Connect with us

GÜNCEL

Menşe Şahadetnamesi Nedir?

Yayınlanma:

|

Menşe Şahadetnamesi, bir ürünün hangi ülkede üretildiğini veya işlendiğini gösteren uluslararası ticarette kullanılan resmi bir belgedir. İthalatçı ülkenin gümrük idaresine ürünün nereden geldiğini göstermek için bu belge kullanılır.

Menşe Şahadetnamesi Çeşitleri Nelerdir?

Menşe şahadetnamesinin temel olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır ve bunlar tercihli ve tercihli olmayan menşe olmak üzere adlandırılmaktadır.

Tercihli Olmayan Menşe

 • Form B: Tercihli bir menşe belgesi olmayan ürünlerde kullanılan bir belgedir.
 • Menşe Beyanı: İhracatçı firma tarafından düzenlenen ve ürünlerin menşeini beyan eden bir belgedir.
 • Tercihsiz Menşe Şahadetnameleri, gümrük vergilerinin indirilmesini veya muafiyetini sağlamaz, ancak ürünlerin menşeini belgelemek için kullanılır.

Tercihli Menşe

 • 1: Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ticarette kullanılan bir belgedir.
 • TR: Türkiye ve AB ülkeleri arasında ticarette kullanılan bir belgedir.
 • Form A: Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere ihraç ettiği ürünlerde kullanılan bir belgedir.
 • FORM SGP: Serbest Tercihli Gümrük Vergisi Sistemi (SGP) kapsamında ithalata tabi ürünlerde kullanılan bir belgedir.
 • GSP Sertifikası: Genel Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında ithalata tabi ürünlerde kullanılan bir belgedir.

Bu tür Menşe Şahadetnameleri, belirli ülkeler arasında imzalanmış ticaret anlaşmaları veya serbest ticaret anlaşmaları (FTA) kapsamında gümrük vergilerinin indirilmesini veya muafiyetini sağlar.

Menşe Şahadetnamesi Ne İşe Yarar?

Menşe Şahadetnamesi, bir ürünün hangi ülkede üretildiğini veya işlendiğini gösteren uluslararası ticarette kullanılan resmi bir belgedir. İthalatçı ülkenin gümrük idaresine ürünün nereden geldiğini göstermek için bu belge kullanılır.

Menşe Şahadetnamesi:

 • Gümrük vergilerinin azaltılmasını veya tamamen kaldırılmasını sağlar. Belirli ülkelerden ithal edilen mallara birçok ülke gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti uygular. İthal edilen ürünün bu indirimlerden yararlanabilmesi için menşe belgesi gereklidir.
 • Ürünler ithalat kotalarına tabi tutulmaz. Ülkeler belirli malların ithalatına kota koyabilir. İthal edilen malların kotadan muaf tutulması için menşe belgesi gereklidir.
 • Ürünlerin gümrükten geçişini hızlandırır ve kolaylaştırır. Menşe Şahadetnamesi ile gümrük işlemleri daha hızlı ve daha kolay hale gelir.
 • Ürünlerin menşeini belgelemek, sahtecilik ve dolandırıcılığı önler. Ürünlerin orijinal menşeini belgelemek için Menşe Şahadetnamesi kullanılır. Bu da sahtecilik ve dolandırıcılığı önler.

Menşe Şahadetnamesi Nasıl Alınır?

Menşe Şahadetnamesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Gerekli Belgeleri Toplayın: 1-İhracatçı firmaya ait ticaret sicil belgesi 2-İhracatçı firmaya ait vergi levhası 3-Fatura 4-Konşimento 5-Pak Listesi 6-Menşe Beyanı
 2. Yetkili Ticaret ve Sanayi Odası’na Başvurun: Türkiye’de Menşe Şahadetnamesi’nin düzenlenmesi yetkisi Ticaret ve Sanayi Odaları’na verilmiştir. İhraç edilecek ürünün menşeine göre, ilgili Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurmanız gerekir.
 3. Başvuru Formunu Doldurun: Ticaret ve Sanayi Odası’ndan başvuru formunu temin edip eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
 4. Belgeleri Teslim Edin: Topladığınız belgeleri ve doldurduğunuz başvuru formunu Ticaret ve Sanayi Odası’na teslim edin.
 5. Ücreti Ödeyin: Menşe Şahadetnamesi düzenleme ücreti, Ticaret ve Sanayi Odaları’na göre değişiklik gösterebilir. Ücreti, başvuru sırasında ilgili Ticaret ve Sanayi Odası’na ödemeniz gerekir.
 6. Menşe Şahadetnamesi’ni Alın: Ticaret ve Sanayi Odası, belgeleri inceledikten sonra Menşe Şahadetnamesi’ni düzenler ve ihracatçı firmaya teslim eder.

