Connect with us

GÜNCEL

Yapay Zekada İdeoloji Savaşları

Yayınlanma:

|

1950’li yıllarda yapay zeka alanındaki çalışmalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında nihai hedef netti: Günün birinde insan zekası ile yarışabilecek, hatta onu geçebilecek güçlü yapay zekayı yaratmak. Zamanla, bu hedefe ulaşabilmek için ne yapılması gerektiği hakkında iki farklı görüş ortaya çıktı. İlki, zekanın tamamen fiziksel bileşenler ve bunların birbiri arasındaki etkileşiminden doğduğunu, dolayısıyla zekanın “programlanabilir” olduğunu iddia eden görüş. İkincisiyse, bilgimizin büyük ölçüde örtük olduğunu ve sağduyu, farkındalık ve sorgulama gibi yetilerin matematiksel semboller ile tanımlanamayacağı, dolayısıyla asla programlanamayacağını savunan görüş. İşte bu yazı, bu iki görüşü en büyük destekçilerinin fikirlerini temel alarak tanıtmayı ve hangisinin ağır bastığı konusunda bir sonuca varmayı amaçlıyor. İlk ekipte Marvin Minsky ve John McCarthy gibi “yıldızlar” var. İkinci ekipte ise Hubert L. Dreyfus ve Noam Chomsky…

İlk görüşün en büyük savunucusu hepimizin bildiği bir isim: Marvin Minsky. 1968 yılında MIT Yapay Zekâ Laboratuvarı’nı kuran iki kişiden biri. Bu konudaki fikri ise oldukça net: “Birkaç milyon devreden oluşan bir bilgisayar geliştirirsek sağduyu ve farkındalık sahibi bir yapay zeka elde ederiz”. Kulağa oldukça hoş geliyor, hele ki buna en güzel örnek olan insan beynini düşündüğümüzde: Milyarlarca “akılsız” nöronun kendi aralarında yine milyarlarca sinaptik bağlantı kurarak zihni oluşturması. Peki, gerçekten böyle mi? İnsan zekası veya insan zihni, yalnızca “hesaplama” odaklı bir bakış açısına indirgenebilir mi? İşte karşımızda ChatGPT, büyük veriden beslenen bir yapay dil işleme modeli. Dünyamızı üç yaşındaki bir çocuk kadar algılama yetisinden dahi yoksun.

John McCarthy de bu görüşün önde gelen isimlerinden biri. Zekayı “hedeflere ulaşmada izlenilen sürecin hesaplamalı kısmı” olarak tanımlıyor. Onun da fikri oldukça net: “Akıllı bir makinenin sahip olması gereken bilgiyi temsil etmek için bir dil ve bu bilgiyle akıl yürütmek için matematiksel mantığın araç olarak kullanılmasıyla bir bilgisayarda insan düzeyinde zekaya ulaşabilmek mümkündür.”

Karşıt görüşte ise ilk bahsedeceğim isim Hubert L. Dreyfus. Yapay zekayı en sert eleştiren bilim insanlarından biri. Tüm camiadan dışlanmak pahasına fikirlerini oldukça sivri bir dille, çekinmeden ve üstüne üstlük bu alandaki çalışmaların neredeyse “kutsal” kabul edildiği 1960’lı yıllarda yayınlayan bir düşünür. Marvin Misky yapay zekanın Batman’i ise, Dreyfus da Joker’i.

