar o kadar arttı ki artık akıllara bankalarda köstebek mi var sorusu geliyor, dolandırıcılar sizi bankanın müşteri hizmetleri görevlisi gibi arayıp sizden onay istiyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili, “Birçok bankanın mağduru söz konusu ‘acaba içeride köstebekler mi var, dolandırıcılarla ortak mı çalışıyor?’ sorusunu beraberinde getirmeye başladı. Özellikle vatandaşları ‘sigorta geri ödemeniz var bunu gerçekleştirmek için birkaç işleme onay vermeniz gerekir’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

İşte o onayı verdiğinizde iş işten geçmiş oluyor. Tüm banka hesap bilgileriniz ele geçiriliyor. “Aslında o onayı verdiğinizde sizin vadeli hesabınızdan vadesiz hesabınıza para transferi gerçekleşmiş oluyor bu durum ciddi mağduriyetlerle karşılaşmamıza neden oluyor. Birçok bankanın mağduru söz konusu, ister istemez akıllara acaba içeride köstebekler mi var sorusunu getirmeye başladı.”

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.