Menşe Şahadetnamesi’nin düzenlenme süresi, Ticaret ve Sanayi Odası’na göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, belgelerin eksiksiz ve doğru olması durumunda 1-2 gün içerisinde düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Menşe Şahadetnamesi’nin geçerlilik süresi, ithalatçı ülkeye ve belgenin türüne bağlıdır. Menşe Şahadetnameleri tipik olarak bir yıl geçerlidir.

Yine de bazı durumlar vardır. Örneğin:

 • EUR1: Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında yapılan ticari işlemlerde kullanılan Euro.1 Menşe Şahadetnameleri dört ay geçerli olacaktır.
 • TR: Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticarette kullanılan A.TR Menşe Şahadetnameleri dört ay geçerlidir.
 • Form A: Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere ihraç ettiği mallar için Form A Menşe Şahadetnameleri altı ay geçerlidir.

Menşe Şahadetnamesi üzerindeki “Geçerlilik Süresi” başlığı, belgenin geçerlilik süresini gösterir.

Menşe Kuralları Nelerdir?

Menşe kuralları iki ana kategoriye ayrılır:

Tercihli Menşe Kuralları

Tercihli menşe kuralları, belirli ticaret anlaşmaları veya serbest ticaret anlaşmaları (FTA) kapsamında gümrük vergilerinin indirilmesini veya muafiyetini sağlayan kurallardır. Bu kurallara uymak için ürünlerin belirli bir oranda yerel girdi içermesi veya belirli üretim süreçlerinden geçmesi gerekir.

Tercihli menşe kurallarının bazı örnekleri şunlardır:

 • 1: Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ticarette kullanılan EUR.1 Menşe Şahadetnamesi’nin düzenlenmesi için ürünlerin AB ülkelerinde belirli bir oranda yerel girdi içermesi gerekir.
 • TR: Türkiye ve AB ülkeleri arasında ticarette kullanılan A.TR Menşe Şahadetnamesi’nin düzenlenmesi için ürünlerin Türkiye veya AB ülkelerinde belirli bir oranda yerel girdi içermesi gerekir.
 • Form A: Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere ihraç ettiği ürünlerde kullanılan Form A Menşe Şahadetnamesi’nin düzenlenmesi için ürünlerin belirli bir oranda yerel girdi içermesi gerekir.

Tercihsiz Menşe Kuralları

Tercihsiz menşe kuralları, herhangi bir özel ticaret anlaşmasına bağlı olmadan uygulanan kurallardır. Bu kurallar, ürünlerin hangi ülkede üretildiğini veya işlendiğini belirlemek için kullanılır.

Tercihsiz menşe kurallarının bazı örnekleri şunlardır:

 • Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP): Bir ürünün gümrük tarifesindeki kodu, ürünün menşeini belirlemek için kullanılabilir.
 • Üretim Süreci: Ürünün üretim süreci, ürünün menşeini belirlemek için kullanılabilir.
 • Son Ekonomik İşlem: Ürüne son ekonomik işlemin hangi ülkede yapıldığı, ürünün menşeini belirlemek için kullanılabilir.

Tercihli Olmayan Menşe Şahadetnamesinin Kullanımı

Herhangi bir tercihli ticaret anlaşmasına bağlı olmadan, bir ürünün hangi ülkede üretildiğini veya işlendiğini belgelemek için kullanılan resmi bir belge, tercihli olmayan menşe şahadetnamesidir. Ürün, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine bu belge ile beyan edilir.

Tercihli olmayan menşe şahadetnamesi, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Gümrük vergilerinin ve kotalarının uygulanması: Tercihli olmayan menşe şahadetnamesi, hangi ülkenin mallarına gümrük vergilerinin ve kotalarının uygulanacağını belirler.
 • Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması: Tercihli olmayan menşe şahadetnamesi, anti-damping vergileri, ticaret ambargoları ve diğer ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını garanti eder.
 • İstatistiksel amaçlar: İthalat ve ihracat istatistikleri, tercihli olmayan menşe şahadetnamesi kullanılarak toplanır.