Dreyfus yapay zeka camiasında pek sevilmeyen bir figürdü ve hayatı boyunca da eleştirildi. Bu eleştirilerin sebebi Dreyfus’un fikirlerinden ziyade oldukça sert bir dilinin olmasıydı. 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen bir düşünce kuruluşu olan RAND Corporation çatısı altında yazdığı “Alchemy and AI” başlıklı yapıtı bunun en açık örneklerinden biridir. Kitapta Dreyfus oldukça alaycı bir şekilde yapay zeka çalışmalarını simya ile karşılaştırmış ve bu çalışmaları “mitoloji ve hüsnükuruntudan başka bir şey olmayan teorik bir temele dayanarak metalleri altına dönüştürmeye yönelik yanlış yönlendirilmiş bir girişim” olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, yapay zekanın, ilerleyemeyeceği sınırlar olduğunu ve bu sınırlara yakında ulaşılacağını ima etmiştir. Tek cümlede özetlemek gerekirse Dreyfus bilgimizin büyük bir kısmının örtük olduğunu, bu nedenle de asla programlanamayacağını iddia etmiştir. İşin ilginci, John McCarthy de 1983 yılında kaleme aldığı bir makalede sağduyu psikolojisinin tanımlayamayacağını belirtmiştir: “Bir çocuk başkalarına istek ve inançlar atfetmeyi karmaşık bir şekilde öğrenir ve bunu asla tanımlara dökmeyi öğrenemez”. Peki, tanımlayamadığımız bir şeyi nasıl programlayabiliriz?

Dreyfus bu görüşlerinde yalnız değil. Örneğin, 21.yy’ın en büyük dilbilimcilerinden biri olarak kabul edilen Noam Chomsky’ye göre ChatGPT gibi programların “güçlü yapay zekânın” ilk parıltıları olarak görülmesi bir hezeyandan ibaret. İşte 2023 yılında bu konuda New York Times’a yazdığı yazıdan çarpıcı bir kesit:

“İnsan zihni, ChatGPT ve benzerleri gibi, yüzlerce terabaytlık veriyi tıka basa dolduran ve en olası konuşma yanıtını ya da bilimsel bir soruya en olası yanıtı tahmin eden hantal bir istatistiksel kalıp eşleştirme motoru değildir. Aksine, insan zihni az miktarda bilgiyle çalışan şaşırtıcı derecede verimli ve hatta zarif bir sistemdir; veri noktaları arasında kaba korelasyonlar çıkarmaya değil, açıklamalar yaratmaya çalışır.”

Bundan daha güzel ifade edilemezdi herhalde.

Bir başka örnek, Berkeley’de felsefe profesörü olarak görev yapan John Searle. 1979 yılında John McCarthy’nin “Makinelere Zihinsel Nitelikler Atfetmek” başlıklı makalesinde “Termostatlar kadar basit makinelerin inançları olduğu söylenebilir ve inançlara sahip olmak, problem çözme performansı gösterebilen çoğu makinenin bir özelliği gibi görünmektedir” şeklindeki iddiasına yalnızca bir yıl sonra geliştirdiği Çince Odası Deneyi ile cevap verdi. Kısaca hatırlayalım: Kendinizi Çince sembollerden oluşan çeşitli sepetlerin olduğu bir odaya kilitlenmiş olarak hayal edin. Odada Çince karakterleri nasıl manipüle edeceğinize dair talimatlar içeren ana dilinizde bir kural kitabı var. Kural kitabı sadece aşağıdaki gibi kurallar sağlar: “[X] sembolünü görürseniz, [Y] sembolü ile cevap verin” gibi hiçbir sembolün anlamını bilmiyorsunuz, yalnızca kitabın belirlediği kuralları uyguluyorsunuz. Şimdi, bazı Çince karakterlerin odanın dışındaki biri tarafından kapının altından atıldığını varsayalım. Bu mesajlara, sepetlerden karakterleri alarak kural kitabına göre sıralayarak ve kapının altından atarak yanıt verebilirsiniz. Diyelim ki talimatlar o kadar açık ve detaylı ki çok geçmeden cevaplarınız ana dili Çince olan birinden ayırt edilemez hale geliyor. Odanın dışındaki kişi artık sizin Çinceyi anladığınızı ve konuştuğunuzu düşünüyor.

Peki, bu deneyden Çince anlayıp konuşabildiğiniz çıkarımını yapmak mümkün mü? Searle’a göre değil. Bir dili “bilmek” sadece bir grup sembolü ve bu sembollerin/harflerin doğru şekilde manipüle edilmesinden çok daha fazlasıdır. Ortaya çıkan şeyi yorumlama ve buna anlam yükleme yetisi gerektirir.