Menşe Şahadetnamesi Gerekli Mi?

Menşe Şahadetnamesi gerekli olup olmadığı, ihraç edilen ürünün türüne, gideceği ülkeye ve ticari anlaşmalara bağlıdır.

Menşe Şahadetnamesi gerektiren bazı durumlar vardır:

 • Tercihli ticaret anlaşmalarına tabi ürünler: Tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında gümrük vergilerinin düşürülmesinden veya muafiyetinden yararlanmak için Menşe Şahadetnamesi’nin ibraz edilmesi gerekir.
 • Kotalara tabi ürünler: Bazı malların ithalatına izin verilebilir. Bu kotalara giren mallar için Menşe Şahadetnamesi gereklidir.
 • İthalatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından talep edilen ürünler: Bazı durumlarda, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi herhangi bir ürün için bir Menşe Şahadetnamesi talep edebilir.

Menşe Şahadetnamesi gerektirmeyen bazı durumlar vardır:

 • Tercihli ticaret anlaşmalarına tabi olmayan ürünler: Tercihli ticaret anlaşmalarına tabi olmayan ürünler için Menşe Şahadetnamesi gerekmez.
 • Kotalara tabi olmayan ürünler: Kotalara tabi olmayan mallar için Menşe Şahadetnamesi gerekmez.
 • İthalatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından talep edilmeyen ürünler: Bazı durumlarda, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi herhangi bir ürün için Menşe Şahadetnamesi istemeyebilir.

Yetkili makamlara danışarak, ihracatçı firma, ihraç edeceği ürünün türüne ve gideceği ülkeye göre bilgi edinebilir.

Menşe Şahadetnamesi’nin gerekli olup olmadığı hakkında; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ihracatçı firmalara Menşe Şahadetnamesi gerekli olup olmadığı konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) Nedir?

Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’ya yapılan ihracatlarda Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) olarak bilinen bir belge kullanır. Bu belge, ihraç edilen ürünün Türkiye’den geldiğini belirtir. İthalatçı ülkenin gümrük idaresine malın ne olduğunu beyan etmek için Form A belgesi kullanılır. Bu belge, gümrük vergilerinin düşürülmesi veya muafiyeti için gerekli olabilir.

İhracat ve İthalatta Menşe Şahadetnamesinin Önemi

Menşe Şahadetnamesi’nin ihracat ve ithalat için öneminin nedenleri şunlardır:

 • Gümrük vergilerinin ve kotaların uygulanması: Hangi ülkenin mallarına hangi gümrük vergilerinin ve kotaların uygulanacağını belirlemek için Menşe Şahadetnamesi kullanılır.
 • Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması: Menşe Şahadetnamesi, anti-damping vergileri, ticaret ambargoları ve diğer ticaret politikaları uygulanır.
 • İstatistiksel amaçlar: İthalat ve ihracat istatistikleri Menşe Şahadetnamesi kullanılarak toplanır.
 • Tercihli ticaret anlaşmalarından yararlanma: Tercihli ticaret anlaşmaları kapsamında gümrük vergilerinin indirilmesinden veya muafiyetinden yararlanmak için Menşe Şahadetnamesi gereklidir.

Menşe Kümülasyonu Nedir?

Menşe kümülasyonu, bir serbest ticaret anlaşması (STA) tarafı olan birkaç ülkenin birbirlerinin menşeli girdilerini kendi ürünlerinin üretiminde serbestçe kullanmalarına ve bu şekilde üretilen ürünlerin anlaşmaya taraf diğer ülkelere ihracatında tercihli ticarete konu olmasına izin veren bir sistemdir.

Menşe kümülasyonunun amacı ise birbirlerine tercihli rejimler tanıyan ülkeler arasındaki ticaretin arttırılması, ve üretim zincirlerinin entegrasyonunun teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesidir.

Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında kaç çeşit kümülasyon sistemi vardır?

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) kapsamında üç çeşit kümülasyon sistemi vardır bunlar sırasıyla ikili, çapraz menşe ve tam kümülasyondur.

İkili Kümülasyon Nedir?

İkili kümülasyon, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan iki ülkenin, birbirlerinin menşeli girdilerini üretimde serbestçe kullanmalarına ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer ülkeye ihracatında tercihli ticarete konu olmasına imkan tanıyan bir sistemdir.

Örneğin:

 • Türkiye ve Şili arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu varsayalım.
 • Bir Türk firması, Şili’ye ihraç etmek üzere bir gömlek üretmek istiyor.
 • Gömlek üretiminde kullanılan kumaş Türkiye’de üretilmiş olsun.
 • İplik ise Şili’den ithal edilmiş olsun.

İkili kümülasyon sistemi sayesinde:

 • Türk firması, Şili’den ithal edilen ipliği gömlekte kullanabilecektir.
 • Gömlek, Türkiye menşeli ürün olarak kabul edilecektir.
 • Gömlek, Şili’ye gümrüksüz veya indirimli gümrük vergisi ile ihraç edilebilecektir.

İkili kümülasyon sisteminin avantajları:

 • İhracatçıların maliyetlerini düşürmesi
 • İhracatçıların pazara erişimini kolaylaştırması
 • Bölgesel ticaretin artması

İkili kümülasyon sisteminin dezavantajları:

 • Karmaşık bir sistem olması
 • Uygulamada bazı zorluklar olması

İkili kümülasyon sisteminden yararlanabilmek için:

 • Ülkelerin arasında bir serbest ticaret anlaşması olması gerekir.
 • Ürünlerin, serbest ticaret anlaşmasında belirtilen menşe kurallarına uyması gerekir.
 • Gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Çapraz Menşe Kümülasyonu nedir?

Çapraz menşe kümülasyonu, üç veya daha fazla ülkenin menşeli girdilerin, bir ürünün menşeini belirlemede dikkate alındığı bir kümülasyon sistemidir. Bu sistem, bir ürünün üretim aşamasında farklı ülkelerden menşeli girdilerin kullanılmasına ve bu şekilde üretilen ürünün, serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında tercihli gümrük vergilerinden yararlanmasına imkan tanır.

Örneğin:

 • Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Fas ile STA’ya taraf olsun.
 • Bir Türk firması, AB’ye ihraç etmek üzere bir gömlek üretmek istiyor.
 • Gömlek üretiminde kullanılan kumaş Türkiye’de, iplik ise Fas’ta üretilmiş olsun.

Çapraz menşe kümülasyonu sistemi sayesinde:

 • Türk firması, Fas’ta üretilen ipliği gömlekte kullanabilecektir.
 • Gömlek, Türkiye menşeli ürün olarak kabul edilecektir.
 • Gömlek, AB’ye gümrüksüz veya indirimli gümrük vergisi ile ihraç edilebilecektir.

Çapraz menşe kümülasyonu sisteminin avantajları:

 • İhracatçıların maliyetlerini düşürmesi
 • İhracatçıların pazara erişimini kolaylaştırması
 • Bölgesel ticaretin artması
 • Üretim zincirlerinin entegrasyonunun teşvik edilmesi

Tam Kümülasyon Nedir?

Tam kümülasyon, bir serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında yer alan tüm ülkelerin menşeli girdilerin, bir ürünün menşeini belirlemede dikkate alındığı bir kümülasyon sistemidir. Bu sistem, bir ürünün üretim aşamasında farklı STA ülkelerinden menşeli girdilerin serbestçe kullanılmasına ve bu şekilde üretilen ürünün, anlaşmaya taraf tüm ülkelere gümrüksüz veya indirimli gümrük vergisi ile ihraç edilebilmesine imkan tanır.

Örneğin:

 • Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Fas ve Ürdün ile STA’ya taraf olsun.
 • Bir Türk firması, AB’ye ihraç etmek üzere bir gömlek üretmek istiyor.
 • Gömlek üretiminde kullanılan kumaş Türkiye’de, iplik Fas’ta, düğmeler ise Ürdün’de üretilmiş olsun.

Tam kümülasyon sistemi sayesinde:

 • Türk firması, Fas’ta üretilen ipliği ve Ürdün’de üretilen düğmeleri gömlekte kullanabilecektir.
 • Gömlek, Türkiye menşeli ürün olarak kabul edilecektir.
 • Gömlek, AB’ye ve diğer STA ülkelerine gümrüksüz veya indirimli gümrük vergisi ile ihraç edilebilecektir.