Denebilir ki, Dreyfus da Searle de Chomsky de filozof. Dolayısıyla bu görüşün savunucuları esas olarak filozoflar mı? Hayır, değil. Mesela sanal gerçeklik kavramının yaratıcısı olan, Microsoft’un OCTOPUS’u (Office of the Chief Technology Officer Prime Unifying Scientist) Jaron Lanier’i ele alalım. Kendisi “Yapay Zeka” terimine bile karşı. Büyük dil modelleri ile yarattığımız şeyi anlamanın en iyi yolunun onu sosyal işbirliğinin yeni bir biçimi olarak görmek olduğunu söylüyor.

Peki sonuç?

Bu savaşın henüz kazananı yok ama hangi tarafın kazanmasının muhtemel olduğuna ilişkin kuvvetli işaretler var. Örneğin, 2003 yılında WIRED ile yaptığı bir ropörtajda Marvin Minsky yapay zekanın beyin ölümünün gerçekleştiğini itiraf etmiştir. Yapay zeka çalışmalarının asıl amacından saparak yolunu kaybettiğini ve günümüzde hiçbir sistemin sağduyu ve sorgulama yetilerinde sahip olmadığını belirtmiştir. Ona göre en büyük sorun, insanların bilgisayarların bu yetileri edinmesi ile ilgilenmemesidir. Bir diğer örnek ise Douglas Lenat tarafından 1984 yılında başlatılan ve hâlâ devam eden Cyc Projesi. Projenin internet sayfasında açık açık “gerçek” yapay zekânın mantık ile örüntü tanımanın bir bileşimi olduğu yazılmış. Amacıysa dünyanın nasıl çalıştığına ilişkin temel kavram ve kuralları kapsayan ontolojik bir veritabanı oluşturmak. Sağduyulu bilgiye, Dreyfus’un da vurguladığı gibi “örtük” bilgiye odaklanan bir proje. Fakat maalesef, Jaron Lainer’in de dediği gibi henüz dünyamızı en temel düzeyde bile “anlama” yetisine sahip tek bir yapay zeka sistemine bile ön ayak olamadı.

Hepimiz, farkında olmasak bile bu görüşlerden birine kendimizi yakın hissediyoruz. Şahsi fikrim yapay zekayı “programlama” boyutuna indirgeyen görüşün nakavt olmak üzere olduğu yönünde. Dreyfus’un da dediği gibi: [Bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece] Güçlü yapay zekaya ulaşmamız imkansız, çünkü bilgisayarlar bu dünyada yaşamıyorlar. Bizim dünyamızın bir parçası değiller.

Yazıyı yine Dreyfus’tan alıntı yaparak bitireyim: “Nobody has any idea [about consciousness] and they should just keep quiet until they do”.

Barış Yalın UZUNLU-HBR

Okumaya devam et

BANKA HABERLERİ

Banka çalışanı ‘Fare oynatarak’ çalışıyor izlenimi verdi, işten çıkarıldı

Banka home ofis çalışan bazı personelin simülasyon program yardımı ile fareyi hareket ettirerek aktif çalışıyor izlenimi veren bazı çalışanları tespit etti.Bu tür çalışan personeller hatalarını kabul ederken bankanın tepkisi sert oldu ve çalışanların iş aktini fest etti…

Yayınlanma:

|

Yazan:

ABD merkezli bankacılık, finans ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olan Wells Fargo, Mali Endüstri Düzenleme Kurumu’na (FINRA) yaptığı bildirimde, aktif çalışma izlenimi yaratmak için bazı çalışanların klavye faaliyeti simülasyonu kullandığı iddiaları araştırdı.

Araştırmanın ardından şirket, etik olmayan çalışma şekillerinden dolayı bir düzine çalışanının iş akitlerine son verildiğini duyurdu.

İşten çıkarılan çalışanların net sayısı, pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, firmanın varlık ve yatırım departmanından personeller olduğu belirtildi.

Wells Fargo, pandeminin ardından kısmi bir ofise dönüşe geçerek 3 gün ofis politikasını uygulamaya koydu.