Merve Paşpınar – Transmetro Gümrük Müşavirliği Kurumsal İletişim Direktörü

Okumaya devam et
Yorum Yazın

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÜNCEL

TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİLERİ, İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Kadın girişimcilerin desteklenmesi için politika ve stratejiler geliştirilmesi şart”

Yayınlanma:

|

Yazan:

Türkiye’deki kadın girişimcilik ekosisteminin temsilcileri, kadın girişimciliğinin politika ve mevzuatlarla desteklenmesi için Antalya’da bir araya geldi. KAGİDER ve UN WOMEN Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Kadın Girişimci Dernekleri İstişare Toplantısı“nda ortak talepler, deneyimler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında, “Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Bildirgesi” hazırlanacak.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve UN Women Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Kadın Girişimci Dernekleri İstişare Toplantısı’’nda, Türkiye’deki kadın girişimci dernekleri bir araya geldi. İş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile KAGİDER ve UN Women Türkiye yönetici ve üyelerinin katılımıyla 18-19 Nisan tarihlerinde Antalya Akra Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını ele almaya odaklandı. Katılımcılar, kadın girişimciliğini destekleyen politikaların ve stratejilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu, somut çözüm önerileri üzerinde çalıştı.

ESRA BEZİRCİOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu; kadın girişimciliğinin ekonomik kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemine vurgu yaparak, “Kadın girişimcilerin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için güçlü politika ve destek mekanizmalarına ihtiyaç var. Bu toplantı, girişimcilik alanında atılacak adımları belirlemek ve birlikte hareket etmek için bir fırsat sunuyor. Alacağımız kararlar, kadın girişimcilerin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacaktır” dedi. Kadına yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Bezircioğlu şöyle ekledi: “Bugün Türkiye’deki kadın girişimcilerin güçlenmesi ve desteklenmesi için önemli bir adım atıyoruz. Burada aldığımız ortak kararlar ve çabaların, Türkiye’deki kadın girişimcilerin güçlenmesine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Hep birlikte, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

DUYGU ARIĞ: EKONOMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SAĞLAMAK İÇİN KADIN EMEĞİ ŞART

UN Women Türkiye Program Yöneticisi Duygu Arığ; “Kadınların pazara anlamlı katılımı, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde temsil edilmeleri, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi yönünde atılacak kilit adımlardan birkaçıdır. Bu kilit adımlar toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma yoluyla ilerletilebilir. Kadın girişimciliği, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kritik öneme sahiptir. Kadın girişimciler, yenilikçi fikirleri ve işletme becerileriyle ekonomik canlılık sağlarken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine de katkıda bulunur. Toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma ise, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine dayanan ürün ve hizmetlerin tercih edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu şekilde, kadın girişimciliği desteklenerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde önemli bir adım atılabilir. Ekonomik kalkınma, kadınların katılımıyla daha kapsayıcı şekilde kalite ve standartların yükseltildiği, eşitlikçi ve sürdürülebilir büyüme ile mümkün olabilir.”

“TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİ DERNEKLERİ BİLDİRGESİ” HAZIRLANACAK

Toplantı boyunca, katılımcılar kadın girişimcilerin karşılaştığı engelleri, finansman ihtiyaçlarını ve eğitim gereksinimlerini tartıştılar. Pazara erişim, toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma, özel sektör, kamu ve belediyelerde kadın tedarikçiden alım, sorunlar, çözüm önerileri ve hedefler ile finansa erişim ve teşvikler görüşülerek, kamu inisiyatifleri, karma finansman modelleri vb. konular üzerinde fikir birliğine varıldı.

Ülkemizde kadın girişimcilerin, kadın girişimciliğinin politika ve mevzuatlarla desteklenmesi için üç ana başlık üzerinde çalışılan toplatıda; karar vericilere sunulmak üzere “Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Bildirgesi” hazırlanacak. Bu bildirinin, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda somut adımlar atılması hedefleniyor.

 

Okumaya devam et

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

ABC News: İsrail İran’da bir tesisi füzelerle vurdu

Yayınlanma:

|

Yazan:

 • Fenerbahçe’nin moral bozukluğu ile yatağa yatıp, jeopolitik risklerin tırmandığı endişesi ile yataktan fırladığımız bir Cuma sabahında öncelikle herkese günaydın diyerek kısa bir bülten kaleme almaya çalışalım. ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı ABC News haberine göre -Reuters haberin teyide muhtaç olduğunu belirtmiş- gece geç saatlerde, İsrail füzeleri İran’daki bir bölgeyi vurdu; İran devlet medyası, İran’ın İsrail’e misilleme niteliğinde bir insansız hava aracı saldırısı başlatmasından birkaç gün sonra ülkenin merkezinde bir patlama olduğunu bildirdi.
 • İsrail’in İran’a ‘cevap’ verdiği endişesi ile sabah erken saatlerde Asya piyasalarında işlem gören ve jeopolitik risklere en hassas yatırım aracı olan Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, ilk tepki olarak %4 artışla 90 dolar seviyesini aşarken, altının ons fiyatı ise 2,415 dolar seviyesine kadar ani bir tepki yükselişi kaydetti. Hâliyle, güvenli limanlara sığınma isteği artarken, madalyonun diğer tarafında olan ve riski varlık sınıfına giren hisse senetleri satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Asya’nın gösterge endeksi Tokyo borsası %2,6 gerilerken, Tayvan borsasında düşüş %3,5 seviyesi ile ilk sırada yer aldı.  JPY satış baskısı ile bir kez daha karşı karşıya kalırken, Bitcoin’in 62-63bin dolar seviyelerindeki tatsız seyrini bu sabah da korumaya devam ettiğini not edelim.
 • Her ne kadar teyide muhtaç bilgi akışı sabah saatlerinde artan jeopolitik tansiyonun gölgesinde piyasaları endişeye sevk etse de, ABD’de son dönemde açıklanan güçlü makroekonomik verilerin törpülediği faiz indirim beklentisi ardından piyasaların kılavuz kargası konumunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de %4,6’lı seviyelere kadar yükselerek son 5-6 aylık dönemin en yükseğine gelmesi, piyasa oyuncularını ve beklentileri ‘yormaya’ başladı.
 • Dün de bültenimizde söz ettiğimiz üzere, bu kadar faiz artırımına rağmen bir türlü soğuyamayan ABD ekonomisinin gölgesine piyasalar yılın geriye kalan kısmında Eylül’de başlamak kaydı ile toplam 43 baz puan yani neredeyse 2 kere faiz indirimi fiyatlıyor. Hatırlanacağı üzere, neredeyse 3 aydan kısa bir süre önce FED bu yıl ne kadar faiz indirimi yapılacağından bahsederken, hatta yılın başında 6 kez faiz indirimi konuşulurken, gelinen noktada, FED yetkililerinin ağız değiştirerek daha şahin bir üsluba geçmesi, beklentileri de yeniden şekillendiriyor.
 • FED’in son günlerde 180 derece çark etmesi mali piyasaların canını acıtırken, işgücü piyasasından gelen zayıflama belirtilerini de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki bu hafta Tesla, işgücünün %10’unu yani 14bin çalışanını işten çıkaracağını duyururken, Amazon, maliyetleri düşürmek amacıyla bu yıl zaten işten çıkarmalar yaptığını da not edelim. ABD’de enflasyon her ne kadar yapışkanlık arz etse de, yüksek seyreden faizlerin banka finansallarına da olumsuz etkisini bu hafta sonuçlarını açıklayan BofA finansallarında görürken, yakın geçmişte, yüksek faizler nedeniyle başarısız olan 3 ABD bankasının batışı hafızamızda hâlen daha taze bir yer tuttuyor. Bu bağlamda, FED’in 1 Mayıs tarihine sonuçlanacak olağan FOMC toplantısının önemli bir gündem maddesi teşkil edeceğinin altını kalınca çizmek gerekiyor.
 • Türk mali piyasaları ise dünkü günü oldukça sakin bir seyirle tamamladı. USDTRY kuru gün boyu 32,50 seviyesinde salınırken, BIST100 cephesinde ise adeta yaprak kıpırdamadı. Her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB haftalık verileri ise, uygulanan politikanın işe yaramaya başladığını teyit etti. Bu bağlamda, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında (DTH) son 2 haftada 5,4 milyar dolar azalış kaydetti. Daha basit bir anlatımla, geçen ay seçim öncesi yaşanan kur atağı ile yurtiçi yerleşiklerin DTH hacmi 10,4 milyar dolar artış göstermesi ardından, beklenilen gerçekleşmeyince -seçim sonrası kur kopacak / kaçacak endişesi- alınan dövizlerin satılmaya başlandığını görüyoruz. TCMB’nin brüt döviz ve altın rezervlerinde toparlanma başlarken, swap ve kamu dövizleri hariç net pozisyonda 12 milyar dolar iyileşerek eksi 62,9 milyar dolar seviyesine geldi. Piyasa faizlerinde 3 aya kadar vadeli mevduat faizinin ikna edici seviyelere (%67,48) yükseldiğini de not edelim.
 • İzlenen politikaların taviz verilmeden korunması ve sabredilmesi durumunda, Türkiye ekonomisinde var olan normalleşmenin ivme kazanarak devam edeceğini hatta not artırımları ile taçlandırılacağını da peşinen söyleyebiliriz. Bu görüşümüze yabancı yatırımcının da prim verdiğini düşünüyoruz keza 5 Nisan ile biten haftaya ait menkul kıymet istatistikleri göre, yabancı yatırımcı 363 milyon dolar hisse senedi, 86 milyon dolar ise tahvil aldığını görüyoruz.  Son 3 haftada hisse senedi ve tahvil piyasasına gelen sıcak paranın 1 milyar doları aştığını not edelim.
 • ABC News’de yer alan haberde İsrail’in dün geç saatlerde İran’da bir tesisi vurduğu ve İran devlet medyasında çıkan haberlere göre de ülkenin merkezinde bir patlama gerçekleştiği yönünde hâlen daha teyide muhtaç haberler ardından yeni gün başlangıcında havanın limoni olduğunu bir kez daha not edelim. Asya borsalarında var olan satıcı hava, ABD borsalarının vadeli işlemlerine de %1 düşüş yönünde yansımış. Hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcıların güvenli limanlara sığınma ihtiyacını gün içinde takip edeceğiz.