Forbes tarafından açıklanan bilgilere göre, personellerin aktif çalışıyor izlenimi yaratmak için bilgisayar faresini periyodik aralıklarla hareket ettirdikleri ve hazırladıkları mesajları belirli saatlerde gönderilmek üzere önceden hazırlayarak zamanlayıcı yoluyla kaydettikleri belirlendi.

Personeller suçlamaları kabul etti.

Okumaya devam et

ALTIN - DÖVİZ - KRIPTO PARA

Mahfi EĞİLMEZ: Kur Niçin Yükseliyor?

Dövizdeki bayram hareketi yatırımcıların çıkışı ve faiz indirimi beklentisi USD/TL’yi yukarı çekti. Mahfi Eğilmez, faiz indirimi beklentisini ve Citibank’ın tavsiyesini çekmesini yazdı.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Bayramın hemen öncesinde başlayan ve halen devam eden bir eğilimle USD/TL kuru yükselişe geçti. Aşağıdaki on günlük grafik bunu gösteriyor:

Normal koşullarda bayramların öncesinde ve bayram sırasında kur düşer. Çünkü bayramda, tatile gitmek ya da kurban kesmek isteyen ve o nedenle Türk Lirası ihtiyacı olan insanlar ellerindeki veya banka hesaplarındaki dövizleri bozdururlar. Bu eylem Türk Lirasına olan talebi artırdığı, dövize olan talebi düşürdüğü için de USD/TL kuru düşer ve Türk Lirası değer kazanır. Bayram sonrasında ise bu kez söz konusu Türk Liralarını ellerine geçirenler döviz talebinde bulunur ve kur yeniden yükselir. Normal koşullarda olan budur. Bu kez tam tersi oldu. USD/TL kuru düşmek bir yana yükselmeye başladı. Demek ki normal koşulların dışında gelişmeler oldu.

Önce bugünkü mekanizmayı kısaca bir kez daha özetleyeyim. Türkiye birkaç aydır carry trade denilen bir olgunun etkisinde bulunuyor. Yurtdışından düşük faizle kaynak bulup gelen fonlar burada dövizleri 1 USD = 32 TL kuruyla Türk Lirasına çevirip kısa vadeli (1 ay ile 3 ay arası) TL mevduat açıyorlar ya da devlet tahvili alıyorlar. Bu mevduatlarına alış satış farkları ve vergiler düşüldükten sonra yıllık kabaca yüzde 40 net (aylık yüzde 3,75, üç aylık 11,25) faiz alıyorlar. Gerçek enflasyonun, açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğunu kabul ettiğimizde bu faizin, hem bugünkü hem de gelecekteki enflasyona göre negatif reel faiz konumunda bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Buna karşılık eğer kur bu düzeyde kalırsa vade sonunda elde edilen Türk Lirası faizi ve ana parayı dolara çevirince bu faiz aşağı yukarı dolar faizine dönüşüyor. Dolar mevduatına bu kadar kısa vadede bu kadar yüksek faiz dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil. Benzer işi banka kasalarında, evlerindeki kasada döviz saklayanlar da yapıyor. Onlar da aynı şekilde dolar bozdurup Türk Lirası mevduat açıyor ve vade sonunda faizi alıp tekrar dövize döndüğünde aynı şekilde dolar faizi kazanmış oluyor. Hükümet, bu gelişmeye ses çıkarmıyor, hatta destekliyor. Çünkü bu sayede kur yükselmiyor, enflasyonun kurdan etkilenmesi bastırılmış oluyor, bankalar ellerine geçen dövizleri Merkez Bankası’na satıyor ve böyle Merkez Bankası’nın rezervleri hızla artıyor. Bu yöntemin en büyük riski kurun yükselmesi ve Türk Lirasına para yatıranların vade sonunda alacağı faizle, kurda çıkacak kaybı karşılayamaması.