>TCMB net döviz rezervleri

Swap ve kamu dövizleri hariç net pozisyonda 12 milyar dolar iyileşme görülüyor. Net rezervler eksi 62,9 milyar dolar seviyesine geldi.
1713502778d06accb1db4a9fe083b2494546f875f9_1_1200.jpg

>DTH

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında (DTH) son 2 haftada 5,4 milyar dolar azalış kaydetti. Seçim öncesi yaşanan kur atağı ile yurtiçi yerleşiklerin DTH hacmi 10,4 milyar dolar artış göstermesi ardından, beklenilen gerçekleşmeyince -seçim sonrası kur kopacak / kaçacak endişesi- alınan dövizler satılmaya başlanmış.

171350277971bb6429339ef06539b29115034ebd54_2_1200.jpg

>Fiili faiz oranları

TCMB verilerine göre, 3 aya kadar vadeli mevduat faiz, geçen hafta %67 seviyesini aştı. KKM dönüşlerine uygulanan çok yüksek oranlar ortalamaları yukarıya çektiğini not edelim.

1713502779014c14d0228bf13764df781393b4373b_3_1200.jpg

Emre Değirmencioğlu

Okumaya devam et

Erol Taşdelen

GÖNÜLLÜ BANKACILARIN DERNEĞİ YÜREKLERİ ISITTI

Yayınlanma:

|

Ramazan ayında Bankacılardan oluşan gönüllülerin  kurduğu ve yine aynı mübarek ay içerisinde faaliyete geçtiğimiz AYNA ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ aracılığıyla Afrika’da Uganda’da 10.000 kişilik iftar yemeği verildi. Özellikle İstanbul Beykoz genelinde temel gıda yardımlarının yanı sıra zekat/fitre dağıtımı ve bayramlık destekleriyle 350 aileye ulaşıldı, 60 evladımızın yüzü güldürüldü

Ayna Uluslararası İnsani Yardım Derneği Adına açıklama yapan Remzi ÇIRA “Ekibimizde QNB Finansbank’ta halen aktif biçimde görev alan H.İzzet Ünlü, Kadir Dursun, yine Finansbank’tan emekli olan olan T.Dede ve C.Erdin gibi isimlerle mazlumların yanında olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Remzi ÇIRA, “bu bağlamda maddi manevi desteklerini bizden hiç esirgemeyen değerli QNB Finansbank çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederken bankacılığın sadece masa başında çalışmaktan ibaret olmadığını, adını koyduğumuz gibi ‘vicdanımızın Aynası‘ olduğunu gösterebilmek adına derneğimize tüm bankacı arkadaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde destek verilmesi için çağrıda da bulundu.

Bankacılardan bir iyilik Projesi: AYNA

QNB Finansbank gönüllüleri Deprem Bölgesinde “Eğitime Katkı” yaptı

QNB Finansbank gönüllülerinden Deprem Bölgesinde örnek çalışmalar

 

 

 

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKAVİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKAVİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.