Yabancıların, Türkiye’ye carry trade çerçevesinde para getirmesinde birkaç önemli yatırım bankasının Türkiye hakkında verdiği “Türkiye’ye yatırım yapılma zamanı” görüşü etkili oldu. Yabancılar buraya para getirdiler, Türkler de dövizlerini bozdurup Türk Lirası mevduata ve/veya devlet tahvillerine yöneldiler, bunun sonucunda Türk Lirasına talep artarken dövize talep düştü. Bu aşamada ekonominin en temel kanunu işlemeye başladı ve Türk Lirası, yabancı paralara karşı değer kazandı. Aslında Merkez Bankası bir yandan da ihracatçıyı korumaya çabalamasa kur daha da aşağıya gidecekti.

Bayramdan birkaç gün önce Citibank, yatırımcılara verdiği Türkiye’ye yatırım tavsiyesini kaldırdı. Bu gelişmeyle birlikte TL varlıklardan yavaş da olsa bir çıkış başladı ve kur da hafif hafif yükselmeye yöneldi. Bayram öncesi yaşanan ve kuru yukarı iten ilk gelişme buydu. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı, bir soru üzerine şöyle bir cümle kurdu: “Bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız.” Bu sözler piyasada sonbaharda faiz indirimine gidileceği şeklinde anlaşıldı. Çünkü daha önce enflasyonun nedeninin faiz olarak gösterilmesi söz konusu olmuş ve faiz indirimlerine gidilmişti. Kurun yukarıya gitmesinin ardındaki ikinci neden budur. Böylece öteden beri kulaktan kulağa fısıldanan “Eylül Beklentisi” açık açık konuşulur oldu. Faizin düşürülmesi kuşkusuz bu yolla elde edilecek kazancı düşüreceği için alınan yüksek riske değip değmeyeceği tartışmasını gündeme getiriyor. Ne var ki yukarıda anlattığım mekanizmayla dolar faizine dönüşen Türk Lirası mevduat faizinin de uzun süre bu şekilde devam etmesi mümkün değil.

Enflasyon sorunu bugün geldiğimiz aşamada ne yazık ki tek başına faizle hatta onu da kapsayan ekonomik önlemlerle çözülebilir bir sorun olmaktan çıkmış durumda. Bu sorunun çözümü geleceğe ilişkin olumlu beklentiler yaratabilmekte. Türkiye, 2001 krizinden sonra, yüksek enflasyon sorununu geleceğe ilişkin olumlu beklentiler yaratarak çözmüştü. Çözüm bu şekilde gelince büyüme de olumsuz etkilenmemişti. O dönemde beklentileri düzeltmek için yapılan şeyler bankacılık reformu, kamu mali disiplininin sağlanması (bütçe açığının düşürülmesi), AB ile tam üyelik müzakeresine girilmesiydi. Bugün, çok daha kapsamlı yapısal reformlara o günkünden çok daha fazla ihtiyaç var. Ne kadar gecikirsek o kadar fazla faiz öderiz.

Okumaya devam et

BASINDA BİZ

POS’un bedeli yurttaşa!

Bankaların esnaftan aldığı fahiş cihaz komisyonları, ürün fiyatlarına zam olarak yansıyor: POS’un bedeli yurttaşa!
Banka kartlarıyla yapılan alışverişler için piyasada 2.2 milyondan fazla POS kullanılıyor. Cihaz iptalleri artarken satışlar nakit ya da IBAN’a para göndermeye dönüyor.

Yayınlanma:

|

Yazan:

Esnaf ve perakendecinin vazgeçilmezi POS cihazlarından bankaların aldığı komisyon ücretleri hızla artınca, esnaf da çözümü yurttaşa sattığı ürüne zam yapmakta buldu. Ayrıca birçok perakende firması, POS komisyonundan kurtulmak için bazen tüketiciyi nakite zorluyor bazen de peşin ödemelerde indirime başvuruyor.

Şehriban KIRAÇ’ın Cumhuriyet’teki haberinde; örneğin bir tişörtü kartla almak isteyen yurttaş peşine göre en az 10- 20 TL daha fazla ücret ödeyebiliyor. Bu nedenle POS iptalleri artarken satışlar nakit ya da IBAN’a para gönderme şeklinde yaygınlaşıyor.

Ancak kartlı işlem yapamadığı için taksit imkânından yararlanamıyor. Ayrıca kartla toplanan puanları kullanmak da zorlaşıyor. Oysa Tüketici Kanunu’na göre esnafın bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yansıtması yasak.

Esnaf, POS’dan geçen ödemeleri komisyonsuz almak istediğinde 45 gün bekliyor, hemen almak istediğinde ise aylık yüzde 4’lere varan komisyon ödüyor. POS cihazlarına bakım ücreti, yazılım güncelleme ücreti, POS aksesuvar bedeli, entegrasyon bedeli, yıllık operasyon maliyeti, ekstre gönderim ücreti, bloke çözüm ücreti gibi kesintiler ise esnafı yıldırdı. Ortak POS kullanımında arıza durumunda eğer altı bankanın ortak POS’u kullanılıyorsa esnaf tamir sonunda altı bankaya ayrı ayrı ödeme yapıyor. Çoğu bankanın pandemide başladığı POS rulosu vermeme uygulaması da kalıcı hale geldi.

BAKIM İÇİN 750 LİRA

Giyim, diş poliklinikleri, otel gibi yerlerde çoğu esnaf nakit veya POS’la satışa göre çifte fiyata geçerken lokanta, cafe, fırın, eczane gibi işletmeler bunun zorlukları nedeniyle maliyeti genel satışa yansıtıyor. Ayrıca bir kısım esnaf toptancıdan mal alırken “senetli alış/ satış” yöntemine döndü.

Ekonomist Erol Taşdelen’e göre Türkiye’de 2.2 milyondan fazla POS cihazı var.

Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her cihaz için ayda 750 TL’ye varan bakım-onarım ücreti alan bankalar var, ayrıca yazılım güncelleme için de ücret alınıyor. Bankacılık sektöründe son yıllarda net ücret ve komisyon gelirinin net faiz gelirini aşmasında bu tür haksız alınan ücret ve komisyonların katkısı büyük oldu. Bankalar bu bedelleri ‘diğer gelir’ bölümünde gösterdikleri için BDDK murakıpları detay incelemesi ile ortaya çıkabilir. Ayrıca bankaların yüksek komisyonları ve blokeli gün sayısını artırması esnafın nakit dengesini de bozdu. 2023 yılında kapanan 111 binden fazla esnafın kepenk kapatmasında bankaların ve POS uygulamalarının çorbada tuzu var.”

IBAN’LA ÖDEMEK İÇİN PARA GEREKLİ

Esnafa göre 10 yıldır POS altyapısını değiştirmeyen bankalar var. Buna karşın yine de işletmelerden sürekli yazılım ücreti alıyorlar.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken geçenlerde yaptığı açıklamada, esnafın artık POS yükünün altından kalkamadığını anlatarak “Esnaf kâr marjları kurtarmadığı için kartlı alışverişten kaçınıyor. Yurttaşın cebinde parası yoksa IBAN ile ödemesi de çok zor. Bu yüzden esnaf ile yurttaş çoğu zaman karşı karşıya kalıyor” dedi.

Şehriban KIRAÇ – Cumhuriyet

Okumaya devam et

KATEGORİ

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

FARK YARATANLAR

ALTIN – DÖVİZ

Altın Fiyatları

KRIPTO PARA PİYASASI

BORSA

TANITIM

FACEBOOK

Popüler

www bankavitrini com © "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan, BANKA VİTRİNİ'nde yer alan yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. "BANKA VİTRİNİ Portal"da yayımlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. www.bankavitrini.com'da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yer alan yazılarda herhangi bir yatırım aracı; Hisse Senedi, kripto para biriminin veya dijital varlığın alım veya satımını önermiyor. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Lütfen transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve uğrayabileceğiniz herhangi bir kaybın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. © www.paravitrini.com Copyright © 2020 -UŞAK- Tüm hakları saklıdır. Özgün haber ve makaleler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu korumasındadır.